plik rtf

przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego

przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego u dzieci i młodzieży
PRACA KONTROLNA Słuchacz:‭ ‬X Oddział‭ ‬:X Szkoła‭ ‬………………….. Kierunek:‭ ‬…………………………...‭ Semestr‭ "‬I‭" Temat:‭ ‬„PRZEJAWY NIEWŁAŚCIWEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO‭” Przedmiot:‭ ‬Organizacja czasu wolnego Prowadzący:‭ ‬x‭       „Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego‎”             Czas wolny jest przedmiotem zainteresowań różnych dyscyplin naukowych,‎ ‏...

plik doc

Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież

Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież. Opracowanie własne.
ANKIETA DOTYCZĄCA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ MŁODZIEŻ Drodzy ankietowani! Poniższa ankieta jest anonimowa. Dotyczy spędzania czasu wolnego przez młodzież. Prosimy o szczere odpowiedzi na pytania. Dziękujemy. 1) Czy masz czas wolny?       tak       nie 2) O jakiej porze masz czas wolny?       rano,       przed południem,     &...

plik doc

Projekt, Niedostosowanie społ dzieci i młodzieży

Projekt stworzony dla uczniów Gimnazjum.
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY. PROJEKT pt. „SURVIVAL”       Celem mojego projektu jest zorganizowanie obozu survivalowego dla młodzieży gimnazjalnej (z Gimnazjum nr 2 w Bytowie), czyli w wieku 13 – 15 lat.       Wiek gimnazjalny jest to najbardziej intensywny i najtrudniejszy etap w życiu każdego młodego człowieka. Zmiana szkoły, kolegów, dokonanie wyboru następnej ścieżki edukacyjnej, a przede wszy...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju

tryb życia
Wpływ trybu życia na przebieg rozwoju Tryb życia wiąże się z aktywnością i wypoczynkiem (te dwa elementy naprzemiennie ze sobą występują i wpływają w sposób zdecydowany na rozwój człowieka). Aktywność (zużywaniem energii, działaniem, wykonywaniem różnych czynności) : pracę fizyczną, uprawiany sport, ruchliwością osobnika, pracą umysłowa, stresem, temperamentem osobnika. Wypoczynek (regeneracja sił): sposób spędzania wolnego czasu, jakością i częstością wypoczynku, sen. Tryb...

plik doc

Pedagogika społeczna, cz.2

Notatki z wykładów
Podstawy pracy kulturalno-oświatowej KULTURA - ogół wytworów działalności ludzkiej i wzorów zachowań przekazywanych z pokolenia na pokolenie i z grupy do grupy w procesach rozwoju historycznego. Odnosi się do: obyczajów, wierzeń i przesądów, ideologii i wiedzy naukowej, sztuki, sposobów spędzania czasu wolnego. Zadania instytucji kultury: 1.    Tworzenie płaszczyzny kontaktów ze sztuką 2.    Sprzyjanie tworzeniu amatorskiej twórczości artystycznej 3.    Organizowani...

plik docx

Problemy społeczne ich zakres oraz jak państwo im zapobiega

Przyczyny powstawania problemów społecznych ich zakres oraz jaki jest interwencjonizm państwowy w ich załatwianiu

Trudna sytuacja ekonomiczna kraju powoduje pogarszanie się sytuacji w wielu resortach społeczno-gospodarczych. Trudności wynikające z niedofinansowania służby zdrowia i szkolnictwa, borykają się z trudną sytuacją mieszkaniową oraz obserwują niepokojący wzrost przestępczości (szczególnie wśród nieletnich). Kryzys gospodarczy powoduje również wzrost poziomu alkoholizmu...

plik doc

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym
Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym.       Aktywność ruchowa i jej znaczenie. Obecne pokolenia żyją w dobie postępu cywilizacyjnego. Dokonuje się wielu odkryć naukowych. Dotyczą one przemysłu oraz medycyny, badań genetycznych i astronomii. Maszyny zastępujące człowieka dają mu więcej czasu wolnego, ale zmianom pozytywnym towarzyszą również zjawiska niepokojące. Należą do nich niewątpliwie skażenie środo...

plik docx

ankieta

ankieta dot spedzania czasu wolnego przez mlodziez gimnazjalna
Kwestionariusz ankiety opr. Karolina Majewska Witaj! Ankieta, którą trzymasz przed sobą ma na celu zbadanie jaki jest wpływ rodziny na formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną. Przeczytaj dokładnie każde zdanie i pierwszą nasuwającą Ci się do głowy odpowiedź zaznacz kołkiem. Pamiętaj. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom naukowym. Tu nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi. Proszę więc, odpowiedz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,