plik doc

promocja zdrowia 1


PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA OPRACOWAŁY: OPIS SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ PROWADZĄCY: -pielęgniarka POZ, -pielęgniarka szkolna, -lekarz pediatra, UCZESTNICY: uczniowie klasy I gimnazjum Higiena osobista jest dla wielu ludzi czymś oczywistym. Jednak okazuje się ona problemem dla grupy społecznej, jaką są gimnazjaliści. Dzięki przeprowadzanym badaniom stwierdza się bowiem, że wśród młodzieży gimnazjalnej występuje zjawisko zachowań antyzdrowotnych, głównie dotyczące niewła...

plik rtf

Promocja zdrowia

Samokształcenie z Promocji zdrowia
Edyta Jasińska 07.04.2010‎ ‏rok ‎ ‏Praca samokształceniowa‭ z promocji zdrowia Temat:‭ Wybrane elementy stylu życia,‎ a stan zdrowia populacji. Akademia Medyczna im.‭ ‬Piastów‭ ‬Śląskich Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek:‭ ‬pielęgniarstwo stacjonarne I rok ‎ ‏Styl życia jest jednym z najistotniejszych czynników wypływających na stan zdrowia populacji.‭ ‬Wszystkie elementy stylu życia są ni...

plik odt

promocja zdrowia kobiet

promocja zdrowia kobiet
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI W EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA KOBIET Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na pacjenta i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej. W prom...

plik doc

koncepcje wychowania

Koncepcja wychowania w świetle teorii rozwoju osobowości poprzez dezintegrację pozytywną Kazimierza Dąbrowskiego Kazimierz Dąbrowski 1902-1980
Koncepcja wychowania w świetle teorii rozwoju osobowości poprzez dezintegrację pozytywną Kazimierza Dąbrowskiego Kazimierz Dąbrowski 1902-1980       Psychiatra psycholog kliniczny       Pedagog       Inicjator ruchu higieny psychicznej w Polsce       Założyciel i dyrektor Państwo...

plik doc

Higiena w zakładzie kosmetycznym

przestrzeganie zasad jakie obowiązują w zakładzie kosmetycznym oraz higiena zakładu
Monika Parzych Kosmetyka HIGIENA W ZAKŁADZIE KOSMETYCZNYM Czystość i higiena to najważniejsze kryteria jakie musi spełniać każdy salon kosmetyczny. Konieczne jest zachowanie higieny do prawidłowej pracy w salonie. Co to właściwie jest higiena? Higiena- (z greckiego hygienos- zdrowy) jest inderdyscyplinową nauką o zdrowiu oraz niedopuszczanie do wystąpienia cho...

plik doc

ogólne problemy

proces pielegnowania chirurgia
Problem pielęgnacyjny Cel działań Planowanie 1.Ryzyko powikłań za strony układu krążenia i układu oddechowego w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. -wczesne wykrycie objawów, -zapobieganie powikłaniom. -obserwacja parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddech), kontrola stanu opatrunku-prowadzenie karty obserwacji pooperacyjnej -prowadzenie karty bilansu wodno-elektrolitowego, -obserwacja diurezy. 2.Dolegliwości bólowe w okolicy rany po...

plik rtf

odleżyny skutki

aseptyka i antyseptyka, odlezyny
Aseptyka i antyseptyka. Zapobiegnie zakażeniom w pielęgnacji pacjenta z chorobą zakaźną. Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania. W szpitalach, a szczególnie na oddziałach zakaźnym i chirurgicznym...

plik rtf

odleżyny skutki

odlezyny
Aseptyka i antyseptyka. Zapobiegnie zakażeniom w pielęgnacji pacjenta z chorobą zakaźną. Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania. W szpitalach, a szczególnie na oddziałach zakaźnym i chirurgicznym warunki sprzyjają do wn...

plik doc

Higiena osobista

Profilaktyka Higieny osobistej
PROFILAKTYKA HIGIENY OSOBISTEJ Imię i nazwisko: Kierunek: Pielęgniarstwo Rok: II Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa             Higiena osobista jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy, a przede wszystkim praktyki medycznej. Jest dziedziną, której zadaniem jest utrzymanie i wzmocnienie zdrowia człowieka. Jest to nabywanie w okresie dzieciństwa określonych nawyków i umiejętności, które decydują nie tylko o z...

plik doc

Higiena osobista

Profilaktyka higieny osobistej
PROFILAKTYKA HIGIENY OSOBISTEJ Imię i nazwisko: Kierunek: Pielęgniarstwo Rok: II Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa             Higiena osobista jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy, a przede wszystkim praktyki medycznej. Jest dziedziną, której zadaniem jest utrzymanie i wzmocnienie zdrowia człowieka. Jest to nabywanie w okresie dzieciństwa określonych nawyków i umiejętności, które decydują nie tylko o z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,