plik doc

Lubelszczyzna

:)
Lubelszczyzna Historia Lubelszczyzny jako oddzielnego regionu zaczyna się dość późno, bo dopiero w II połowie XV wieku. W 1474 roku, król Kazimierz Jagiellończyk wydzielił z województwa sandomierskiego nowe – województwo lubelskie, w skład którego weszła również ziemia łukowska. Województwo lubelskie posiadało dwóch senatorów: wojewodę i kasztelana lubelskiego. Sejmiki odbywały się w Lublinie. Województwo podzielone było na trzy powiaty: lubelski, urzędowski oraz łukowski. W wiekach XV...

plik doc

Rosjanie w Polsce

praca zaliczeniowa
robertlit@wp.pl Rosjanie w Polsce Praca z przedmiotu: Mniejszości narodowe i wyznaniowe RP Rosjanami w Polsce nazywamy obywateli Rosji mieszkających czasowo lub na stałe w Polsce - zgodnie z danymi ze spisu powszechnego z 2002 roku, mieszka ich 3.244 osób. (tymczasem dane Konsulatu Rosji mówią o grupie około 6.500-6.750 takich osób). W województwie:...

plik rtf

historia myśli

odpowiedzi testowe
Niemiecki nauczyciel, rozwinął teorię wychowania przedszkolnego, organizował tzw Ogródki Dziecięce- FRIEDRICH FROEBEL; Reformator polskiego szkolnictwa, założyciel Collegium Nobilium w Warszawie w 1740- STANIASŁAW KONARSKI; Angielski filozof, interesowało go wychowanie gentelmena, autor Myśli o wychowaniu (1693)- JOHN LOCKE; Szwajcarski pedagog autor dzieła Jak Gertruda uczy swoje dzieci- JAN HENRYK PESTALOZZI; Profesor AK swe poglądy pedagogiczne wyraził w Przydatk...

plik rtf

historia myśli

historia myśli
Niemiecki nauczyciel, rozwinął teorię wychowania przedszkolnego, organizował tzw Ogródki Dziecięce- FRIEDRICH FROEBEL; Reformator polskiego szkolnictwa, założyciel Collegium Nobilium w Warszawie w 1740- STANIASŁAW KONARSKI; Angielski filozof, interesowało go wychowanie gentelmena, autor Myśli o wychowaniu (1693)- JOHN LOCKE; Szwajcarski pedagog autor dzieła Jak Gertruda uczy swoje dzieci- JAN HENRYK PESTALOZZI; Profesor AK swe poglądy pedagogiczne wyraził w Przydatkach t...

plik doc

Jan Amos Komeński

Jan Amos Komeński
Na podstawie podręcznika Stanisława Litaka ?Historia wychowania? wyd. WAM Jan Amos Komeński (1592-1670) - był Czechem, pochodzącym z Moraw. Urodził się w małym mieście ? w Niwnice jako syn zamożnego młynarza. - studiował w Pradze oraz na kalwińskich Uniwersytetach w Herborn i Heidelbergu. Był wyznania Braci Czeskich oraz był zwolennikiem milenaryzmu ? czyli doktryny, że wraz z końcem świata nastąpi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemie oraz tysiącletnie...

plik doc

Demografia

notatki z wykładów
robertlit@wp.pl Demografia Kończy się egzaminem / pisemny / 3 pytania: teoretyczne zadanie do policzenia problemowa analiza zjawiska Wykłady nie są obowiązkowe Literatura: Zdzisław Holzner ? ?Demografia? Okólski ? wsio + ?Demografia ? podstawowe pojęcia i teoria? Zeszyty Demograficzne Rocznik Statystyczny Rocznik Demograficzny http://www.stat.gov.pl Demografia zajmuje się zjawiskami ludnościowymi = urodzenia, śmiertelność, dające się...

plik doc

Czasy saskie

pytania ktore mogą pojawić się na sprawdzianie z czasow saskich.
1.oceń czasy saski z punktu widzenia polaków W wyniku prowadzonych wojen Rzeczpospolita w XVII wieku pogrążyła się w stan bliski anarchii, nastąpił kryzys polityczny, ustrojowy i gospodarczy państwa. W wyniku rosnącej samowoli zrywano sejmy, a na wszelkie próby wzmocnienia władzy królewskiej odpowiadano buntami. ?Złota wolność?. Państwo polskie słabło politycznie i militarnie, natomiast jego sąsiedzi (Rosja, Austria, Prusy) w...

plik doc

Charakterystyka działalności Komeńskiego


      Działalność Jana Amosa Komeńskiego ściśle związana jest z dążeniem do przywrócenia niepodległości narodowi czeskiemu, utrzymania jego kultury i rozwoju języka ojczystego. Ten czeski teolog, pedagog i filozof był pierwszym pisarzem w Europie nowożytnej, który całe życie poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Urodzony w latach 1592-1670, a więc działalność jego przypada na wiek XVII. Jest on często określany przez historyków wychowania mianem ojca pedagogiki nowożytnej....

plik doc

renesans w literaturze

najważniejsze elementy epoki w literaturze
NAZWA EPOKI Ta epoka literacka ma dwa określenia w języku polskim: renesans i odrodzenie. Słowo ''renesans'' znaczy tyle co narodzenie się na nowo, odrodzenie. Drugie określenie jest więc tłumaczeniem na język polski terminu z języka francuskiego i włoskiego. Początkowo termin odrodzenie używano dla określenia odrodzenia państwa na wzór starorzymski, potem poszerzono jego znaczenie na odrodzenie literatury antycznej, studiów starożytnych i ideał...

plik doc

Geneza i rozwój państwa brandenbursko-pruskiego

Jak wyżej
Geneza i rozwój państwa brandenbursko-pruskiego- Brandenburgia w przeciwieństwie do większości państw i państewek Rzeszy Niemieckiej nie przeżywał upadku w wyniku wojny trzydziestoletniej. W wyniku przesunięcia dróg handlowych ku Oceanowi Atlantyckiemu w XVI w. oraz zmian w gospodarce Niemiec, Brandenburgia znalazła się około połowy XVII w. na centralnych szlakach handlowych Rzeszy, które stanowiły głównie rzeki, wpadające do Morza Północnego i Bałtyckiego (Ren, Wezera, Łaba, Odra...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,