plik doc

Wprowadzenie do psychologii

streszczenie do egzaminu z wprowadzenia z psychologii
Opracowanie do egzaminu Wprowadzenia do Psychologii Behawioryzm Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia. Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike?a, Tolmana i Skinner?a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących ludzkim zachowaniem. K. Behawiorystyczna nigdy nie spotkała się z powszechnym uznaniem...

plik pdf

opinia publiczna i wplyw srodkow kultury masowej na nia

opinia publiczna i wplyw srodkow kultury masowej na nia
Co to jest opinia publiczna i jak wpływaja ˛ na nia srodki masowego przekazu? ˛´ Wspołczesny człowiek zyje w swiecie mediow, te zas zyja wydarzeniami, ktore na dłuzej lub krocej ´ ˙ ´ ´ ´˙ ˛ ´ ˙ ´ staja sie „tematami dnia”. Ludzie dyskutuja i mysla o kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenta, ˛ ˛ ˛ ´˛ o psuja ˛cych sie windach, o grze reprezentacji swojego kraju. W ten sposob dziennikarze dostarczaja ˛ ´ ˛ tematow opinii publicznej. Ale...

plik doc

Wprowadzenie do inżynierii komputerowej - WPR - ściąga

Ściąga na zaliczenie wykładu z WPR (Wprowadzenie do inżynierii komputerowej).
Algorytm- jest to przepis na rozwiązanie określonego problemu, podany jako zbiór kolejnych poleceń. Wykonawcą algorytmu może być: człowiek, komputer Program- jest to algorytm zapisany w jakimś języku programowania Schemat blokowy – jest to algorytm zapisany przy pomocy języka symboli graficznych i matematycznych Przykłady poleceń: 1)czytaj x, 2) A:=13 ,3) Pisz y -> pisze liczbe pamietaną pod symbolem y Przykła...

plik pdf

Cialdini Robert wywieranie wpływu na ludzi

Cialdini Robert wywieranie wpływu na ludzi
Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini] Strona 1 z 276 Robert Cialdini, "Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka" file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST... 2005-01-16 Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini] Strona 2 z 276 file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\Moje%20dokumenty\TEKST... 2005-01-16 Wywieranie wpływu na ludzi [Robert Cialdini] Strona 3 z 276 Ksi ka Wywieranie wp...

plik doc

Postawy prospołeczne i ich wpływ na proces wychowania.

Postawy prospołeczne i ich wpływ na proces wychowania.
Postawy prospołeczne i ich wpływ na proces wychowania. Pedagogika należy do nauk społecznych, stanowi zespół nauk o wychowaniu. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Jaki wpływ na proces wychowania maja postawy społeczne? Aby odpowiedzieć na to pytanie wyjaśnię najpierw sam termin postaw społecznych. Postawy społeczne- psychol. zachowania, które mają przynie...

plik doc

wprowadzenie nowej litery

wprowadzenie nowej litery (L)
Temat: Wprowadzenie litery „l” na wyrazie „lalka”. Nauka pisania liter: l, L. Czytanie wyrazów, zdań, i sylab z literą l. Cele dydaktyczno-wychowawcze: Kształtowanie dłuższych, poprawnych wypowiedzi na określony temat. Nauka pisania liter l, L oraz ich połączeń z innymi literami. Ćwiczenia w zakresie procesu analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów z literą l. Doskonalenie umiejętności czytania wyrazów i zdań z poznaną literą. Cele operacyjne: &n...

plik docx

Konformizm - wpływanie na zachowanie

Konformizm – pochodzi od łacińskiego słowa „conformo” nadaję kształt. Psychoza tłumu – dostosowanie się do zachowania innych ludzi bez prawdziwego;Normy społeczne- to ukryte lub wyrażone wprost czyli jasno sprecyzowane reguły grupy, które dotyczą akceptowanych zachowań,

Konformizm wpływanie na zachowanie.

1.Konformizm

plik pdf

wpływ tytoniu na organizm człowieka

Praca nt. "Wpływ tytoniu na organizm człowieka"
WPŁYW TYTONIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu Renata Fąfara PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE TOK D Jak stare są dzieje ludzkie, tak zwyczaj palenia papierosów jest dawnym zjawiskiem społecznym. Współczesny monopol tytoniowy dociera do każdego człowieka proponując tytoń w różnych postaciach: papierosy, cygara, cygaretki, tabak, tabaka, tytoń, nikotynizowana guma do żucia. A olbrzymie koncerny tytoniowe prześc...

plik pdf

Linia wpływu -kratownica

Przykładowe zadanie z zakresu linii wpływu w kratownicach.
LINIE WPŁYWU – KRATOWNICA y x α A 1/4 RB(x) B C β D γ G E S K α F G x m sinα = 2 3 (3 + 4 2 ) = 0,6 P= 1 3 cosα = 4 (3 2 + 4 2 ) = 0,8 HF(x) α β D H I J γ RI(x) 4 4 4 4 m WYKRESY LINII WPŁYWU 0 0,5 Lwpł HF [-] Lwpł RB [-] 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 Lwpł RI [-] 0,5 10/6 0 2/3 Lwpł Kd = Lwpł Kg [-] Lwpł Dd = Lwpł Dg [-] 2/3 2/3 4/3 Lwpł Gd = Lwpł Gg [-] 0,5 Lwpł Sd [-] 0 0,5 0,5 0,5 Lwpł Sg [-] 0,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,