plik doc

Rodzina a uzależnienia

krótka charakterystyka dysfunkcji rodzin w których występuje uzależnienie, symptomy, a także czynniki chroniące przed uzależnieniem
Rodzina a uzależnienia Przemiany współczesnej rodziny. Czynniki i zjawiska brane pod uwagę w genezie uzależnień:       Jednym ze skutków industrializacji i urbanizacji jest niestabilność rodziny; zmniejszenie się wpływu rodziców na dzieci oraz brak skutecznych form kontroli nad nimi,       Atomizacja rodziny, rozpad rodziny wi...

plik doc

typy placówek op. - wych., uzależnienia

Typy placówek op. wych., charakterystyka uzależnień, zaburzenia
Działalność instytucji opiekuńczo ? wychowawczych ( typy placówek) i zasady jej funkcjonowania Typy placówek opiekuńczo ? wychowawczych   1)   placówki wsparcia dziennego,   2)   placówki interwencyjne,   3)   placówki rodzinne,   4)   placówki socjalizacyjne,   5)   placówki resocjalizacyjne. Placówki wsparcia dziennego: Świetlice środowiskowe, szkolne, inne świetlice. Placówki wsparcia dziennego dzielą się...

plik doc

konspekt UZALEŻNIENIA

konspekt o uzaleznieniach dla studentow
Konspekt zajęć dla studentów I roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej TEMAT: UZALEŻNIENIA CZAS: 2 x 45 minut CELE: główny ? rozpoznanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, szczegółowe ? student zna rodzaje uzależnień i ich skutki, zdanie sobie przez studenta sprawy ze szkód płynących z uzależnień, student potrafi ocenić czy sam żyje w nałogu. METODY: Pogadanka, Metoda aktywna (wywiad), Metoda aktywna (dyskusja), Metoda aktyw...

plik doc

Recenzja książki Beattie Melody „Koniec współuzależnienia”

Recenzja książki „Koniec współuzależnienia”
Recenzja książki Beattie Melody „Koniec współuzależnienia”       Książka Beattie Melody ukazuje problematykę życia z osobami uzależnionymi a w szczególności pokazuje jak należy traktować własną osobę w przypadku, gdy jesteśmy w związku lub łączą nas jakieś relacje z osobą uzależnioną.       Pierwszą rzeczą w tej książce, która zwróciła moją uwagę jest łatwość znalezienia wielu rozwiązań, które pomogą nam w skupien...

plik doc

uzaleznienia

uzaleznienia
UZALEŻNIENIA XXI WIEKU Substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która przyjęta przez człowieka, wpływa na działanie układu nerwowego, a przez to zaburza jedną lub kilka funkcji organizmu. Efektem przyjmowania może być zależność fizyczna i psychiczna oraz szkodliwe następstwa dla zdrowia fizycznego i psychicznego. UZALEŻNIENIE Stan, w którym człowiek nie potrafi obyć się bez danej substancji. Istnieją dwa rodzaje uzależnienia: a) fizyczne –kiedy zapr...

plik pdf

oświata, metodyka pracy z uzależnieniami

metodyka pracy z uzależnieniami
SCENARIUSZ ZAJĘĆ z ZAKRESU METODYKI ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH Arkadiusz Grudziński grupa T. TEMAT: Przeciwdziałanie prostytucji wśród młodzieży. ADRESACI: Osoby z terenu całego kraju pracujące z młodzieżą, a w szczególności pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, pracownicy świetlic, domów kultury, stowarzyszeń, społecznicy, rodzice. CELE: 1) Budowanie świadomej motywacji do odrzucenia prostytucji jako sposobu na życie i zarabianie pie...

plik doc

konspekt - uzaleznienia

konspekt na temat uzależnień, dlaczego młodzi ludzie sięgają po środku uzależniające
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: Nastolatki i alkohol - dyskusja. Cele: uczniowie dowiedzą się dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol, co jest przyczyną wpadania w ten nałóg i jakie są konsekwencje picia alkoholu. Metody: pogadanka wprowadzająca i zakończeniowa, dyskusja Przebieg lekcji: Sprawdzenie obecności: Sprawy bieżące (usprawiedliwienia) Podanie tematu i celu lekcji: Na dzisiejszyc...

plik doc

Scenariusz zajęć o uzależnieniach

Scenariusz zajęć o uzależnieniach
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi (Legnica) Metodyka edukacji zdrowotnej Scenariusz zajęć o uzależnieniach Mariusz Wolski 1579M       Legnica 2012             Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, I klasa liceum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:„ Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą” I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychop...

plik doc

Scenariusz zajęć o uzależnieniach

Scenariusz zajęć o uzależnieniach
Scenariusz zajęć o uzależnieniach Miejsce: klasa lekcyjna, I klasa liceum Czas: 45 minut Ilość osób: 25 Temat:„ Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów bądź sobą” I. Literatura: Lidia Cierpiałkowska, Psychopatologia, Scholar 2007 Problemy Alkoholizmu, nr.12, 1996       S. Kozak, Patologia wśród dzieci i młodzieży, Delfin2007 Edukacja i dialog, nr3/2001 II. Punkt wyjścia: Rozmowa z młodzieżą na temat uzależnień oraz skutkach zdrowotnyc...

plik doc

uzaleznienia

Uzaleznienie od alkoholu
Psychologiczna terapia osób uzależnionych od alkoholu – dr E. Szcześniak Zaliczenie ustne z zajęć; 2 nieobecności Zajęcia 1, Kto to jest alkoholik? alkoholik to człowiek chory ponosi straty na skutek picia, wyrządzając tym krzywdę sobie i swoim bliskim, a mimo to pije nadal chce przestać pić, ale nie potrafi alkoholik ma chore myślenie, uczucia, ciało i duszę Co to jest alkoholizm: alkoholizm to choroba: postępująca (nie cofa się do poprzedniej fazy, pom...

Ostatnie wyszukiwania