plik odt

językoznawstwo ogólne

notatki z wykładów
JĘZYKOZNAWSTWO, wykłady, prof. Kleszczowa UWAGA: fragmenty pisane kursywą są dodatkiem skryby;), nierzadko nawet dopisane na podstawie jakiegoś konkretnego opracowania naukowego. Fragmenty podane mniejszą czcionką są nieobowiązkowymi ciekawostkami ;) (a potem okazały się na egzaminie jednak obowiązkowe). LITERATURA: Apresjan J. D.: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław 1980; rozdz. 1. Podstawowe koncepcje współ...

plik pdf

Ironia w poezji

Czym jest ironia? Jak funkcjonuje i funkcjonowała ironia w poezji na przestrzeni wieków? Materiały pomocnicze pochodzące z Cogito

Prezentacje maturalne

Ucz się z

Ironia w poezji przedstaw efekty uzyskiwane przez poetów za pomocą ironii.

Przykłady zastosowania ironii można znaleź...

plik doc

Glora Victis

Notatka o tym utworze.
Bohater utworu ?Gloria Victis? to młody Maryś Tarłowski. Ledwie skończył dwadzieścia lat, miał wątłą budowę ciała, niebieskie oczy i bardziej dziewczęcą niż męską urodę. Był młodym uczonym, ?naturalistą?, czyli przyrodnikiem. Autorka piszę o nim, że dzięki swej wiedzy i inteligencji mógłby z łatwością zaistnieć na szerokim świecie. Jednak patriotyzm kazał mu wziąć udział w powstaniu i pomimo poetycznej duszy walczył dzielnie, uratował nawet życie samemu Trauguttowi. W...

plik doc

"Miłosierdzie Gminy" Konopnickiej

Notatka o tym utworze.
Kunzt Wunderli był starym człowiekiem, na którego utrzymanie nie stać było już jego rodzinę. Zgodnie z ustawą gminy, by nie chodził po okolicy jako żebrak, został wylicytowany jako robotnik przez Sekcję Dobroczynności Gminy. Licytacja polegała na stopniowym obniżaniu kwoty, jaką gmina będzie dopłacać do utrzymywanego człowieka. Ponieważ w interesie gminy leżało, aby licytowani prezentowali się jak najlepiej, głównemu bohaterowi pożyczono kubrak i chustkę. Stary był po...

plik pdf

Lit. powszechna: ćwiczenia, lektury i pojęcia

Plik zawiera materiały z ćwiczeń z lit. powszechnej, pojęcia z nią związane, streszczenia licznych lektur i ich ujęcia problemowe. Lektury np.: Żołnierz Samochwał, Boska Komedia, Cyd, Czerwone i czarne, Pani Bovary (niestety są też literówki)
Ćwiczenia, lektury i pojęcia – Powszechna BIBLIA: różnice między ewangeliami (zapłata za przyniesienie wiadomości, dobra nowina): św. Marek – uczeń św. Piotra, do nie-żydów, 60/70r, język żywy, prosty, emocjonalny, waga na uczucia, fakty, brak interpr...

plik doc

zagadnienia i notatki z literatury staropolskiej

solidne przygotowanie do egzaminu :)
Periodyzacja literatury średniowiecznej. Cezury umowne: początek: 476 ? upadek Rzymu koniec: 1450 ? wynalezienie czcionki przez Gutenberga lub1453 ? upadek Konstantynopola lub 1492 ? odkrycie Ameryki przez Kolumba Podział ogólny: średniowiecze wczesne ? V-X wiek średniowiecze dojrzałe ? XI-XII wiek średniowiecze późne ? XIV ? XV wiek Średniowiecze w Polsce: Tadeusz Witczak: ?Średniowiecze polskie, pojmowane jako piśmienniczo udokumen...

plik docx

Psychologia rozwojwa

Rozwój, okresy rozwoju, rozwój poznawczy wg Piageta, analiza i cechy rysnku dziecka, inteligencja, spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie

Psychologia rozwojowa jest jedną z teoretycznych dziedzin psychologii jako jej gałęzi.

Jest to na...

plik doc

psychologia- zagadnienia

behawioryzm, warunkowania....
Psychologia 1. dr Węgrzecka ?Zarys Psychologii? 2. Zimbardo, Rudi ? ?Psychologia i życie? 1995 3. Ciarwini ? ?Wywieranie wpływu na ludzi? 4. Kozielecki ? ?Koncepcje psychologiczne człowieka? 5. Skrawań ? ?Psychologia? Tom I. Rozdział II ? Psychologiczne koncepcje człowieka Wykład 1 Podstawowe koncepcje człowieka Psychologia ? nauka o zachowaniu i procesach psychicznych kierujących tym zachowaniem Życie psychiczne (psychika) ? całokształt pro...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,