plik doc

Wcześniactwo, wady rozwojowe, opieka przed i po porodowa

przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 5 notatka z wykładu cd \"Okresy rozwoju\" - problemy okresu noworodkowego. Poza tym: wcześniactwo,wady rozwojowe, czynnniki teratogenne,choroby uwarunkowane dziedzicznie,opieka prekoncepcyjna, przedporo
Ad c podatność na zakażenia -wewnątrzmaciczne (jeśli pojawi się do 2-3 doby) -zewnętrzne (jeśli pojawi się po 2-3 dobie) -sepsa Ad f hipotrofia wewnątrzmaciczna -niedożywienie -zaburzenia oddychania (zespół aspiracji smół...

plik doc

Układ nerwowy zarodka,wady cewy nerwowej,kwas foliowy,FAS

przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 6 notatka z wykładu Rozwój układu nerwowego zarodka, rodzaje wad cewy nerwowej, zapobieganie wadom cewy nerwowej-kwas foliowy, FAS
Rozwój układu nerwowego zarodka Po dwóch tygodniach od zapłodnienia wytwarza się płytka nerwowa W 22 dniu po zapłodnieniu zaczyna zamykać się od środka w kierunku obu końców W ciągu tygodnia jej tworzenie będzie zakończone Typy rozszczepów kręgosłupa przepuklina oponowa przepuklina op...

plik doc

Wady postawy u dzieci

Wady postawy u dzieci
WADY POSTAWY U DZIECI ? POWSTAWANIE, ZAPOBIEGANIE I LECZENIE Warunki, w których żyjemy nie sprzyjają w zapobieganiu wadom postawy u dzieci. Zbyt mało ruchu, telewizja, zanieczyszczenie środowiska powodują nieprawidłowy rozwój dzieci. Wady postawy powstają bardzo wcześnie, bo już w wieku przedszkolnym. Sprzyja temu mała aktywność ruchowa, która wpływa na osłabienie mięsni i ich przykurczu, układu krążenia oraz oddechowego. Powoduje to podatność dziecka na niekorz...

plik pdf

IS-LM wady


Polityka pieniężna i fiskalna w modelu IS-LM -część 2. Wady modelu Zarządzanie popytem a charakter polityki gospodarczej: wykorzystanie polityki pieniężnej i fiskalnej w celu stabilizacji dochodu na wysokim przeciętnym poziomie. Według modelu IS-LM J. Hicksa (1937 r.) bazującego na koncepcji J.M.Keynesa: Jeżeli popyt globalny jest zbyt mały to aktywna polityka pieniężna i fiskalna przyczyni się do jego wzrostu Jeżeli popyt globalny jest zbyt duży to restrykcyjna polityka pieniężna i fisk...

Ostatnie wyszukiwania