plik doc

pedagogika

notatki na kolokwium umcs
Kompetencje nauczycielskie kompetencje specjalistyczne to wiedza i umiejętności w zakresie nauczanego przedmiotu. Należy je stale doskonalić poprzez własne dokształcanie, czytanie specjalistycznej literatury a także uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach; ? kompetencje dydaktyczne to wiedza i umiejętności pedagogiczne nabywane w czasie studiów pedagogicznych i na kursach specjalistycznych, podczas których w małym stopniu są kształtowane umiejętnośc...

plik doc

TWORZENIE I FORMATOWANIE PROSTYCH WYKRESÓW JAKO SPOSÓB GRAFICZNEGO PRZ

notatka z zajęć informatyki, podstawowa wiedza, do szkoły średniej powinno wystarczyć
TWORZENIE I FORMATOWANIE PROSTYCH WYKRESÓW JAKO SPOSÓB GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI W ARKUSZU KALKULACYJNYM Wykres jest graficzną reprezentacją danych. Wykres może być narysowany bezpośrednio na arkuszu danych bądź może zostać umieszczony na osobnym arkuszu wykresów. Microsoft Excel pozwala na tworzenie całego szeregu różnorodnych typów wykresów. Kreator wykresów Kreator wykresów przeprowadza...

plik doc

Odmiana rzeczownika

odmiana rzeczownika w jezyku polskim
Rzeczowniki są to wyrazy samodzielnie nazywające, odmienne przez przypadki i liczby, mające natomiast stały i określony rodzaj. Nazywają osoby (człowiek, dziecko, król, pisarz), istoty żyjące (drzewo, muchomor, pies), przedmioty (biurko, długopis, fabryka, dolina), zjawiska (burza, deszcz) i pojęcia abstrakcyjne (smutek, uciecha, sukces, miłość). Do rzeczowników zalicza się także nazwy czynności (czytanie, mowa), cech (biel, starość) i liczb (jedynka, pi...

plik doc

Test zaliczeniowy ze Stylistyki

Test zaliczeniowy ze Stylistyki;)
Stylistyka , test końcowy Imię i nazwisko: 1. Definicja języka 2. Wymień funkcje języka 3. Wymień odmiany stylistyczne polszczyzny 4. Wskaż różnicę między manipulacją a perswazją 5. Czemu służy etykieta językowa? 6. Wskaż przejawy agresji językowej 7. Wymień podstawowe części tekstu naukowego 8. Omów wy...

plik doc

Człowiek nie może żyć bez miłości

wypracowanie
?Człowiek nie może żyć bez miłości? ? rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń. Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby ? jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy kochani, łatwiej nam przetrwać trudne chwile, czujemy się szczęśliwi i ważni; jeżel...

plik doc

dziura ozonowa

dziura ozonowa
DZIURA OZONOWA- PRZYCZYNY- ZAGROŻENIA- SKUTKI- ZAPOBIEGANIE W atmosferze ziemskiej na wysokości 15- 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu. Jest to tak zwana ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23-30 km Od lat 70 obserwuje się spadek zawartości ozonu zwłaszcza w rejonie Antarktydy ( bieguna północnego) Zmniejszenie zawartości ozonu w atmosferze nazywa się dziurą ozonową. Ozon jest odmianą alotropow...

plik doc

Części mowy

częsci mowy
1.Części mowy I. Rzeczownik -jest odmienny, odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaje. Przypadki Mianownik ? Kto? Co? Dopełniacz ? Kogo? Czego? Czyj? Celownik ? Komu? Czemu? Biernik ? Kogo? Co? Narzędnik ? (z)Kim? (z)Czym? Miejscownik ? O kim? O czym? Wołacz ? O! -może mieć w różnych przypadkach dwa alb trzy nieco inne tematy. Są to tematy oboczne (szkoła, szkole, szkół). II. Przymiotnik -przymiotniki nazywające materiał lub przynależność nie mają sto...

plik doc

liczebnik

odmiana liczebnika
6. liczebnik KOMPENDIUM JĘZYKOWE CZ. IX FLEKSJA IX 6 a), b) a) Informacje podstawowe       liczebnik to odmienna część mowy       liczebnik wyraża ilość, liczbę lub kolejność       liczebnik odpowiada na pytania: ile?, który? b) podziały liczebników I podział       LICZEBNIKI GŁÓWNE np. jeden, osiem, ośmiu, pięćdziesiąt, dwunastu       LICZEBNIKI PORZĄDKOWE np. pierwszy, czterna...

plik doc

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawian

Prezentacja maturalna.
…….. ………. Klasa: ………. Bibliografia   Temat: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. I. Literatura podmiotu: 1. Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce. Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.       2. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Warszawa 2004.  3. Władysław Stanisław Reymont, Chł...

plik doc

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze.

Praca maturalna
…….. ………. Klasa: ………. Bibliografia   Temat: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. I. Literatura podmiotu: 1. Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce. Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.       2. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Warszawa 2004.  3. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, Wr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,