plik doc

wstrząs - rodzaje

wstrzas rodzaje
Wstrząs Wstrząs – jest to stan zagrażający życiu, charakteryzujący się uogólnionym i niedostatecznym przepływem krwi przez tkanki, czyli niedotlenieniem. Wspólną cechą dla wszystkich stanów wstrząsowych jest zapaść krążenia i dysproporcja między objętością krwi krążącej, a pojemnością łożyska naczyniowego. W takim stanie obserwujemy spadek ciśnienia tętniczego, hipoperfuzję tkanek, niedotlenienie, niewydolność wielonarządowa. Niedotlenienie powoduje utratę napięcia naczyń...

plik doc

chirurgia, wykład wstrząs

wyklad - wstrzas
Chirurgia W 4 Wstrząs ? jest to ostre zaburzenie hemodynamiczne spowodowane niedokrwieniem i niedotlenieniem ważnych dla życia narządów: mózgu serca nerek Podstawowe składowe układu krążenia: serce objętość krwi krążącej opór obwodowy (fizjologicznie występuje napięcie naczyń krwionoś...

plik doc

wstrzas

o wstrzasie , rodzaje
Wstrząs Wstrząs – jest to stan zagrażający życiu, charakteryzujący się uogólnionym i niedostatecznym przepływem krwi przez tkanki, czyli niedotlenieniem. Wspólną cechą dla wszystkich stanów wstrząsowych jest zapaść krążenia i dysproporcja między objętością krwi krążącej, a pojemnością łożyska naczyniowego. W takim stanie obserwujemy spadek ciśnienia tętniczego, hipoperfuzję tkanek, niedotlenienie, niewydolność wielonarządowa. Niedotlenienie powoduje utratę napięcia...

plik doc

Leki ukladu nerwowego cz.2

Leki układu nerwowego cz.2
POCHODNE BUTYROFENONU Preperaty tej grupy chemicznej mechanizmem działania i właściwościami farmakologicznymi są zbliżone do grupy fenotiazyn. Wywierają silne działanie neuroleptyczne, uspokajające i p/wymiotne. Wywierają silny wpływ na układ pozapiramidowy. Nie działąją cholinolitycznie i p/histaminowo oraz wykazują słabe działanie adrenolityczne. Zastosowanie: * stany pobudzenia psychomotorycznego w zespołach urojeniow...

plik doc

stany zagrożenia życia u dzieci

stany zagrożenia życia u dzieci
Stan zagrożenia życia u dzieci Definicja: niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy). Niewydolność powyższych układów szybko prowadzi do zatrzymania czynności serca i trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli stanu śmierci. Przyczyny doprowadzające do stanu zagrożenia życia: 1. Czynniki szkodliwe działające w życiu płodowym prowadzące do zaburzeń i niedojrzało...

plik doc

zagrożenia życia unoworodków

zagrożenia życia unoworodków
Stan zagrożenia życia u dzieci Definicja: niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy). Niewydolność powyższych układów szybko prowadzi do zatrzymania czynności serca i trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli stanu śmierci. Przyczyny doprowadzające do stanu zagrożenia życia: 1. Czynniki szkodliwe działające w życiu płodowym prowadzące do zaburzeń i niedojrzałości...

plik doc

Pielęgnowanie we wstrząsie

Wstrząs jest to zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek organizmu nie jest wystarczający. Mechanizmy autoregulacyjne nie są w stanie zapewnić prawidłowego dostarczania tlenu do komórek, a więc ich utlenowanie jest niewystarczające. Dochodzi do niedotlenienia i dysfunkcji ważnych dla życia organów takich jak: mózg, serce, płuca, nerki, wątroba.
Pielęgnowanie pacjenta we wstrząsie. Definicja i patomechanizm rozwoju wstrząsu. Wstrząs jest to zespół zaburzeń, w wyn...

plik doc

anesteszjologia zagadnienia

Zagadnienia na egzamin z anestezjologii
1.Definicja pojęcia „stan bezpośredniego zagrożenia życia”- przyczyny, objawy, badanie, zasady postępowania – rola pielęgniarki. Stan bezpośredniego zagrożenia życia- polega na głębokich zaburzeniach czynności ( prowadzących do ciężkiej niewydolności) co najmniej 1 z 3 najważniejszych życiowo układów: - centralnego układu nerwowego - układu oddechowego - układu krążenia stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu       utrata...

plik docx

wstrząs


Wstrząs- jest to zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek organizmu nie jest wystarczający. Mechanizmy autoregulacyjne nie są w stanie zapewnić prawidłowego dostarczania tlenu do komórek, a więc ich utlenowanie jest niewystarczające. Dochodzi do niedotlenienia i dysfunkcji ważnych dla życia organów takich jak: mózg, serce, płuca,...

plik doc

wstrząs

opis wstrząsów
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wydział Zdrowia publicznego Kierunek: Pielęgniarstwo Pierwsza pomoc we wstrząsie hipowolemicznym Ratownictwo medyczne Rak akademicki 2005/2006 Wstrząs jest zagrażającym życiu zaburzeniem krążenia, które wynika z dysproporcji pomiędzy pożądanym a rzeczywistym zaopatrzeniem w krew. Występujące niedostateczne zaopatrzenie tkanek może być spowodowane różnymi przyczynami:...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,