plik doc

metodologia skrypt

najważniejsze zagadnienia z metodologii
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH Sylwia Bylinka KONCEPCJA PRACY MAGISTERSKIEJ ZNACZENIE MASS MEDIÓW DLA SPOSOBU POSTĘPOWANIA MŁODZIEŻY 1. Teoretyczne ujęcie problemu 1.1. Przedmiot badań: Przedmiot moich badań to znaczenie mass mediów na zachowanie młodzieży w Publicznym Gimnazjum w Cegłowie. 1.2. Cel badań: Celem badań jakie wykonałam jest poznanie wpływu mass mediów na wzrost niebezpiecznych zachowań wśród młodzieży....

plik docx

Metody kształtowania wizerunku firmy

Praca zaliczeniowa z Public Relations \"Matody kształtowania wizerunku firmy\"

 Ważnym narzędziem marketingu jest public relations. Przedsiębiorstwo musi posiadać bliskie więzi nie tylko ze swoimi klientami, dostawcami i dealerami, ale również powinno kontaktować się z szeroką zainteresowaną publicznością. Publiczność może ułatwiać przedsiębiorstwu zrealizowanie jego celów lub mu w tym przeszkadzać. Rozsądne przedsiębiorstwo po...

plik doc

pediatria - patologie

patologia w wieku rozwojowym
8.05.2010r. PSW Biała Podlaska Pielęgniarstwo „ pomostowe” 2009/10 Grupa D Pielęgniarstwo pediatryczne ( ćwiczenia )   Problemy zdrowotne w okresie dorastania ( nałogi ) – zagrożenia dla zdrowia i konsekwencje. Okres dorastania określany bywa w literaturze psychologicznej, medycznej pedagogicznej jako wiek przejściowy między dzieciństwem a dorosłością, jest to...

plik pdf

instytucje pośredniego wychowania

charakterystyka instytucji pośredniego wychowania
“INSTYTUCJE POŚREDNIEGO WYCHOWANIA” Zanim przejdziemy do tematu odpowiedzmy sobie na kilka pytań. Czym jest w ogóle wychowywanie? Wychowanie –to świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Czym jest instytucja wychowania? Instytucja wychowania – to zorganizowany zespół zadań, które zaspokajają potrzeby (gdy inne jednostki sobie nie radzą). Celem jest wywieranie wpływów na...

plik doc

Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki

Opracowane zagadnienia na egzamin ustny do mgr Pszonak
Wprowadzenie do pedagogiki Proszę zdefiniować pojęcie wychowania Wychowanie- świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunkach wychowawczych, między wychowawcą, a wychowankiem, których celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Funkcje wychowania- wymienić religijne, moralne i społeczne cele wychowania, znaczenie techniczne, znaczenie kulturotwórcze, znaczenie biologiczne, znacze...

plik doc

wpływ mediów na dziecko

kompendium przygotowane na zajęcia z socjologii wychowania o wpływie środków masowego przekazu na osobowośc dziecka
KULTURA MASOWA Kultura masowa- zjawisko współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści, płynących z nielicznych źródeł; jednolite formy zabawowej, rozrywkowej działalności wielkich mas ludzkich. Cechy publiczności kultury masowej:       rozproszona przestrzennie;       liczebna;     &n...

plik docx

Opieka pielęgniarska nad pacjentem otyłym. Zadania pielęgniarki: diag

Opieka pielęgniarska nad pacjentem otyłym. Zadania pielęgniarki: diagnostyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, edukacyjne.

            Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) otyłość definiowana jest jako nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie tłuszczu w tkance tłuszczowej prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia. Na świecie żyje około 1,6 miliarda ludzi z nadwagą, a osoby...

plik doc

INTERPRETACJA ZDARZENIA ŻYCIOWEGO NA PODSTAWIE DOWOLNEJ KONCEPCJI PSYC

W psychologii istnieje wiele koncepcji, podejść do człowieka, jego aktywności, procesów poznawczych. Koncepcją psychologiczną człowieka, jaką zaprezentuje jest koncepcja behawiorystyczna. Nazwa behawioryzm pochodzi z języka angielskiego od słowa behavior i oznacza postępowanie. Twórcą tego kierunku był John Broadus Watson, którego celem było przekształcenie psychologii w naukę eksperymentalną, niczym nauki przyrodnicze. Behawioryzm w ślad swej myśli kładzie nacisk na obserwacje zachowania ludzki...

plik doc

Społeczno-ulturowy wymiar procesu globalizacji

Społeczno-ulturowy wymiar procesu globalizacji
Społeczno-kulturowy wymiar procesu globalizacji. Jedną z cech charakteryzujących koniec XX wieku było poszukiwanie przez ludzi własnej tożsamości, próba bardziej indywidualnego samookreślenia się względem „globalnej wspólnoty" i „wszechpochłaniającej” presji kultury popularnej, W. J. Burszta: Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 157. którą tak naprawdę kształtują obecnie podróże, telewizja i Internet. W zasadzie swobodne przemi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,