plik doc

jjkkj

khhkgh
Przedmiot: Antropologia kulturowa dr Arcinowicz K. Wykład 1 – 07.11.2009 Antropologia kulturowa jako nauka – nauka o człowieku jako twórcy i odbioru kultury Antropologia ( gr.antropos – człowiek, logos – myśl) – nauka o człowieku Antropologia – termin użyty w XVIII w przez Szwajcara A Chavannesa Tradycyjna antropologia zajmowała się :badaniem kultur pierwotnych Współczesna antropologia otworzyła się: na całość świata, bada kultury wszelkich typów i poziomów. Nauka chce uczes...

plik doc

Etnografia Polski

Notatki z zajęć
ETNOGRAFIA POLSKI Etnologia / etnografia Etno ? lud grafia-opisywanie / Etno-lud logia ? przyporządkowanie - Wywodzi się z nurtu folklorystycznego - studia nad kultura ludów pierwotnych zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii w Europie kontynentalnej starano się wydobyc to co rodzime Zieliński podaje 7 definicji etnografii Etnografia to amatorskie ludoznawstwo typowe dla przednaukowej etnologii jako wstępn...

plik odt

Socjologia ogólna wykładyWydział Pedagogiki i Psychologii
SOCJOLOGIA OGÓLNA
Wykłady rok 2014/2015
Temat 1: „Czym jest socjologia, czyli o istocie i początkach socjologii”. „Twórcy socjologii i teorie socjologiczne”.
CZYM JEST SOCJOLOGIA?
Socjologia – to jedna z gałęzi nauk społecznych, a nauki społeczne to zbiór dyscyplin, które badają naturę ludzkiego zachowania, związki międzyludzk...

plik doc

Rodzina w dobie przemian

.
Wprowadzenie do socjologii Temat: Rodziny w dobie przemian:       Współczesne tendencje przemian rodziny       Alternatywne formy życia       Wpływ rodziny i grupy rówieśniczej na socjalizacje dzieci i młodzieży       Rodziny a migracje Wykonali: Kuras Paweł Grudzień Piotr Tomczyk Damian Kluczyński Marek Piotr Sowa Rok 1, Semestr 1, Grupa 4 Niemal wszystkich interesuje odpowiedź na pytanie, co dzieje się współc...

plik doc

kultury in vitro

Wykłady na czwartym roku biologii
KULTURY IN VITRO Wykład I 22.02.2007 r. Słowo kultury in vitro oznacza zarówno przedmiot jakim w tym przypadku są rośliny, jak i czynności wykonywane na tych roślinach. Kultury in vitro: - prowadzone są w naczyniach - odizolowane od środowiska zewnętrznego - rosną na pożywkach (czarna pożywka zawiera węgiel) - kulturami mogą być organy roślinne, tkanki, pojedyncze komórki - muszą być zachowane sterylne warunki Komórka kompetentna - to taka komór...

plik doc

pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci

Praca przedstawia rolę pielęgniarki w diagnostyce wrodzonych chorób metabolicznych u dzieci
Akademia Humanistyczno ? Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie Pomostowe studia pielęgniarskie Udział pielęgniarki w diagnostyce chorób przemiany materii u dzieci Praca zaliczeniowa z praktyk z zakresu Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego Warszawa 2009 Czym jest przemiana materii ? Pojęcie przemiany materii jest równoznaczne z pojęc...

plik doc

postkolonializm

Z książki Anny Burzyńskiej i Michała, Pawła Markowskiego : Teorie literatury XX wieku.
XVII POSTKOLONIALIZM Jako określenie konkretnej postawy metodologicznej nazwa ?postkolonializm? pojawiła się latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku. Wspólnym celem tekstów założycielskich było poddanie w wątpliwość uniwersalistycznych roszczeń kultury zachodniej i odsłonięcie ich filozoficznych i kulturowych przesłanek. Badania postkolonialne zajmują się analizą wyobrażeń świata konstr...

plik doc

Barbara_Szacka_-_Wprowadzenie_do_Socjologii

Cała książka
Barbara Szacka WPROWADZENIE OFICYNA -W" NAUKOWA Warszawa 2003 do socjologii Spis treści Przedmowa 11 CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA 15 Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 17 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie 19 Przedsocjologiczna refleksja teoretyczna 20 Wiedza potoczna i wiedza naukowa 21 2. Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscypliny naukowej 23 3....

plik doc

Barbara Szacka - Wrowadzenie do socjologii

Podręcznik obowiązujący na socjologi.
Barbara Szacka WPROWADZENIE OFICYNA -W" NAUKOWA Warszawa 2003 do socjologii Spis treści Przedmowa 11 CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA 15 Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 17 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie 19 Przedsocjologiczna refleksja teoretyczna 20 Wiedza potoczna i wiedza naukowa 21 2. Historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscyp...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,