plik doc

Pielęgnowanie we wstrząsie

Wstrząs jest to zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek organizmu nie jest wystarczający. Mechanizmy autoregulacyjne nie są w stanie zapewnić prawidłowego dostarczania tlenu do komórek, a więc ich utlenowanie jest niewystarczające. Dochodzi do niedotlenienia i dysfunkcji ważnych dla życia organów takich jak: mózg, serce, płuca, nerki, wątroba.
Pielęgnowanie pacjenta we wstrząsie. Definicja i patomechanizm rozwoju wstrząsu. Wstrząs jest to zespół zaburzeń, w wyn...

plik doc

wstrząs

opis wstrząsów
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wydział Zdrowia publicznego Kierunek: Pielęgniarstwo Pierwsza pomoc we wstrząsie hipowolemicznym Ratownictwo medyczne Rak akademicki 2005/2006 Wstrząs jest zagrażającym życiu zaburzeniem krążenia, które wynika z dysproporcji pomiędzy pożądanym a rzeczywistym zaopatrzeniem w krew. Występujące niedostateczne zaopatrzenie tkanek może być spowodowane różnymi przyczynami:...

plik odt

Zasady opieki nad pacjentem we wstrząsie


WSTRZĄS: Wstrząs jest zespołem objawów klinicznych,w którym,niezależnie od pierwotnej przyczyny,dochodzi do niewydolności układu krążenia z niedostatecznym przepływem krwi przez tkanki i zaburzeniem równowagi pomiędzy dostarczaniem tlenu i innych subsytancji odżywczych do tkanek a zużyciem tlenu.Prowadzi to do ogólnoustrojowych zaburzeń metabolicznych,kwasicy i postępującego uszkodzenia komórek.W następstwie zaburzenia czynności komórek ciężkie uszkodzenie narządów powoduje,że wstrząs...

plik docx

wstrząs


Wstrząs- jest to zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek organizmu nie jest wystarczający. Mechanizmy autoregulacyjne nie są w stanie zapewnić prawidłowego dostarczania tlenu do komórek, a więc ich utlenowanie jest niewystarczające. Dochodzi do niedotlenienia i dysfunkcji ważnych dla życia organów takich jak: mózg, serce, płuca,...

plik pdf

Wstrząs - wprowadzenie

Wstrząs, mechanizm itd.
WSTRZĄS -stan niedotlenienia, niewystarczającego odżywienia komórki i usuwania z niej resztek metabolicznych w następstwie załamania się wydolnego przepływu tkankowego Przyczyny wstrząsu – upośledzenie czynności jednej lub więcej z trzech podstawowych składowych układu krążenia: 1/ pompy sercowej 2/ oporu obwodowego 3/ objętości krwi krążącej W zależności od przyczyny 4 podstawowe rodzaje wstrząsu: 1/ hypowolemiczny 2/ kardiogenny 3/ neurogenny 4/ septyczny...

plik pdf

Wstrząs

Wszystkie rodzaje wstrząsów: -postępowanie -rozpozanie -leczenie -mechanizm itd
Wstrząs Wstrząs - definicja: • załamanie przepływu tkankowego, którego następstwem jest niedotlenienie oraz niedostateczne dostarczanie substancji odżywczych i eliminacja produktów przemiany materii. Wstrząs Wstrząs jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia !!! Niezależnie od przyczyny wymaga szybkiej pomocy. Wstrząs Wstrząs W e wstrząsie dochodzi do upośledzenia przepływu krwi przez ważne dla ż...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,