plik pdf

egzamin z matmy


EGZAMIN Z MATEMATYKI Kierunek: Budownictwo – semestr I-szy Uwaga: IA) a = 2, IIA) a = 3, IB) a = 4, IIB) a = 5 Nale˙ y zaznaczy´ 5 zada´ i tylko te beda sprawdzane!!! z c n Czas trwania: 90 minut Zadanie 1. Poda´ definicj¸ funkcji r´znowarto´ciowej. Zbada´ r´znowarto´ciowo´´ c e o˙ s c o˙ s sc funkcji danej wzorem y = f (x). Wyznaczy´ funkcj¸ do niej odwrotn¸, je´li jest c e a s to funkcja r´znowarto´ciowa. o˙ s f (x) = 1+aex 1−8ex . Zadanie 2. Sformulowa´ twierdzenie o trzech ci¸gach. Wy...

plik doc

wzory calki

calki matemtyka nieoznaczone
B) Wzory. Teraz przedstawimy podstawowe wzory na całkowanie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Oto jeszcze kilka niezbędnych wzorów (analogiczne własności posiadają pochodne): Jeżeli funkcje  i  mają funkcje pierwotne, to: 24.  25.  26.  Ale uwaga!!! Kolejny przykład pokaże, jak pamiętając wzór na pochodną danej funkcji można przypomnieć sobie wzór na całkę tejże funkcji. Wyprowadźmy...

plik doc

wzory calki

calki nieoznaczone
B) Wzory. Teraz przedstawimy podstawowe wzory na całkowanie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Oto jeszcze kilka niezbędnych wzorów (analogiczne własności posiadają pochodne): Jeżeli funkcje  i  mają funkcje pierwotne, to: 24.  25.  26.  Ale uwaga!!! Kolejny przykład pokaże, jak pamiętając wzór na pochodną danej funkcji można przypomnieć sobie wzór na całkę tejże funkcji. Wyprowadźmy wzór nr 6...

plik pdf

fizjologia skrypt

fizjologia- skrypt studencki
Właściwości fizykochemiczne krwi oraz jej funkcja. pH krwi jest dość stabilne wynosi 7,34 dzięki buforowi węglanowemu, fosforanowemu, białczanowemu krew jest dobrym przewodnikiem prądu lepkość krwi jest większa od lepkości wody i przez to płynie wolniej napięcie pow. krwi jest mniejsze od napięcia powierzchniowego wody (w związku z tym krew lepiej się pieni) lepkość i napięcie pow. wpływają na transport ciężar elementów morfotycznych 1,095-1,101 ciężar osocza 1,...

plik pdf

cw.poprawiajace rownowage


Physiotherapy&Medicine www.pandm.org Ćwiczenia poprawiające stabilizację, równowagę i zakres ruchomości. 1) Unoszenie pośladków w górę 2) Unoszenie pośladków + dodanie uniesienie kończyny dolnej wyprostowanej Liczba powtórzeń _____ w jednym secie. Rób _____ sety. Rób _____ w ciągu dnia. 3) Le ąc bokiem, odwodzenie kończyny w górę ( z taśmą lub bez) Liczba powtórzeń _____ w jednym secie. Rób _____ sety. Rób _____ w ciągu dnia. 4) W pozycji le ącej – rotacja na boki samych kończyn dolnyc...

plik doc

wykłady z biochemii

wykłady z przedmiotu biochemia
Wykład I. Białka osocza. Rola białek osocza: transportowa - albumina (przenosi wiele substancji, transporter drugiego rzutu), - ceruloplazmina - Cu(2+) - hemopeksyna (hem) - haptoglobina (Hb) - transferyna (Fe3+) - prealbumina (np. T4) - globulina wiążąca tyroksynę (T4) - transkortyna (hormony kory nadnerczy) - transkobalamina (wit. B12) układ krzepnięcia - fibrynogen - plazminogen - antytrombina III immunoglobuliny - IgG...

plik doc

Czynność gruczołów dokrewnych

Czynność gruczołów dokrewnych
Streszczenie Układ wewnątrzwydzielniczy człowieka składa się z gruczołów dokrewnych, które wydzielają substancje zwane hormonami. Nazwa hormon pochodzi z języka greckiego co oznacza- „pobudzam”. Wydzielina tych gruczołów przedostaje się bezpośrednio do krwi, a następnie wraz z nią, jest transportowana do narządów docelowych. Czynność ich jest regulowana przez podwzgórze, które stanowi niewielki obszar w podstawie przedniej części mózgu. Je...

plik doc

sprawozdanie dot. potencjometrii -przedmiot Analiza postaci leku

Temat: Pomiar ph roztworów. Ilościowe oznaczanie kwasu ortofosforowego (V) i kwasu chlorowodorowego metodą miareczkowania potencjometrycznego.
SPRAWOZDANIE NR Temat:       Pomiar ph roztworów. Ilościowe oznaczanie kwasu ortofosforowego (V) i kwasu chlorowodorowego metodą miareczkowania potencjometrycznego. Potencjometria: metoda elektroanalityczna jest metodą analizy ilościowej, którą można przeprowadzić bezpośrednio lub metodą miareczkowania potencjometrycznego. Z pot...

plik doc

odleżyny, wpływ diety na leczenie odleżyn

wpływ diety na leczenie odlezyn
Temat; żywienie stosowane w profilaktyce i leczeniu odleżyn U pacjentów hospitalizowanych. Co to jest odleżyna ? Konsekwencją przedłużonego unieruchomienia na twardym podłożu chorych w bardzo złym stanie ogólnym, wyniszczonych chorych z porażeniami i niedowładami, zwłaszcza po urazach rdzenia kręgowego jest powstanie odleżyn. Odleżyny to poprzedzone zaczerwienieniem ogniska martwicy, często przechodzące w stan głębokiego owrzodzenia. Stan ten może dotyczy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,