plik doc

ustrój polityczny państwa- zagadnienia na egzamin

1.Wyjaśnij pojęcie ustrój polityczny państwa, system polityczny Ustrój polityczny ? to całokształt zasad , które odnoszą się do organizacji i funkcjonowania władzy publicznej w państwie. System polityczny ? obejmuje praktykę , strukturę władzy, instytuc
1.Wyjaśnij pojęcie ustrój polityczny państwa, system polityczny Ustrój polityczny ? to całokształt zasad , które odnoszą się do organizacji i funkcjonowania władzy publicznej w państwie. System polityczny ? obejmuje praktykę , struktur...

plik doc

Zarządzanie Procesami rozwojowymi


Pytania na zaliczenie: Wymień 4 segmenty na jakie dzielimy otoczenie przedsiębiorstwa. -otoczenie bliższe -gra (instytucje nie są wrogie w stosunku do nas, np. banki, instytucje ubezpiecz.) -walka (skupia naszych konkurentów, sprzeczne interesy z naszymi) -otoczenie dalsze -władza (regulacje prawne w sferze PETS, są to instytucje prawne np. sejm) -natura (zjawiska od nas niezależne, np. pogoda, klęski żywiołowe, wojna) Co to jest postęp techniczny? POSTĘP TECHNIC...

plik doc

Prawoznawstwo - opracowanie na kolokwium

opracowane zagadnienia na kolokwium z prawoznawstwa
Pojęcie i przedmiot prawoznawstwa Nauka       Proces zdobywania wiedzy i umiejętności.       Rezultat procesu zdobywania wiedzy (zespół twierdzeń wyjaśniających określone zjawiska lub procesy). Podział nauk       Społeczne i przyrodnicze – ze względu na przedmiot badań       Teoretyczne (deskryptywne) i praktyczne (normatywne) – ze względu na sposób opisywania i wyjaśnia...

plik doc

współczesne systemy polityczne- skrypt Antoszewski, Herbut

współczesne systemy polityczne- skrypt Antoszewski, Herbut
Antoszewski, Herbut – Współczesne systemy polityczne SKRYPT       Pojęcie demokracji (aspekt aksjologiczny) Sposób rządzenia oparty na specjalnym katalogu wartości politycznych (wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, pluralizm, godność jednostki). W tym ujęciu demokracja odnosi się do systemu stosunków politycznych       Pojęcie demokracji (aspekt proceduralny) Odnosi się do instytucji i p...

plik docx

Socjologiczne aspekty rodziny rzymskiej


Krzysztof Ptak

W moim referacie pragnę przybliżyć państwu socjologiczne aspekty rzymskiej rodziny. Tekstem źródłowym mojej pracy był artykuł francuskiego prawnika specjalisty z dziedziny prawa rzymskiego, mediewisty, Jean Gaudemet o takim samym tytule. Praca jego została opublikowana w 1975 roku w „Czasopiśmie Prawno Historycznym” tom XXVII zeszy...

plik pdf

Pielęgniarstwo transkultorowe Romowie

Romowie
ROMOWIE OBWAROWANIA KULTUROWE A OCHRONA ZDROWIA Romowie lub Cyganie - nieterytorialny naród lub grupa etniczna pochodzenia indyjskiego, której członkowie tworzą diasporę zamieszkującą większość państw świata. Romowie stanowią społeczność wysoce zróżnicowaną pod względem językowym oraz kulturowym, a także zajmującą rozmaite nisze w ekonomiczno-społecznej strukturze krajów zamieszkania. Mimo takiej niejednolitości czynnikiem wspólnym dla większości tradycyjnych grup jest przestr...

plik doc

Historia administracji i prawa polskiego

to są notatki z przedmiotu Historia administracji i prawa polskiego od dr. kulki, choć on lubi dawać na egzaminie pytania spoza przerobionego materiału :/ mam nadzieje, ze sie komus przydadza.
HISTORIA ADMINISTRACJI I PRAWA POLSKIEGO Monarchia patrymonialna ( X- XII w. ) wczesne średniowiecze Powstanie państwa polskiego. Tworzenie się wielkich plemion na czele których stał wódz ( VI- VII w. ) otaczał się radą  ( starszczyzną ). Wiec- zebranie wszystkich mężczyzn zdoln...

plik doc

demografia

Są to odpowiedzi na podstawowe pytania z demografii.
Demografia ? pojęcie Demografia ? jest nauką traktującą o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium, zajmuje się statystyczno ? analitycznym opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i oceną zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu wędrówkowego Nazwa dyscypliny pochodzi od dwóch greckich słów: Demos ? ludność, Grapho ? piszę. Źródła dany...

plik odt

socjologia przestępczości

socjologia przestępczości UŁ
SOCJOLOGIA PRZESTĘPCZOŚCI ZRÓŻNICOWANE UJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI Przestępczość jest pokaźną sferą zachowań społeczno – patologicznych. Przestępczość pospolita, narkotykowa, związana z systemem korumpowania czy fałszerstwa kończąc na przestępczości zorganizowanej. Są to zjawiska definiowane jako dewiacyjne (prostytucja) i przestępcze (prostytucja nieletnich). Czerpanie korzyści czy zmuszanie do prostytucji jest już przestępstwem. Przestępstwo może być pojmowane w r...

plik doc

Demokracja - cnoty wzmacniające

Rozważania o cnotach wzmacniających demokrację i nie tylko... o demokracji... potrzebujesz coś innego - zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl
Potrzebujesz pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską – zajrzyj na www.redakcja-edukacja.pl Jakie cnoty polityczne wzmacniają demokrację i czy są takie, które mogą jej zagrozić? Demokracja w sensie prawno-politycznym oznacza dosłownie „władzę ludu”, tj. wpływ członków danego społeczeństwa na instytucjonalną władzę. W państwach nowożytnych demokra...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,