plik doc

konspekt zajęć

zajęcia z języka polskiego
                        Data …………………. KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Prowadzący: Kamila Snopek, Ksenia Fajkus Ilość godzin lekcyjnych: 1 godz. (45 min.) Ośrodek tematyczny: Moja mama Temat dzienny: Zawody naszych mam.             Wprowadzenie pisanej i drukowanej litery „m, M” – jak mama Edukacja(e): Polonistyczna, plastyczna. Cele ogólne: - Wprowadzenie pisanej...

plik doc

wprowadzenie literki w

jak wprowadzic literke w w klasie 1-3
Wprowadzenie literki „w”.- klasa I Konspekt z zajęć zintegrowanych 1) Imię i nazwisko prowadzącego: 2) Klasa: I 3) Blok (temat zajęć): gromadzenie wiadomości wokół tematu „woda”. Nauka pisania liter „w”, „W” w oparciu o wyraz podstawowy woda. Czytanie tekstu „Komu wodę?”. Ćwiczenia utrwalające literę „W”. Doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie 5. Zajęcia plastyczne wokół tematu „woda”.  Temat dla uczniów: Woda. 4) Cele ogólne: — poszerza...

plik doc

Konspekt zajęć wychowawczych

Konspekt zajęć wychowawczych n 5.0
Andrzej Kulesza Res. Grupa 2, rok II Tema : Konspekt zajęć wychowawczych KONSPEKT ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH Temat: Układanie zdań i ciągów wyrazów. Rozwiązywanie zagadek. Dla uczniów klas 3-6 Czas zajęć 2 x 45min. Cele:przypomnienie i utrwalenie alfabetu, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, doskonalenie umiejętności czytania, utrwalenie pojęć ?spółgłoska, samogłoska?, utrwalenie pisowni wyrazów z ?ó? niewymien...

plik doc

wprowadzenie nowej litery

wprowadzenie nowej litery (L)
Temat: Wprowadzenie litery „l” na wyrazie „lalka”. Nauka pisania liter: l, L. Czytanie wyrazów, zdań, i sylab z literą l. Cele dydaktyczno-wychowawcze: Kształtowanie dłuższych, poprawnych wypowiedzi na określony temat. Nauka pisania liter l, L oraz ich połączeń z innymi literami. Ćwiczenia w zakresie procesu analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów z literą l. Doskonalenie umiejętności czytania wyrazów i zdań z poznaną literą. Cele operacyjne: &n...

plik docx

zasady pisania pracy kontrolnej

zasady pisania pracy kontrolnej

Załącznik nr……… do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły dla Dorosłych                             z dnia 21.02. 2013r.

Zasady pisania pracy kontrolnej oraz wymagania szczegółowe dotyczące poprawności pracy.

plik doc

niespecyficzne trudności w nauce czytania i pisania

Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z dziecmi które mają problemy w czytaniu i pisaniu
2. Niespecyficzne trudności w nauce czytania i pisania Do niespecyficznych trudności w nauce czytania i pisania zalicza się:       upośledzenie umysłowe       inteligencję niższą niż przeciętna       wady zmysłu       braki edukacyjne zaniedbania środowiskowe 1) Upośledzenia umysłowe: Przyczyna trudności w pisaniu i czytaniu jes...

plik doc

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, lateralizajca

Problemem dysleksji zainteresowali się lekarze (okuliści i lekarze szkolni), a wśród nich A. Kussmaul (1877r), Berkhan (1885r.), J. Hinsheliwood (1895r.) i W.P.Morgan (1896r.). R. Berlin (1887r.) po raz pierwszy użył terminu „dysleksja” – „szczególny rodzaj ślepoty słownej”. W.P. Morgan (okulista) jako pierwszy opisał specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u 14 – letniego ucznia o normalnym rozwoju intelektualnym. Określił tę formę zaburzenia jako „wrodzoną ślepotę słowną”.
Dysle...

plik doc

ROZWÓJ GRAFOMOTORYKI I JEJ ZABURZENIA ORAZ SPOSOBY USPRAWNIANIA

ROZWÓJ GRAFOMOTORYKI I JEJ ZABURZENIA ORAZ SPOSOBY USPRAWNIANIA I ROZWÓJ GRAFOMOTORYKI Okresem przygotowawczym do rysowania i pisania jest okres tzw. bazgrot. Około drugiego roku życia dziecko stawia kropki stukając ołówkiem, robi nieregularne ruchy koliste. Później pojawiają się linie poziome, a następnie pionowe. Dziecko zachęcone przez dorosłych, zmierza do narysowania konkretnego przedmiotu, lecz jego możliwości techniczne są jeszcze niewielkie. Dopiero trzylatek rysuje koło, to znaczy...

plik doc

Języki i metody programowania (C) - wykład

Języki i metody programowania (ANSI C) Prowadzący Jan Duda
Języki i metody programowania semestr II – język C Wykład 1 Geneza i zastosowanie języka C/C++. Język „niezbyt wysokiego poziomu” mający zastąpić asembler w programowaniu systemowym, zapewniając jego wydajność, a jednocześnie przenaszalny na różne platformy sprzętowe. 1972 Dennis Ritchie, Brian Kernigham, Bell Lab, Unix, PDP 11 1979-1984 Bjarne Stroustrup Język C++ (Projektowanie i rozwój języka C++, WNT 1996)) Ogólna struktu...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,