plik doc

ściągacz dwuramienny do łożysk

projekt ściągacza dwuramiennego do łożysk
DaneObliczeniaWynikiQ=24 kNkcj=130 MPaLmax=280 mmd3=18,5 mmLwyb=292,5 mm?=75,484d3=18,5 mmfd=432 MPaP=5 mmd2=21,5 mm?=15 ?Q=24000 Nd2=21,5 mm?=4,23 ???=5,88 ?Q=24000 N?=0,1MT1=46003 NmmMT2=6360 NmmMc=52363 Nmmksj=105 MPaQ=24000Nd3=18,5mmMT2=6360Nmmksj=105MPad=24mmD1=19mmP=5mmd=24mmd3=18,5mmD4=24,5mmQ=24000Npdop=22MPaDz=37mmMc=52363NmmMc=52363Nmmkgj=130MPa?=4,23 ???=5,88 ?Q=24000NP=5mmMc=52363NmmQ=24000NDmax=160mmMgC-C=1200Nmkgj=220MPaH=60mmDz=3...

plik doc

Obliczenia ściągacza do łożysk

Obliczenia ściągacza
DaneObliczeniaWynikiQ=24 kNkcj=130 MPaLmax=280 mmd3=18,5 mmLwyb=292,5 mm?=75,484d3=18,5 mmfd=432 MPaP=5 mmd2=21,5 mm?=15 ?Q=24000 Nd2=21,5 mm?=4,23 ???=5,88 ?Q=24000 N?=0,1MT1=46003 NmmMT2=6360 NmmMc=52363 Nmmksj=105 MPaQ=24000Nd3=18,5mmMT2=6360Nmmksj=105MPad=24mmD1=19mmP=5mmd=24mmd3=18,5mmD4=24,5mmQ=24000Npdop=22MPaDz=37mmMc=52363NmmMc=52363Nmmkgj=130MPa?=4,23 ???=5,88 ?Q=24000NP=5mmMc=52363NmmQ=24000NDmax=160mmMgC-C=1200Nmkgj=220MPaH=60mmDz=37mmQ=24000NDmax=160mm...

plik pdf

kurzawka

opis
Schemat warunków wodno–gruntowych w podłożu wykopu teren Zw.w g linia ciśnień piezometrycznych ścianki szczelne Piasek średni d WYKOP dno wykopu Glina pylasta hw strop warstwy wodonośnej Pospółka m WYPARCIE HYDRAULICZNE GRUNTU Zjawisko może wystąpić, gdy grunt znajdujący się powyżej warstwy wodonośnej jest utworem nieprzepuszczalnym Równanie równowagi elementu objętości gruntu w dnie wykopu: G = Pw gdzie: G – ciężar bryły gruntu o jednostkowej powierzchni oraz miąższości...

plik doc

krew i mocz badania

Wzrost poziomu hematokrytu może być spowodowany przez: wzrost liczby krwinek czerwonych - nadkrwistości pierwotne (czerwienica prawdziwa) i wtórne (przebywanie na dużych wysokościach, przewlekłe choroby płuc, nowotwory nerek), odwodnienie - obfite biegunki, uporczywe wymioty, moczówka prosta, nadmierne pocenie, zmniejszona objętość osocza- zapalenie otrzewnej, rozległe oparzenia. Spadek poziomu hematokrytu może być spowodowany przez: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych - niedokrwistości, utra...

plik docx

Pielęgnowanie chorego nieprzytomnego z zaburzeniami układu moczowego

Przytomność jest to całość procesów umożliwiających prawidłowe spostrzeganie, skupienie uwagi i przypominanie sobie wydarzeń. Nieprzytomność to stan zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, przede wszystkim wyłączenie funkcji kory mózgowej. Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia, pomimo faktu utrzymania funkcji układu oddechowego i krążenia. Problemy pielęgnacyjne u chorych nieprzytomnych: 1.Niemożnośc utrzymania drożności dróg oddechowych. 2.Brak odruchu kasz...

plik docx

Proces - geriatria

1.Utrata masy ciała związana,Ze zwiększoną przemianą materii Zapobieganie utracie masy ciała. * codzienna kontrola pomiaru masy ciała *częste, regularne posiłki *dopilnowanie by pacjentka jadła kaloryczne posiłki *podawanie leków wg zleceń lekarskich *mierzyłam codziennie masę ciała *dopilnowałam by posiłki były regularne i częste *podałam leki wg zleceń lekarskich Waga ciała pacjentki została ustabilizowana

PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENT...

plik docx

Zaplanuj opiekę nad osobą z niepełnosprawnością psychiczną

Poprzez niepełnosprawność rozumie się długotrwały stan, w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna. Niepełnosprawność jest nie tylko istotnym p...

plik doc

Dzieła oświecenia jako apel

wypracowanie
Dzieła oświeceniowe jako apel do czytelników. Oświecenie było epoką rozumu i filozofów. Ludzie, którzy jej idee tworzyli, byli racjonalistami. Myślenie i fakty doświadczalne były jedynymi wyznacznikami prawd w tych czasach. Oświecenie na Zachodzie walczyło o wolność, podczas kiedy w Polsce o jej ograniczenie i nowe rozumienie. Literaturę polskiego oświecenia charakteryzują najlepiej trzy prądy literackie: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Klasycyzm kładł duży nacisk za...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,