plik doc

struktura osobowosci neutorycznej według Karen Horney


Neurotyczna osobowość Karen Horney Neurotyczny ? człowiek znerwicowany, nerwowy, pewna sztywność reakcji, rozbieżność między tym, co się ma a tym co się chce osiągnąć Nerwica- sztywność reakcji, lęk i wszystko wyolbrzymiane Neurotyk to osoba cierpiąca Cechy osobowości neurotycznej: zależność od aprobaty brak poczucia bezpieczeństwa samopotwierdzenie niezdolność planowania agresja sfera seksualna Dla neurotyka miłość to konieczność życiowa-motto-? muszę być kochany? Lęk...

plik doc

Marzenia senne według Freuda


Marzenia senne Nawet w dziełach starożytnych autorów marzenia senne zajmują poczesne miejsce. Najstarsze dowody zainteresowania analizą snów pochodzą z około 3000r, p.n.e.; są to gliniane tabliczki, na których spisano interpretacje marzeń sennych mieszkańców starożytnej Mezopotamii. Owe wczesne sny można podzielić na trzy typy: sny niosące przesłanie, prorocze i symboliczne. Sny niosące przesłanie były doświadczeniem królów i często wymagały rytualnej inkubacji w specjalnych świątynia...

plik doc

Uśmiech-według psychologii


Uśmiech, śmiech uśmiech może sugerować naszą wyższość nad innymi, towarzyszy mu spokój uśmiech jest czasami fałszywy, żeby zamaskować inne emocje początkowo uśmiech ( szczerzenie zębów) był to znak agresji bodziec słaby- uśmiech ( tylko usta) wzrost natężenia bodźca ? śmiech- usta + wokalizacja uśmiech automatyczny jest nieświadomy uśmiech wolicjonalny jest świadomie kontrolowany uśmiech to lekkie wygięcie ku górze ust + mimika, kontrolowana ekspresja, słabsza reakcja śmiech je...

plik doc

koncpecja dziecka według wykładów Steinera


Wybrane założenia filozoficzno-pedagogiczne R. Steinera stanowiące podstawę szkoły Waldorfowskiej oraz koncepcji edukacji w ?szkole bez lęku?. Koncepcja dziecka ? czynników, warunków i postaci jego rozwoju, wg wykładów R. Steinera i na podstawie tekstów krytycznych. Steiner w swojej koncepcji chce rozwinąć w dziecku określony stosunek do świata. Uważa, że dzieci, (w swoich cechach), wykazują skłonność do idealnego bytu ponadzmysłowego, do wyższego celu w postaci idei: ?Życie musi...

plik doc

psychika ludzka według Freuda


Ludzka psychika wg S. Freuda (na podstawie książki ?Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne?) i J. Murphy (?Potęga podświadomości?) Każdy z nas, choćby raz w życiu, zadał sobie pytanie ? jakie prawa rządzą ludzką psychiką? Czy jest ona tylko kłębkiem myśli, które można przeanalizować, usystematyzować i ponazywać? Czy jest ona raczej rodzajem cudownej machiny wspomagającej tych, którzy potrafią z niej korzystać? Jedni uważają, że jesteśmy panami swojego życia; inni, że władają...

plik doc

Alfred Adler- twórczość według koncepcji psychodynamicznej


Koncepcje psychodynamiczne. Jak postrzega twórczość i twórców A.Adler (struktura osobowości, rozwój osobowości, metody badawcze). ALFRED ADLER Znany austriacki psycholog i psychiatra a z zamiłowania pedagog. Wychowawca w szkole i domach prywatnych. Stworzył kierunek zwany psychologią indywidualną. Urodził się 7 II 1870 w Wiedniu, gdzie spędził swoje dzieciństwo i młodość, a zmarł 28 V 1937 na zawał serca. A. Adler był drugim z sześciorga dzieci w rodzinie, co niewąt...

plik doc

rozwój moralny według Piageta


ROZWÓJ MORALNY WG PIAGETA 4 okresy w rozwoju poznawczym ( umysłowym) inteligencja sensoryczno ? motoryczna okres od urodzenia do 2 r. ż inteligencja przedoperacyjna ? od 2-6 r.ż operacje konkretne ? od 6- 11 r.ż operacje formalne ? od 12 ? 15 r.ż INTELIGENCJA SENSORYCZNO ? MOTORYCZNA Tj. inteligencja zmysłowo ? ruchowa, do 2 r. Ż człowiek myśli kiedy działa. Tu Piaget mówi o stałości przedmiotów ( przykład: przykryj pieluchą lalkę, którą trzyma dziecko) INTELIGENCJA PRZE...

plik odt

Szkoła alternatywna Celestyna Freineta według Wincentego Okonia

Mam nadzieję że komuś jeszcze posłuży

Szkoła alternatywna Celestyna Freineta według Wincentego Okonia
Celestyn Freinet-
pedagog francuski, urodził się 15 października 1896 roku w miejscowości Gars, na południu Francji, zmarł 8 października 1966 roku w miejscowości Yence, gdzie stworzył swoją słynną szkołę. Początkowo, pracował jako nauczyciel szkoły ludowej w Bar-sur-Loup, gdzie rozpoc...

Ostatnie wyszukiwania