plik doc

Cywilizacja europejska

Częściowe notatki na egzamin z cywilizacji europejskiej.
Humanizm Na przełomie wieku XIV i XV najpierw we Włoszech, później w innych krajach, dzięki nowym odkryciom archeologicznym zmieniało się spojrzenie na starożytność. Odnowił się platonizm i zaczęto interesować się człowiekiem. Najwybitniejszymi przedstawicielami humanizmu byli: Niccolo Machiavelli (ur. 1469, zm. 1527)i Michel de Montaigne (ur. 1533, zm. 1592). Filozofowie przyrody: Giordano Bruno, a szczególnie Mikołaj Kopernik (ur....

plik doc

Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich XIX/XX w

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie.
Temat: Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z przemianami cywilizacyjnymi i społecznymi na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku       Cele szczegółowe: - uczeń zna terminy Młoda Polska, neoromantyz...

plik doc

ściąga z prawa cywilnego

Ściąga z prawa cywilnego, osoba prawna, pojęcie prawa rzeczowego, klauzula generalna itp.
Klauzula generalna - przepisy odsyłające do interpretatorów prawa dany przedmiot wykładni prawa. Klauzula generalna zapewnia prawu elastyczność, dając możliwość podejmowania decyzji, powołując się na indywidualną ocenę sytuacji występującej w danym przypadku lub w oparciu o pozaprawne zasady postępowania. Jedną z klauzul generalnych w prawie cywilnym jest klauzula "zasady współżycia społecznego". M.in....

plik pdf

Dorobek cywilizacyjny starożytnych Greków - konspekt

Konspekt lekcji
SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. I. Założenia metodyczne 1. Cele Po przeprowadzonej lekcji uczeń: ocenia dorobek cywilizacyjny starożytnej Grecji - omawia znaczenie i wpływ ustroju demokratycznego Grecji na następne epoki - zna pojęcia charakterystyczne dla polityki wewnętrznej, zagranicznej i kultury Grecji np. politeizm, antropomorfizm, mit, heros, demokracja, filipiki, oligarchia, hegemonia, demagog, ty...

plik pdf

Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku

Test sprawdzający wiedzę ucznia
„WIELKIE ZMIANY CYWILIZACYJNE XIX WIEKU” KLASA VI imię i nazwisko....................................................... 1. Wymień państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów Polski : ............................................., ................................................., .............................................. 0-3 pkt 2. Wpisz do tabeli pod jakimi zaborami znajdowały się : Wielkopolska, Śląsk, Galicja, Kraków, Warszawa, Łódź, Lwów, Gdańs...

Ostatnie wyszukiwania