plik doc

bad.fizykalne

przyda się
BADANIE PRZEDMIOTOWE A. Badanie ogólne 1. STAN OGÓLNY: dobry, średni, średnio ciężki, ciężki, krytyczny a) Przytomność (Skala Glasgow) ? to ilościowy kontakt chorego z otoczeniem: - przytomny - wszystko jest O.K. - somnolencja - przysypiający, śpiący, reaguje na głos, jak przestaniemy mówić zasypia - sopor - reaguje na ból, szczypanie mostka - śpiączka - nie reaguje na nic; postać odmóżdżeniowa, zniesienie odruchów. b) Św...

plik doc

Psychologia społeczna wstęp.

Może się przydac
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Konwersatoria numer 1. Zagadnienia z psychologi społecznej. 1. Człowiek istota społeczna 2. Konformizm i czynniki określające go 3. Grupa - system interakcji 4. Poznanie społeczne i dystans poznawczy. 5. Procesy emocjonalne i wrażliwość interpersonalna ( efekty miłości) LITERATURA E. Aron son - Człowiek istota społeczna R. Brown - Procesy grupowe dynamika wewnętrzna i metody grupy R.Cialdini - Wywieranie wpł...

plik rtf

internet w programach profilaktycznych

wykorzystanie internetu w programach profilaktycznych
Katarzyna Adamczyk Sem. V WYKORZYSTANIE INTERNETU W PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH       Początki Internetu sięgają 1969 roku, kiedy to w Los Angeles, na Uniwersytecie Kalifornijskim, zainstalowano w ramach eksperymentu finansowanego przez ARPA (ęłęóAdvanced Research Projects Agency Network) pierwsze węzły sieci ARPANET. W ciągu następnych lat sieć była rozbudowywana. W roku 1983 do powszechnego użycia wszedł termin "In...

plik doc

Psychologia kliniczna

fgrtg
Psychologia kliniczna. Psychologia kliniczna specjalizuje się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi i z zaburzeniami zachowania. Zajmuje się również opisem i wyjaśnianiem zdrowych oraz zaburzonych reakcji, jej zadaniem jest diagnoza oraz profesjonalna pomoc. Funkcjonowanie fizjologiczne, poznawcze i emocjonalne jednostki można uznać za zaburzone, jeśli człowiek nie może realizować swoich potrzeb, celów indywidualnego i społecznego rozwoju oraz gdy nie wypełnia obowiązk...

plik doc

Ocena stanu psychicznego

z psychiatri ciekawe notatki tu jest naprawde wiele
Ocena stanu psychicznego Jest podstawowym narzędziem oceny zaburzeń psychicznych. Pełni taką samą rolę jak badanie fizykalne w innych dziedzinach medycyny Jest niezbędnym narzędziem do postawienia diagnozy pielęgniarskiej Do oceny stanu psychicznego niezbędna jest wiedza na temat : objawów stanu psychicznego pojęć z zakresu psychopatologii różnicowania objawów psychopatologicznych zmienności objawów psychicz...

plik doc

Analiza wiersza – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Analiza wiersza – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o ... (chłopcu polskim)” „Elegia o ... (chłopcu polskim)” Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, przemierzyłe...

plik doc

Dziady - Gustaw, Konrad Wallenrod

Przesyłam tę notatkę jeszcze raz, ponieważ poprzednio nie przeszła. Powtórzę, że zgodnie z tytułem zawiera ona informacje o \"Dziadach\" i \"Konradzie Wallenrodzie\" Mickiewicza, ale zwłaszcza o postaci Gustawa.
Gustaw do tego stopnia idealizuje swą miłość, że dzięki niej już a życia czuje się jak w niebie. Bohater pod wpływem lektury książek romantycznych tak bardzo szukał ?boskiej kochanki?, że w końcu znalazł ją w osobie mieszkanki jednego z okolicznych dworków. Gustaw opisuje, iż dosk...

plik doc

Psychologia - ściąga

Podstawowe terminy z psychologii w formie ściągi!
REGUŁY UMYSŁOWE- to metody, taktyki, strategie. Porządkują przebieg operacji umysłowych i wśród reguł umysłowych wyróżnia się dwa rodzaje a) algorytmiczne- to niezawodne przepisy , które określają jakie operacje umysłowe i w jakiej kolejności należy wykonać, aby rozwiązać wszystkie zadania danego typu. Są one bardzo dobrze określone, zawsze idą z pomocą. b) heurystyczne- to ogólne niezależne od dziedziny zasady, strategie, które nie gwarant...

plik odt

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.
MOTYWACJE:       MOTYW = PRAGNIENIE/UNIKANIE       MOTYW – jest to gotowość do zmierzania ku określonym celom. Ukierunkowuje ona nasze zachowania. Część motywów może być uświadomiona, część nie.       MOTYWACJA – wszystkie motywy jakie posiadamy.       MOTYWACJA – jest to proces regulacji psychicznej, od której zależy kierunek naszych działań i ilość energ...

plik odt

Stres i radzenie sobie ze stresem

Stres traumatyczny, ostry i chroniczny, skutki dla zdrowia, pozytywne i negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
STRES STRES – reakcja mobilizacyjna naszego organizmu na zagrozenia, ograniczenia, wyzwania.       Stres może być:       CHRONICZNY       OSTRY       TRAUMATYCZNY       Stres chrnoniczny działa metodą kropelkową       Stres ostry pojawia się nagle i z dużą siłą, ale nie trwa...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,