plik pdf

wlewy dożylne

wlewy dożylne
KROPLOWY WLEW DOŻYLNY PŁYNY PODAWANE DROGĄ KROPLOWYCH WLEWÓW DOŻYLNYCH Pozajelitowe podawanie płynów stosuje się zwłaszcza w tych przypadkach, w których ze względu na stan zdrowia chory nie przyjmuje płynów doustnie (wstrząs, śpiączki różnego pochodzenia, niedrożność jelit, okres po zabiegu operacyjnym, wymioty itd.). Płyny podaje się drogą dożylną w celu uzupełnienia w organizmie wody, energii, elektrolitów, witamin, zwiększenia ciśnienia osmotycznego osocza, a także jak...

plik doc

Bilans płynów

Notatka zawiera bilans płynów, jak się oblicza itp
Bilans płynów Cel: pomiar i ocena pełnej objętości płynów dostarczanych i wydalonych w określonym czasie( najczęściej 24h). Uwagi ogólne: Odnotowuje się i bilansuje płyny:       Dostarczone: Doustnie (dojelitowo): napoje (kawa, herbata, woda); płynne pokarmy ( zupki, kleiki, jogurt); dieta specjalna.       Dostarczone Drogą pozajelitową: wlewy (łącznie z lekami); płukania; przetoczenia (które czasami...

plik docx

wlewy kroplowe

Wlew kroplowy

PRZYGOTOWANIE I PODŁĄCZANIE WLEWÓW KROPLOWYCH, TOCZENIE KRWI I PREPARATÓW KRWI

0

KROPLOWY WLEW DOŻYLNY jest zabiegiem stosowanym, gdy potrzeba jest podania płynów lub rozcieńczonych leków do żyły w sposób kalibrowany, powolny, przez wiele godzin/dni.

RODZAJ...

plik doc

kształcenie położnych w europie

Opisane systemy kształcenia w Europie.
W Hiszpanii kształcenie pielęgniarek obejmuje system 4+1: - 4 letnie studia - roczna specjalizacja W Hiszpanii istnieją tylko dwie specjalizacje pielęgniarstwa: - Położnictwo - Pielęgniarstwo psychiatryczne Kształcenie położnych odbywa się na podbudowie szkoły pielęgniarskiej. Rozróżnia się : - pielęgniarkę (zajmuje się wyłącznie czynnościami wymagającymi wyższych kwalifikacji np. pobieranie materiału do badania, podawanie leków, leczenie odl...

plik doc

ANALGETYKI - p.bólowe , p.zaplanne FARMAKOLOGIA

Analgetyki - leki , farmakologia
ANALGETYKI ? leki przeciwbólowe ? znoszą odczuwanie bólu nie niwelując przyczyny Ból jest objawem NEUROLIZA ? 10% roztwór FENOLU rozpuszcza nerw ENDORFINY ? wyzwalane w chwilach stresowych i przyjemności. Wewnętrzne subst. Znoszące ból. Opioidowe leki przeciwbólowe ? OPIUM ? najsilniejsze leki p. bólowe. Przy urazach, nowotworach, operacyjnie, pooperacyjnie. działają na ośrodkowy ukłąd nerwowy blokują receptory opioidowe ANALGEZJA ? znies...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,