plik pdf

Specjalizacja neonatologiczna

;-)
Krytyczne okresy rozwoju narządów Okres zygoty Okres zarodkowy (w tygodniach) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cewa nerwowa (WCN) serce (wady serca) kończyny górne nerki kończyny dolne warga górna podniebienie (rozszczep) miednica Instytut Matki i Dziecka Program Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej Wa ne etapy w rozwoju wewnątrzmacicznym człowieka Czas od Etap rozwoju zapłodnienia 1 dzień Dwukomórkowe stadium zygoty 3 dni 7 dni Morula dociera do macicy Zarodek zagnie d...

plik docx

Choroby wieku dziecięcego - patologia.

- agenezja – całkowity brak narządu lub jego zawiązka - aplazja/hipoplazja – nieprawidłowy rozwój lub niedorozwój narządu - atrezja – brak otwarcia, dotyczący zwykle narządu trzewnego lub przewodu mającego światło (jelito, drogi żółciowe)

plik docx

pielęgnacja pacjenta z SM

pielęgniarstwo, neurologia, zasady postępowania w SM

                                                                                                                      Justyna Tomczewska

                                                                                                                    Pielęgniarstwo semestr  IV

                                                     ...

plik doc

Embriologia Wykład

Układ nerwowy kręgowców
Embriologia wykład 26.05.09 Układ nerwowy kręgowców wykazuje zróżnicowanie zarówno wzdłuż długiej osi cewki oraz wzdłuż osi, która biegnie od strony grzbietowej do strony brzusznej       To zróżnicowanie wzdłuż osi pojawia się na etapie płyty nerwowej w momencie kiedy komórki, które przeznaczone są na stronę grzbietową cewki nerwowej położone są na obrzeżach płyty. Najbardziej zewnętrzne komórki ulegają specyfikacji i przekształceniu w grzebienie ne...

plik doc

Karmienie naturalne

karmienie naturalne
KARMIENIE NATURALNE Karmienie piersią to najlepszy posag dla dziecka. Tylko tym sposobem dostarcza się mu wszystkich niezbędnych składników pokarmowych i porcji miłości, przytulając je w trakcie karmienia, co zapewni optymalny rozwój somatyczny i umysłowy dziecka. FIZJOLOGIA LAKTACJI Ssanie brodawki przez dziecko pobudza na drodze nerwowej przysadkę mózgową. Wydzielane są dwa hormony odpowiedzialne za laktację: oksytocyna i prolaktyna. Płat przedni przysadki produku...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,