plik doc

kulturotechnika

czapów
KULTUROTECHNIKA RESOCJALIZUJĄCA POJĘCIE KULTUROTECHNIKI Znaczącą rolę w procesie resocjalizacji nieletnich może odgrywać kulturotechnika wychowawcza, którą Cz. Czapów rozumie jako operowanie kulturą dla osiągnięcia celów wychowawczych. W takim ujęciu kulturę traktuje się jako pewną zintegrowaną całość, obejmującą wyuczone czynności ludzi, które z jednej strony można scharakteryzować poprzez ukazanie wzorów zachowania wykształconych bądź przyswojonych przez nich w procesie rozw...

plik odt

Gry i zabawy ogólnorozwojowe

gry i zabawy w teorii..
GRY I ZABAWY OGÓLNOROZWOJOWE I. Definicja gry i zabawy. "Zabawy i gry to działania wykonywane dla przyjemności, którą na ogół sprawiają. W atmosferze zabawy nawet te czynności, które poza zabawą mogłyby być przykre, nabierają znaczenia czynności pożądanych" . W. Okoń GRA - to czynności o ustalonych zasadach, wykonywane jednocześnie przez kilka lub kilkanaście osób. Gry mogą być fizyczne np. koszykówka, siatkówka...

plik doc

Maria Werycho- Radziełłowiczowa

Wpływ M. Werycho- Radziełłowiczowej na pedagogikę przedszkolną w Polsce.
ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ MARII WERYHO – RADZIWIŁŁOWICZOWEJ   (artykuł pochodzi z pracy dyplomowej napisanej w Studium Wychowania Przedszkolnego w Szczytnie, w roku 1979; zdjęcia dodano w 2012r.) Maria Weryho urodziła się w 1858 roku, w Pskowie na Witebszczyźnie, w zubożałej rodzinie ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych. Po wczesnej utracie matki starała się uzyskać materialną niezależność. Gimnazjum ukończyła w Psk...

plik doc

Grupa rówieśnicza i subkultury

struktury grupy charakterystyka grupy rówieśniczej i subkultury
Mechanizmy oddziaływania grupy rówieśniczej ?Grupa rówieśnicza dzieci powstaje spontanicznie, bez namysłu i ingerencji starszych i swą żywiołowością zagarnia każde dziecko, tworząc naturalne mechanizmy regulujące ich wzajemne zachowania, wewnętrzną organizację i pełniąc doniosłe funkcje wychowawcze wobec jej uczestników? . Florian Znaniecki uważa, że dziecięca grupa rówieśnicza powstała samoczynnie bez ingerencji dorosłych...

plik docx

Wypracowanie - Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jak

Idealne to ono nie jest, ale lepsze to niż nic. Ja dostałem z tego 3

        Ignacy Krasicki w swoich satyrach ostro krytykował społeczeństwo polskie. W „Palinodii” czyni to samo w sposób szczególny; nie ganiąc lecz chwaląc. (Tytuł „Palinodia” oznacza odwołanie stawianych zarzutów). Autor mówi na wstępie: „Na co pisać satyry? Choć się złe zbyt wzniosło. Przestańmy[…] łajać przestanę, a pochlebiać wolę…”. W efekc...

plik docx

felieton

Felieton \"Żywot studenta poczciwego\"

„Żywot studenta poczciwego”

 Pochłonięta czytaniem stosu lektur, pisząc notatki i w międzyczasie próbując zjeść kolację ( jedyny posiłek na który w ciągu dnia mam czas) doszłam do wniosku, że lata licealne to idylla, o której marzy każdy student. Tyle mówiono nam o życiu akade...

plik odt

psycholingwistyka egzaminPodstawowe pojęcia i terminy:
mowa, język
, akt komunikacji; tekst i
DYSKURS
-jednostka komunikacji, stanowiąca całość jako wyraz pewnej treści w interakcji komunikacyjnej (Dakowska, 2001)
-ponieważ użycie języka zachodzi w jakiejś sytuacji społecznej, dyskurs stanowi pewną zorganizowaną całość mającą swój początek, koniec, jak i ściśle określon...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,