plik doc

paszoznawstwo

węglowodany
WĘGLOWODANY(CUKROWCE) są to związki org zbudowane z C,O i H. Pod względem chemicznym są wielohydroksyaldehydami lub wielihydroksyketanami. Węglowodany podzielone są na 3 gr jednocukry ? monosacharydy dwu, trzy, i czrerocukry ? pligosacharydy wielocukry ? polisacharydy MONOSACHARYDY są to zw zawierające 3,4,5,6 atomów węgla. Stąd nazwa triozy, tetrozy, pentozy i heksozy. Są to subs bezbarwne, łatwo krystalizujące się o słodkim smaku triozy znane w dwóch odmianach jako a...

plik doc

Sprawozdanie z węglowodanów

Sprawozdanie z węglowodanów, reakcje z cukrami, rozpoznawanie cukrów
Iga Ratajska Marta Śmiałek II rok Ochrony Środowiska Studia niestacjonarne SPRAWOZDANIE Z BIOCHEMII WĘGLOWODANY Reakcja Molischa z ?-naftolem (reakcja ogólna cukrów). Odczynniki i materiał doświadczalny: Roztwór ksylozy, Odczynnik Molischa, Stężony H2SO4. Opis doświadczenia: Do 1 cm3 roztwory ksylozy dodano 2 krople odc...

plik doc

Sprawozdanie z węglowodanów

Sprawozdanie z węglowodanów, reakcje z cukrami, rozpoznawanie cukrów
Iga Ratajska Marta Śmiałek II rok Ochrony Środowiska Studia niestacjonarne SPRAWOZDANIE Z BIOCHEMII WĘGLOWODANY Reakcja Molischa z ?-naftolem (reakcja ogólna cukrów). Odczynniki i materiał doświadczalny: Roztwór ksylozy, Odczynnik Molischa, Stężony H2SO4. Opis doświadczenia: Do 1 cm3 roztwory ksylozy dodano 2 krople odc...

plik doc

związki farmakologicznie czynne

zawiera związki farmakologicznie czynne
ZWIĄZKI FARMAKOLOGICZNIE CZYNNE WEGLOWODANY Węglowodany (cukrowce, sacharydy) ? organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu. Są to związki zawierające jednocześnie liczne grupy hydroksylowe, karbonylowe oraz czasami mostki półacetalowe. Ogólnym wzorem sumarycznym węglowodanów jest CnH2nOn lub Cn(H2O)n (znane są jednak węglowodany niespełniające tego wzoru, np. deoksyryboza). Ze względu na liczbę jednostek cukro...

plik odt

test, interna

interna , test
Wwyrównanych przewlekłych chorobach wątroby stosujemy dietę       wysokobiałkową normotłuszczową z ogr błonnika Choremu z zapaleniem trzustki zalecimy następująca dietę : - wysokobiałkowa, ubogą w tłuszcze, i z dużą zawartością witamin. Do powikłań makroangiopatycznych nie zaliczamy :       neuropatii Za górną granicę prawidłowego ciśnienia uważa się:       <140 skurcz rozkurcz<85 Cukrzyca typu I jest wyrazem:   &...

plik doc

dietetyka

pytania z dietetyki
było 16 zad z ćw i 7 z wykładów 1.kobieta miala BMI 21,5 trzeba było zaznaczyc czy ma nadwage niedowage czy w normie 2. gdzie występują weglowodany- w roślinnych 3.gdzie wystepuje Fe- produkty zwierzece 4. 75g bulki grahamki, obliczyc ilosc kalorii tej grahamki(75g-xkcal 100g-iles tam kcal) 5. trzeba bylo zaznaczyc w 1 zad ze jest spadek masy 6. co sie sklada na CPM(termogeneza poposiłkowa, PPM,..) 7.byla podana masa nalezyta jej wzrost i trzeba bylo zaznaczyc ze...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,