plik doc

Aronson Elliot - Człowiek - istota społeczna. PODRĘCZNIK

Aronson Elliot - Człowiek - istota społeczna - wersja word;)
Aronson Elliot Człowiek - istota społeczna Elliot Aronson (ur. 1932) należy do grona powszechnie znanych amerykańskich psychologów społecznych. Prowadził badania i wykłady z zakresu psychologii społecznej na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Minnesota, na Uniwersytecie Teksaskim w Austin, a od r. 1976 na Uniwersytecie, Kalifornijskim w Santa Cruz. W roku 1970 uzyskał nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego za tw...

plik doc

współczesne problemy psychologii

program wykładów ze współczesnych problemów psychologii
Dr Paweł Kurtek                                                 A.D. 2013/14 Instytut Pedagogii i Psychologii Współczense problemy psychologii Program wykładu (ns20/s30 h)       Przedmiot, gałęzie psychologii. Główne nurty współczesnej psychologii. Psychologiczne koncepcje człowieka...

plik doc

rozwojówka egzamin

odpowiedzi na egzamin
Wymień główne problemy psychologii rozwojowej. Główne problemy psychologii rozwojowej. Do głównych problemów psychologii rozwojowej należy pytanie: natura czy wychowanie? Czy głównym źródłem zmian rozwoju są czynniki biologiczne(natura) czy środowisko i doświadczenie(wychowanie). Czy rozwój jest normatywny? Czy idiograficzny? Rozwój normatywny to rozwój, w którym badacze starają się poświęcić czas na poznanie ogólnych prawideł rozwoju człowieka. Rozwój idiogra...

plik doc

Wykłady


Współczesne problemy psychologii Prof. T. Seneko Wykład 1. 1.10.2011 Zaliczenie w postaci pracy pisemnej na temat swojej osobowości. Literatura:       Psychologia interakcji międzyludzkich       Diagnoza zachowań osobowościowych       Osoba w środowisku       Źródła agresywnego zachowania dzieci       Rodzinna polityka i psychoterapia rodzinna       Studia psychologiczne i pedagogiczn...

plik doc

psychologia zal końcowe


1. Czym zajmuje się psychologia? Analizuje i bada zachowanie człowieka po to, by je coraz lepiej rozumieć, aby promować zdrowie psychiczne oraz by - w razie potrzeby - modyfikować zachowania niedojrzałe czy zaburzone. Zaczyna od obserwacji zachowania człowieka. Następnie stara się odkryć i wyjaśnić fizyczne i psychospołeczne uwarunkowania tegoż zachowania. Zachowanie człowieka jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem, gdyż jest rezultatem działania wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznyc...

plik rtf

Psychologia kliniczna

Definicja psychologii klinicznej
Wykład – 1 – 7.10.07 Psychologia kliniczna jest jedną z dziedzin psychologii stosowanej. Ukierunkowana na problemy związane z samym sobą, głównie problemy ze zdrowiem psychicznym. I nurt Początkowo powstały kliniki psychologiczne prowadzone przez psychologów w celu pomocy nieprzystosowanej jednostce. Jednostkę diagnozowano a następnie próbowano znaleźć sposób aby zminimalizować problemy dziecka. W Europie tworzyły się Poradnie Adlerowskie w celu pomocy...

plik doc

Podstawy psychologii klinicznej prof. dr hab. A. Korwin Szymanowska

Sciaga
Wymień działy psychologii ze wzgl. Na wiek życia i kryterium praktyczne.Kryterium wiekowe:psychologia kliniczna dzieckapsychologia kliniczna dorastania i adolescencjipsychologia kliniczna człowieka dorosłegopsychologia kliniczna wieku starczego.Kryterium praktyczna:Petopsychologia - (psychologia sonetyczna(?), sonetopsychologia(?), psychologia medyczna, psychologia lekarska, psychosonetyka)Defektologia - (zagadnienia zdarzeń psychicznych u osób z trwałymi lub przejściowymi dysfunkcja...

plik doc

Zagadnienia na egzamin z psychologii

Opracowane zagadnienia na egzamin z wprowadzenia do psychologii. Krótko i na temat.
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN       Cele i przedmiot psychologii. Psychologia jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest człowiek (czy grupa ludzi) a jej celem jest badanie zachowania i procesów psychicznych. W uproszczeniu można powiedzieć, że psychologowie poszukują odpowiedzi na pytanie jaka jest natura ludzka? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie poddają analizie procesy wewnętrzne je...

plik docx

Psychologia

1. Historia i podstawowe kierunki w psychologii Psychologia – psycho (dusza) i logos (nauka) a) To naukowe studium ludzkiego zachowania, myślenia i odczuwania (Salomon D. 2000) b) Jest nauką o zachowaniach i procesach psychicznych oraz ich zależnościach od stanu fizycznego organizmy, stanu umysłu i czynników zewnętrznych c) To naukowe badanie zachowania jednostek i ich procesów psych. (Zimbardo P. 1999

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,