plik doc

Ochrona gleb i rekultywacja terenów


Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych ? wykłady. Gleba ? jest naturalnym tworem wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, zdolnym do zaspokojenia potrzeb roślin na składniki pokarmowe i wodę oraz potrzeby korzeni roślin w niezbędną ilość powietrza i ciepła. Dlaczego gleby podlegają ochronie? Znaczenie gleb: związane z funkcjami roślin: produkcja rolnicza i ogrodnicza, produkcja leśna (drewno), funkcje ekologiczne w skali lokalnej i globalnej: produkcja pierwotna zwi...

plik pdf

fizjologia skrypt

fizjologia- skrypt studencki
Właściwości fizykochemiczne krwi oraz jej funkcja. pH krwi jest dość stabilne wynosi 7,34 dzięki buforowi węglanowemu, fosforanowemu, białczanowemu krew jest dobrym przewodnikiem prądu lepkość krwi jest większa od lepkości wody i przez to płynie wolniej napięcie pow. krwi jest mniejsze od napięcia powierzchniowego wody (w związku z tym krew lepiej się pieni) lepkość i napięcie pow. wpływają na transport ciężar elementów morfotycznych 1,095-1,101 ciężar osocza 1,...

plik doc

poliolefiny i ich piroliza

krótki referat o poliolefinach i ich pirolizie
Piroliza polietylenu i polipropylenu oraz podział i zastosowanie produktów pirolizy. Damian Kwiecień I rok MU fizykochemiczne metody ochrony środowiska Spis treści: Pojęcie pirolizy Piroliza PE i PP oaz instalacja do jej prowadzenia. Podział produktów pirolizy. Zastosowanie produktów pirolizy poliolefin. 1.Pojęcie pirolizy. Jest obecnie jedną z najbardziej obiecują...

plik pdf

Radioterapia

Podstawowe wiadomości na temat radioterapii
RADIOTERAPIA WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: „MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH” PRZYGOTOWANO W KATEDRZE ONKOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ, WROCŁAW 2008 r. 2 RADIOTERAPIA Radioterapia to metoda miejscowego leczenia nowotworów złośliwych wykorzystująca energię promieniowania jonizującego. Jonizacja w komórkach żywych powoduje różnorodne zjawiska fizykochemiczne, które prowadzą do określonych...

plik docx

Przygotowanie do nakłucia lędźwiowego.

Przygotowanie pielęgniarki i lekarza: • higieniczne mycia rak • założenia fartucha ochronnego, maski na usta, okularów ochronnych • założenie rękawiczek ochronnych przez pielęgniarkę Przygotowanie materialu,sprzętu,otoczenia: • zestawu do punkcji: jałowy materiał i narzędzia(pesety anatomiczne, gaziki, rękawiczki, kompresy, zapinki, cienka igłą punkcyjna, manometr do pomiaru ciśnienia, maski),ewentualnie roztwór lidokainy 1%,strzykawka 5ml i igły, co najmniej 3 jałowe probówki do bad...

plik doc

ściąga z anatomii

anatomia
Układ nerwowy 1.Zbud. z tk nerw:neurony,glej,tk łączna- 2.Funkcje: rejestruje bodzce zew i wew przetwarza i przesyła inform(impulsy elektr) steruje czynnn organizmu:ruchem mm,wydz hormonów 3.Składa się z 30mld neuronów 4.Podział pod względem czynnościowym: -czuciowe-dośrodkowe(dotyk,ból,narz zmysłow) -ruchowe-odsrodkowe -posrednie-kojarzeniowe 5.Funkcje neuronu: -przyjmowanie -przetwarzanie -przekazywanie informacji 6.neuron-budowa Wypustki-neuryty -dendryty-prow...

plik doc

gcjfhtgjhf

sgfshh
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI- WOBEC CHOREGO DZIECKA Z ZAPALENIEM PŁUC Spośród zakażeń układu oddechowego u dzieci ok.20% to zapalenie płuc. Zachorowalność od lat nie zmniejsza się, jest największa u dzieci poniżej 5 roku życia. Przebycie w dzieciństwie ostrych chorób układu oddechowego skłania do przejścia choroby w postać przewlekłą, prowadzi ona często do upośledzenia czynności układu oddechowego. Zapalenie płuc wywołują wirusy, bakterie, grzyby, niekiedy czynni ki fizykochemiczn...

plik pdf

przykład analizy widma

Przykład analizy widma, zabezpieczony znakiem wodnym.
Barbara Drożdż Analiza Organiczna KChO CM UJ 201 3 ? Przykład sprawozdania z analizy w nawiasach (czerwonym kolorem) podano numery odnośników zawierających uwagi dotyczące kolejnych podpunktów sprawozdania Jan Kowalski analiza 3 Zaliczenie i podpis asystenta Własności fizykochemiczne badanego związku grupa B dwójka 7(A) Wynik przeprowadzonej analizy: kwas 4-chloro-2-hydroksybenzoesowy 1. Stan skupienia 2. Barwa ciało stałe b...

plik doc

Rola i zadania pielęgniarki

good
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI- WOBEC CHOREGO DZIECKA Z ZAPALENIEM PŁUC Spośród zakażeń układu oddechowego u dzieci ok.20% to zapalenie płuc. Zachorowalność od lat nie zmniejsza się, jest największa u dzieci poniżej 5 roku życia. Przebycie w dzieciństwie ostrych chorób układu oddechowego skłania do przejścia choroby w postać przewlekłą, prowadzi ona często do upośledzenia czynności układu oddechowego. Zapalenie płuc wywołują wirusy, bakterie, grzyby, niekiedy czynni ki fizykochemiczne,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,