plik doc

proces pielęgnowania pacjenta z rakiem krtani

pacjent z rakiem krtani
Anna Małek Pielęgniarstwo V semestr Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu Proces pielęgnowania Opieka paliatywna Miejsce prowadzenia procesu pielęgnowania: Hospicjum stacjonarne Cordis, Katowice, ul. Ociepki 2. Dane pacjenta: Imię i nazwisko: Ryszard S. Adres: Sosnowiec, ul. Różana 2/22 Wiek: 55 lat Zawód: elektryk Miejsce pracy: brak danych (za względu na brak możliwości zebrania wywiadu od pacjenta i jego rodziny) Data przyjęcia do hospicjum: 02.12.2...

plik doc

Test zaliczeniowy ze Stylistyki

Test zaliczeniowy ze Stylistyki;)
Stylistyka , test końcowy Imię i nazwisko: 1. Definicja języka 2. Wymień funkcje języka 3. Wymień odmiany stylistyczne polszczyzny 4. Wskaż różnicę między manipulacją a perswazją 5. Czemu służy etykieta językowa? 6. Wskaż przejawy agresji językowej 7. Wymień podstawowe części tekstu naukowego 8. Omów wy...

plik doc

xxxx

Szczegóły sesji
Przedmiot egzamin zaliczenie AIO Judical Protection In the EU pisemny Obecność + aktywność 08.01.2013 Ethics in Public Life esej International Civil Service pozostaje to wielką zagadką Public Management obecność Law and law-making in the EU prezentacja Procedural autonomy of EU member states - 09.01.2012 Public Competition Law English for Business environment kolokwia 1: 23.11.2012 2: Seminar - - - ADMIN Prawo papierów wartościowych ustny pisem...

plik rtf

kalkulator emisji

Przyklad kalkulatora emisji co2 oraz refleksje
Aleksandra Nickel Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna , grupa I . Wynik : 5,15ton CO2/rok budowa i utrzymanie : 0.06. ogrzewanie:0.09 ciepła woda:0.20 klimatyzacja:0.00 spalanie paliwa : 2.87 produkcja samochodów: 0.47 publiczny :00.00 przeloty :00.00 żywnosc : 0.41 konsumpcja: 0.34 elektrycznośc : 0.01 wylesianie: 00.00 ogólnospołeczne : 0.61 Refleksje. Na początku, gdy weszlam na strone nie widzialam w jaki sposob będzie...

plik rtf

kalkulator co2

kalkulator emisji co2
Aleksandra Nickel Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna , grupa I . Wynik : 5,15ton CO2/rok budowa i utrzymanie : 0.06. ogrzewanie:0.09 ciepła woda:0.20 klimatyzacja:0.00 spalanie paliwa : 2.87 produkcja samochodów: 0.47 publiczny :00.00 przeloty :00.00 żywnosc : 0.41 konsumpcja: 0.34 elektrycznośc : 0.01 wylesianie: 00.00 ogólnospołeczne : 0.61 Refleksje. Na początku, gdy weszlam na strone nie widzialam w jaki sposob będzie przeprowadzony test. Jedn...

plik pdf

badania fizykalne

Badania fizykalne
Moduł VII: OCENA STANU ZDROWIA I BADANIE FIZYKALNE Jednostka modułowa 3 – DIAGNOSTYKA – dla specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego Udział pielęgniarki i położnej w procesie diagnozowania jest określony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego...

plik pdf

Lateralizacja

badanie ręczności, nozności i oczności dzieci w wieku przedszkolnym
TEST DO BADANIA LATERALIZACJI DZIECI W WIEKU OD 5 DO 8 LAT. Test i opis Badania lateralizacji przeprowadzono w dn. ................................r. w grupie dzieci 5 – 8 – letnich w Zespole Szkół w Stawkach im. Marii Danilewicz Zielińskiej. (w badaniach wykorzystałem Test do badania lateralizacji H. Spionek) Materiały pomocnicze do przeprowadzenia badania: - buteleczka z brązowego szkoła po syropie z czerwonym koralik...

plik doc

testy kliniczna na odc C

testy kliniczna na odc C
TESTY KLINICZNE SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA     Badanie skriningowe: Pacjent siedzi ; bierny wyprost a następnie rotacja głowy do oporu Określamy zakresy Sprężynowanie przy końcach ? dobre Twarde końce i bolesność ? zmiany segmentarne (zapalenia, zwyrodnienia, bloki, przykurcze) Miękkie zatrzymanie ? przykurcze prostowników karku, m długiego szyi !!! ruchomość bierna > ruchomość czynna (opór mięśniowy)   Rotacje przy max wyproście: W siadzie ; m...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,