plik odt

formy organizacji zajęc

formy organizacji zajec- dydaktyka
Istota terminu „formy organizacyjne kształcenia”. Formy organizacyjne – przesądzają o organizacyjnej stronie pracy dydaktycznej, wskazują jak organizować tę pracę stosownie do tego, kto, gdzie, kiedy i w jakim celu ma być przedmiotem kształcenia. Kryteria doboru form organizacyjnych kształcenia. Dobór form organizacyjnych zależy od wielu czynników: - cele i zadania kształcenia - właściwości przedmiotu nauczania - wyposażenie szkoły w środki dydaktycz...

plik odt

położnictwo i ginekologia

położnictwo i ginekologia
POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNE wykład 1 12.11.12 Samokształcenie:       nowoczesny i tradycyjny system opieki nad matką i dzieckiem       korzyści dla matki i dziecka płynące z karmienia piersią       Metody naturalne planowania rodziny – zalety i wady       wpływ trybu życia kobiety przed ciążą na jej macierzyństwo     &nbs...

plik doc

zalety leasingu a wady kredytu

zalety leasingu a wady kredytu, tabela
Zalety leasingu Wady kredytu - łatwiej uzyskać, - szybsze (w porównaniu z amortyzacją inną niż jednorazowa) rozliczenie w kosztach wartości przedmiotu leasingu, - możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów całej wartości samochodów osobowych o wartości przekraczającej 20 000 euro (nie dotyczy leasingu finansowego). - trudniejszy do uzyskania, - najczęściej długa amortyzacja (jeżeli nie jest możliwa jednorazowa amortyzacja), - nie j...

plik pdf

opracowanie technopol

streszczenie Neil Postman Technopol
N.Postman „Technopol. Triumf techniki nas kulturą” Tamuz myli się sądząc, że pismo będzie tylko i wyłącznie ciężarem dla społeczeństwa. Freudowskie podsumowanie postępu technologicznego to wyraz dość przygnębiającego przekonania, które Thoreau wyraził stwierdzeniem iż nasze wynalazki są jedynie ulepszonymi środkami wiodącymi do wcale nie lepszego celu. Człowiek mądry nawet w tak ponurym nastroju musi krytykę techniki od uznania jej osiągnięć. Pismo nie je...

plik pdf

streszczenie technopol

streszczenie technopol
N.Postman „Technopol. Triumf techniki nas kulturą” Tamuz myli się sądząc, że pismo będzie tylko i wyłącznie ciężarem dla społeczeństwa. Freudowskie podsumowanie postępu technologicznego to wyraz dość przygnębiającego przekonania, które Thoreau wyraził stwierdzeniem iż nasze wynalazki są jedynie ulepszonymi środkami wiodącymi do wcale nie lepszego celu. Człowiek mądry nawet w tak ponurym nastroju musi krytykę techniki od uznania jej osiągnięć. Pismo nie jest technologi...

plik doc

badania socjometryczne

Badania socjometryczne - notatka
Temat: Badania socjometryczne WPROWADZENIE       W organizacji formalnej , jak np. klasa szkolna, powstają spontaniczne i funkcjonują mniejsze grupy nieformalne, które posiadają swoich przywódców, swoje autorytety, mniej lub więcej stałe normy i zasady postępowania a czasem własną hierarchę. Zjawiskiem typowym dla szkoły jest istnienie rozdwojenia pomiędzy chłopcami i dziewczętami, wielkość którego maleje wraz z wiekiem. Wytworzone na bazi...

plik doc

Zjawa

opis
ZJAWA, KTÓRA ZMIENIŁA WSZYSTKO Dawno , dawno temu kiedy Ciebie jeszcze nie było na świecie daleko za lasami i górami mieszkała sobie mała rodzina. Mama , tata i córka – Jagoda. Jagoda miała o sobie wysokie mniemanie , aczkolwiek uważała , że jest najpiękniejszą i najbardziej wysportowaną dziewczynką jaka mogła by tylko wtedy być. Trenowała siatkówkę i miała wysokie osiągnięcia. - Ja nie mam wad , ja mam tylko zalety – mów...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,