plik doc

Wprowadzenie do inżynierii komputerowej - WPR - ściąga

Ściąga na zaliczenie wykładu z WPR (Wprowadzenie do inżynierii komputerowej).
Algorytm- jest to przepis na rozwiązanie określonego problemu, podany jako zbiór kolejnych poleceń. Wykonawcą algorytmu może być: człowiek, komputer Program- jest to algorytm zapisany w jakimś języku programowania Schemat blokowy – jest to algorytm zapisany przy pomocy języka symboli graficznych i matematycznych Przykłady poleceń: 1)czytaj x, 2) A:=13 ,3) Pisz y -> pisze liczbe pamietaną pod symbolem y Przykła...

plik doc

?Wpływ grupy rówieśniczej na proces niedostosowania społecznego?.

praca zaliczeniowa jak w temacie - terapia zajęciowa
Człowiek żyje w środowisku społecznym, które tworzone jest przez ludzi. Oddziaływuje ono na jednostkę od pierwszych chwil, po jej narodzeniu. W miarę dorastania człowiek poszerza krąg swego działania, wchodzi w kontakty z innymi ludźmi. Dzięki nim poznaje obowiązujące w danej grupie wzory zachowania, nie zawsze o charakterze pozytywnym. Środowisko społeczne stanowi ogół warunków i czynników rzeczowych i osobowych, powstających w wyniku...

plik doc

fizyka - wprowadzenie, istota fizyki

fizyka
Wykład 1       Wprowadzenie       Istota Fizyki Główny cel - poszukiwanie i poznawanie podstawowych praw przyrody, od których zależą wszystkie zjawiska fizyczne. Historia nauki  coraz głębsze poziomy pojmowania ale podstawowe prawa oraz teorie na kolejnych poziomach coraz prostsze i coraz ich mniej. Przykład: jak przebiegał rozwój nauki o elektryczności i magnetyzmie, która ma tak fundamentalne znaczenie dla nas dzisiaj (elektronika, telekomunika...

plik doc

Wprowadzenie do pielęgniarstwa


WPROWADZENIE DO PIELĘGNIARSTWA T: Proces pielęgnowania Pielęgniarstwo ? termin wieloznaczny, używany w znaczeniu jako szeroko rozumiane pojmowana działalność kształcenia i ukierunkowania zawodowego w zakresie systemu organizacyjnego pielęgniarek, ale też termin określający do określenia różnego rodzaju zadań i działań zawodowych. Przyczyna szerokiego pojęcia pielęgniarstwa było podniesienie pielęgniarstwa do dyscypliny naukowej (lata 70?), zainteresowanie zindywidualizowanym podejś...

plik doc

Wprowadzenie do psychologii

streszczenie do egzaminu z wprowadzenia z psychologii
Opracowanie do egzaminu Wprowadzenia do Psychologii Behawioryzm Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia. Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike?a, Tolmana i Skinner?a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących ludzkim zachowaniem. K. Behawiorystyczna nigdy nie spotkała się z powszechnym uznaniem...

Ostatnie wyszukiwania