plik doc

Myśl polityczna -wykłady dr Włodowski


Myśl polityczna – wykłady – dr J. Włodowski Wykład 1 i 2 - Rozważania ogólne i wprowadzenie. O pytaniach. 1.Definicja i struktura myśli politycznej. 2.Myślenie polityczne jako zespół działań i wartości. 3.Metody i środki realizacji myśli politycznej. 4.Główne kierunki i rozwój myśli politycznej od antyku do współczesności. 5. Współczesna myśl polityczna. 6.Zródła ideowe i wartości polskiej myśli politycznej. 7. Twórcy i nurty polskiej myśli politycznej. Literatura...

plik doc

socjologia kubów

opis zagadnień na egzamin z socjologii
1.PRZEDMIOT ZAINTERESOWAN PIERWSZYCH SOCJOLOGÓW. GENEZA Karl Rajmund Popper - myśl socjologiczna sięga minimum czasów Protagorasa z Abdery, nazywanego prekursorem socjologii (Protagoras - filozof grecki 480-410pne, rzecznik antropocentryzmu: "człowiek jest miarą wszechrzeczy"). Dawniej, miast wielu nauk, istniała jedna - filizofia i z niej właśnie wywodzą się inne dziedziny nauki. SOCJOLOGIA OKRESU PRZEDNAUKOWEGO I NAUKOWEGO Nazwę tej nauki w...

plik docx

Filozofia

Filozofia-zagadnienia

DLACZEGO FILOZOFIA

Filozofia zajmuje się pytaniami podstawowymi: -czym jest przyroda i co możemy o niej wiedzieć -jak powinniśmy żyć jako poszczególne osoby i jako społeczność -Czego wolno nam się spodziewać po dobrym życiu- czy w tym życiu, czy w przyszłym?

E...

plik doc

Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.

PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PARTII POLITYCZNYCH W ŚWIETLE USTAWY O PARTIACH POLITYCZNYCH Z DNIA 27 CZERWCA 1997 ROKU.
PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PARTII POLITYCZNYCH W ŚWIETLE USTAWY O PARTIACH POLITYCZNYCH Z DNIA 27 CZERWCA 1997 ROKU       Pierwszy rozdział ustawy o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 roku rozpoczyna art. 1 ust. 1 zawierający definicje partii politycznej, według której „partia polityczna jest dobrowolna organizacją, stawiającą sobie za ce...

plik docx

Myśl Marksistowska

Idea marksistowska

Ewa Niemirska

WSM 2013/2014

Myśl Marksistowska

Myśl marksistowska liczy już ponad 150 lat.  Twórcami tej teorii byli Karol Marks i Fryderyk Engels. W tym czasie różna była jej recepc...

plik doc

pedagogika kultury

wykłady z KPW- pedagogika kultury aps
Marta Kochanek Pedagogika kultury – 11 wykładów 1. Filozoficzne podstawy pedagogiki kultury 1.1. Wprowadzenie – kultura jako myśl i wolność Czym jest KULTURA w rozumieniu pedagogiki kultury? To całokształt tradycji, która na nas wpływa, otacza nas, którą możemy interpretować i rozumieć. Słowo kultura może też kojarzyć się ze społeczeństwem (normy, wzory postępowania, zwyczaje) lub cywilizacją (postępem, techniką). Jednak w pedagogice kultury wykracz...

plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.5


Myśl społeczno - gospodarcza epoki Oświecenia Myśl społeczno- gospodarcza oświecenia najpełniej wyraża się w dwóch kierunkach – fizjokratyzmie i liberalizmie ekonomicznym. Fizjokratyzm Fizjokratyzm powstał we Francji doby monarchii absolutnej i głosił, że jedynie rolnictwo jest źródłem bogactwa i dochodu narodowego, a rolnicy jego wytwórcami. Fizjokraci uważali własność za podstawowe i najważniejsze prawo człowieka, wywodząc własność z pracy i talentów ludzi. Skoro własność jest prawe...

plik doc

logika wykłady

logika - notatki z wykładów
L O G I K A ? ojcem logiki jest Arystoteles (384-322 p.n.e.), uczeń Platona, ? triada klasycznej filozofii greckiej: Sokrates, Platon, Arystoteles, ? ?Organon? (narzędzie) - o interpretacji tekstu języka pisanego i mówionego, logika formalna, topika - rozumowanie nieindukcyjne, o wnioskowaniach sofistycznych, ? sofizmaty - błędy logiczne, ? logika Arystotelesa została poszerzona o rachunek zdań przez stoików, ? wnioskowania zawodne i niezawodne - zadanie...

plik doc

logika


Spis treści Elementy logiki praktycznej (13.10) …………………………………………………...15-17 27.10………………………………………………………………………………………32-35 16.12………………………………………………………………………………………77-80 Podstawy organizacji i kierowania(6.10) .6-7 13.10 18-19 20.10………………………………………………………………………………………20-23 17.11 42-43 24.11 48-49 1.12 ..57-58 8.12...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,