plik docx

władza rodzicielska

władza rodzicielska

Co to jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, jakie ma względem osoby małoletniej jej opiekun. W prawie polskim obowiązuje zasada równouprawnienia rodziców, wyrażona w art. 93 § 1 krio, zgodnie z którą władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Każdemu z nich przysługuje pełnia wład...

plik doc

psychologia, władza

psychologia, władza
KLASYFIKACJA WŁADZY Jągowska Katarzyna, grupa 11BNSD KLASYFIKACJA WŁADZY       Pojęcie władzy jest jednym z pojęć socjologii oraz nauk społecznych, który można zdefiniować jako relację między dwoma bądź więcej jednostkami. Oznacza to, że jedna ze stron może w łatwy sposób sprawować kontrolę nad drugą stroną, osobą. Władza w tym znaczeniu to możliwość kierowania, rządzenia, wpływania na postępowanie ludzi. Zmusza ich do pewnych działań lub do ich zani...

plik doc

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza
Władza wykonawcza: instytucje prezydenta RPà instytucja konstytucyjna (1921 na mocy konstytucji marcowej). Rada Państwa (przerwa, gdy nie ma prezydenta) à przewodniczący. Władza Prezydenta RP nie jest silna (uprawnienia są skromne). Część z nich ma charakter moralny. Wybory: proste, szybkie, łatwe. Kadencja trwa 5 lat (powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, większościowe)à w I turze ponad 50% zostaje, jeśli nie to II tura i 2 kandydatów, którzy mieli najwięcej. Wybory zar...

plik doc

media jako IV władza

Media jako IV władza
Anna Bednarczyk kierunek: Pedagogika II stopnia, rok II nr albumu: 16181 MEDIA JAKO IV WŁADZA ,,Nie ma teraz instytucji, która miałaby taką siłę kształtowania świadomości, jaką mają współczesne media” (Ryszard Kapuściński)       P. Znyk: Propaganda - Współczesne Oblicza. Wyd. Bracia Zybert APR ,,Gryf” s.c. 2011, s.15       Wiek XXI uznaje się za epokę mediów i komunikowania. Nigdy w historii ludzkości komunikowanie nie miało t...

plik doc

Prezydent ? król - władza wykonawcza i jej relacja z innymi organami

relacje władzy wykonawczej z innymi organami
Dorota Grabowska IIb nr 5 Temat: Prezydent ? król - władza wykonawcza i jej relacja z innymi organami władzy. Polska jest republiką, demokracją parlamentarną z systemem parlamentarno-gabinetowym. Zasady funkcjonowania państwa określa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku. Trójpodział władzy zaproponowany w wieku osiemnastym przez Monteskiusza zawiera w sobie podział władzy na: władzę ustawodawczą (prawodawczą); władzę sądowniczą oraz w...

plik docx

Organizacja i kompetencje Rady 500 w Atenach

I.Organizacja i kompetencje Rady 500 w Atenach (1) Rada Pięciuset - organ zarządu państwa w starożytnych Atenach. Rada powstała w ramach reform przeprowadzonych przez Klejstenesa. Jak sama nazwa wskazuje, uczestniczyło w niej 500 członków powołanych na drodze losowania spośród pełnoprawnych obywateli. Rada dzieliła się na dziesięć zespołów, które pełniły stałą służbę przez jedną z dziesięciu części roku. Codziennie drogą losowania wybierano przewodniczącego komisji, który przez 24 godzin...

plik doc

Teoria władzy politycznej

Teoria władzy politycznej.
Teoria władzy politycznej Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki W1, 6 października 2004 Wykład będzie traktował o rozumieniu pojęcia „władza”, a zwłaszcza „władza polityczna”, będą tu rozważania ogólne o władzy, rożne teorie władzy etc. Do XIX wieku pojęcie „władza” było oczywiste, nikt nie próbował go definiować, bo była naturalna i oczywista definicja: władza to prawo decydowania o kimś/czymś. Arystoteles koncentrował się na formach rządzenia, ale definicji wł...

plik doc

kolo z literatury- XVII i XVIII wiek


Bohaterowie komedii Moliera to prawdziwe portrety zaczerpnięte z życia XVII- wiecznego mieszczaństwa francuskiego. Molier jest mistrzem komedii charakterów i twórcą jej wzbogaconej odmiany- realistycznej komedii psychologicznej o zacięciu satyrycznym. Skąpiec: rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Harpagona, w czasach współczesnych Molierowi. Przedstawiając, jak w krzywym zwierciadle, postać skąpca i sknery, jakim jest Harpagon, buduje pogłębioną psychologicznie charakterystykę swego bohater...

plik doc

"Szewcy" Witkacego

Notatka o tym utworze.
Dramat ?Szewcy? Stanisława Ignacego Witkiewicza porusza problem władzy. Trzy kolejne akty przedstawiają i krytykują trzy formy władzy: burżuazyjną demokrację, władzę faszystów i rewolucję komunistyczną. W pierwszym akcie trzej szewcy narzekają na ciężką pracę i nierówności społeczne. Marzą o przejęciu władzy i zaprowadzeniu sprawiedliwości. Do warsztatu wkracza prokurator Scurvy i pogardza szewcami i ich ideami. Potem pojawia się Księżna Irina Wsiewołodowna Zbere...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,