plik doc

zarządzanie zasobami ludzkimi

..
Zarządzanie zasobami ludzkimi Rola i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji -Uwarunkowania historyczne -Wpływ gospodarki rynkowej -Procesy zachodzące w sektorze opieki zdrowotnej Organizacja ?ucząca się? jako nowe zjawisko w kulturze przedsiębiorstw Gospodarowanie zasobami ludzkimi Działanie organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej R.W. Griffin, 2000 r. Zarządzanie zasobami ludzkimi -Było - trudną...

plik pdf

Zarządzanie - istota procesu zarządzania

Wykład z zarządzania o istocie procesu zarządzania.
ISTOTA PROCESU ZARZĄDZANIA Tożsamość nauk o zarządzaniu Nauki o zarządzaniu, w porównaniu do nauk ścisłych, przyrodniczych czy społecznych, są młodą dyscypliną, jednak charakteryzują się już bogatym dorobkiem i wciąż dynamicznie się rozwijają. W Polsce nauki o zarządzaniu klasyfikowane są jako dyscyplina naukowa w dwóch dziedzinach nauk: w naukach ekonomicznych i w naukach humanistycznych. Nauki te cechuje interdyscyplinarność, która oz...

plik pdf

Zarządzanie - istota procesu zarządzania

Wykład z zarządzania o istocie procesu zarządzania.
ISTOTA PROCESU ZARZĄDZANIA Tożsamość nauk o zarządzaniu Nauki o zarządzaniu, w porównaniu do nauk ścisłych, przyrodniczych czy społecznych, są młodą dyscypliną, jednak charakteryzują się już bogatym dorobkiem i wciąż dynamicznie się rozwijają. W Polsce nauki o zarządzaniu klasyfikowane są jako dyscyplina naukowa w dwóch dziedzinach nauk: w naukach ekonomicznych i w naukach humanistycznych. Nauki te cechuje interdyscyplinarność, która oz...

plik docx

przekształcenia

szanse i zagrożenia przekształceń ZOZ

  1.  Wprowadzenie

Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie w 2011 r., ale w praktyce bieżący rok może być decydujący dla przyszłości wielu polskich szpitali. Do końca 2013 r. samorządy muszą dokonać przekształcenia SPZOZ w k...

plik doc

organizaja i zarządzanie

ściaga
Funkcje Zarządzania 1. planowanie ? wskazuje, że kierownicy z góry wyznaczają swoje cele i działania, które są oparte na określonej metodzie, planie czy logice, a nie na przeczuciu, 2. organizowanie ? oznacza, że kierownicy koordynują ludzkie i materialne zasoby organizacji, której efektywność zależy od umiejętności gospodarowania tymi zasobami dla osiągnięcia celów, 3. przewodzenie ? określa, w jaki sposób kierownicy kierują podwładnymi i wpływają na nich doprowadzając do wykonania...

plik docx

Zarządzanie środowiskiem i ekologią

Ściąga z zaliczenia Zarządzanie środowiskiem i ekologią

Zarządzanie-  jest to celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby decyzji i działań prowadzących- dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów- do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjonalny), lub celowe dysponowanie zasobami.

plik doc

podstawy marketingu

wykłady
Podstawy marketingu WYKŁAD 1 23.10.2007 Etapy ewolucji marketingu: Era produkcyjna ? związana z rewolucją przemysłową drugiej połowy XIX wieku w USA a następnie w Europie Zachodniej. W Polsce podejście to dominowało przez cały okres funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej. Era marketingowa ? w krajach wysoko rozwiniętych rozpoczyna się na początku lat pięćdziesiątych. Era sprzedażowa ? trwała od połowy lat dwudziestych XX wieku do lat pięćdziesiątych w kra...

plik odt

zarządzanie w pielęgniarstwie

zarządzanie w pielęgniarstwie
STRATEGIA – plan działania Wyraża cele długoterminowe organizacji, odpowiadając generalnym kierunkom ziałania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. STRATEGIA – odp. Na pytania       jak osiągnąć a następnie utrzymać przewagę konkurencyjną nad rywalami?       W jaki sposób reagować na zmiany zachowania w otoczeniu?       W jaki sposób reagować na zagrożenia...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,