plik docx

majątek, wspólność majątkowa

majątek, wspólność majątkowa

Wspólność majątkowa

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje tzw. ustawowa wspólność majątkowa. To oznacza, iż nasze dochody i dochody naszego małżonka oraz zakupione w trakcie małżeństwa przedmioty i nieruchomości są wspólne.

plik doc

Pedagogika współczesna

Pedagogika współczesna
II. Założenia systemu chrześcijańskiego Wychowanie chrześcijańskie rozwijające się ok. 2000 lat, stało się aż do czasów nowożytnych podstawą tradycji wychowania europejskiego w ogóle, dlatego też powinno być dobrze poznane, aby zrozumieć, dlaczego jest często atakowane przez inne systemy. Człowiek wierzący stawia sobie za cel pełne, chrześcijańskie wychowanie, gdyż przyjął tę prawdę o człowieku i o jego życiowym powołaniu, której nauczył go Jezus Chrystus i która zaw...

plik doc

Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza

Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza
Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza. Pojęcia. Ciśnienie hydrostatyczne- ciśnienie, jakie wywiera na otaczające ciała ciecz niebędąca w ruchu. Cieśnienie aerostatyczne- ciśnienie analogiczne do ciśnienia hydrostatycznego, lecz z udziałem powietrza. Lepkość (tarcie wewnętrzne)- właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Współczynnik lepkości-jest to tzn. dynamiczny...

plik doc

Współpraca z rodzicami w przedszkolu

Współpraca z rodzicami
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Formy współpracy rodziców z nauczycielem na podstawie Przedszkola nr w Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania SPIS TREŚCI Spis treści………………………………………………………………….….………2 Wstęp……………………………………………………………………….……..…..3 Rozdział I. Współpraca rodziców z przedszkolem……………………………....…4 1.2. Formy współpracy nauczycieli z rodzicami………………………………..……..7    ...

plik doc

Badanie wpływu zmiany wartości współczynnika λ na jakość procesu spala

Badanie wpływu zmiany wartości współczynnika λ na jakość procesu spalania
INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Paliwa i przetwarzanie energii - LABORATORIUM Ćwiczenie nr 1 temat Badanie wpływu zmiany wartości współczynnika λ na jakość procesu spalania Stanowisko nr prowadzący data wykonania ćwicz. data oddania spraw. data przyjęcia spraw. Dr Bartosz Ceran 16.12.2012 13.01.2013 Studia Niestacjonarne Ist ocena semestr VII grupa 1...

plik doc

współczesne systemy polityczne- skrypt Antoszewski, Herbut

współczesne systemy polityczne- skrypt Antoszewski, Herbut
Antoszewski, Herbut – Współczesne systemy polityczne SKRYPT       Pojęcie demokracji (aspekt aksjologiczny) Sposób rządzenia oparty na specjalnym katalogu wartości politycznych (wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, pluralizm, godność jednostki). W tym ujęciu demokracja odnosi się do systemu stosunków politycznych       Pojęcie demokracji (aspekt proceduralny) Odnosi się do instytucji i p...

plik doc

CZY WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA POWINIEN BYĆ ADAPTACYJNYM TECH

Jaki powinien być współczesny nauczyciel – wychowawca? Czy edukacja nauczycielska przejawia się najczęściej w jednokierunkowym wykształceniu specjalistycznym połączonym z namiastką wiedzy pedagogicznej, raczej bezkoncepcyjnej i wyraźnie niewystarczającej? Współczesny nauczyciel, zdaniem A. Kotusiewicz, powinien być szczególnie wrażliwy na metodę poznawania i metodę działania.
CZY WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA POWINIEN BYĆ ADAPTACYJNYM TECHNIKIEM, REFLEKSYJNYM PRAKTYKIEM CZY TRANSFORM...

plik doc

odmiany współczesnej polszczyzny

praca zaliczeniowa na odmiany współczesnej polszczyzny
ODMIANY WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY Język ogólny (ogólnonarodowy) to taka odmiana języka, którą posługują się wszyscy członkowie danego narodu. Upowszechniany jest przez szkołę, administrację i środki masowego przekazu. Współczesna polszczyzna jest bardzo zróżnicowana. Możemy wyróżnić np. odmiany terytorialne, języki środowiskowe. Chciałabym pokrótce omówić dialekty oraz slang młodzieżowy, gwarę więzienną, język prawniczy a tak...

plik doc

dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego- ściąga

krótki opis zagadnień na temat zmian współ. państwa polskiego, z pkt. widzenia socjologa
Zmiana społ. :różnica między stanem systemu społ. w danym momencie w odniesieniu porównaniu .Może to być zmiana: składu, struktury, funkcji granicy systemu społ. w otoczeniu systemu. Ludzie dążą do zmian ze swej natury. Proces społ.: jest szeregiem zmian zmiany to tylko etapy i są ze sobą powiązane .Procesy :makrostrukturalne (np. globalizacja), o średnim zasięgu (dotyczą warstw, klas społ.), mikrostr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,