plik doc

pojęcia, daty, nazwiska - Starozytna Grecja


Tomek Lis Pojęcia, osoby i daty na starożytną Grecje ( z Musiałowej) Ethnos- typ organizacji społecznej, charakteryzujący się brakiem centrum miejskiego. Politai- ludzie związani z miastem. Krater ? naczynie z którego czerpano wino podczas libacji. Tyrtajos ? żył w VII w. p.n.e. Poeta sławiący Spartę Ajsymneci ? urzędnicy mianowani na czas nieokreślony, by zająć się kodyfikacją prawa. Emporia- przystanie żeglarskie, punkty wymiany i zaopatrzenia dla kupców. 535 r p...

plik doc

pytania na egzamin z historii

pierwsza szkoła, pierwszy egzamin, okresy w starożytnej Grecji itd...
1.Pierwsza szkoła: leśna 2.Pierwszy egzamin: inicjacja 3.Okresy wspólnoty pierwotnej: grupa pierwotna, ustrój rodowy, demokracja wojskowa 4.Funkcjonująca forma wychowania: wychowanie naturalne 5.Najstarsze cywilizacje: Babilon, Indie, Chiny, Asyria, Egipt, Sumerowie 6.Najstarsze miasta: Jerycho, Ur, Uruk, Kisz, Lagasz, Uhr, Umma, Eridu 7.Pismo: Sumer ? klinowe, Egipt ? obrazkowe, Ameryka (Inkowie) ? supełkowe 8.Typ...

plik doc

Historia wychowania sem 1

HISTORIA WYCHOWANIA I MYŚLI PEDAGOGICZNEJ – wszystko w jednym 17CZE 1. Zakres i zadania historii wychowania - bada i przedstawia: + dziejowy rozwój wychowania i pedagogiki + dzieje praktyki pedagogicznej + dzieje myśli pedagogicznej - szeroko pojmowana historia wychowania - jest nauką erudycyjną + nauka o metodach, formach, treściach oraz organizacji wychowania w ustrojach i systemach oświatowych + nauka o genezie i historycznym rozwoju myśli pedagogicznej - przedmiot badań: +...

plik doc

ustrój polityczny państwa- zagadnienia na egzamin

1.Wyjaśnij pojęcie ustrój polityczny państwa, system polityczny Ustrój polityczny ? to całokształt zasad , które odnoszą się do organizacji i funkcjonowania władzy publicznej w państwie. System polityczny ? obejmuje praktykę , strukturę władzy, instytuc
1.Wyjaśnij pojęcie ustrój polityczny państwa, system polityczny Ustrój polityczny ? to całokształt zasad , które odnoszą się do organizacji i funkcjonowania władzy publicznej w państwie. System polityczny ? obejmuje praktykę , struktur...

plik doc

Ustroje polityczne Francji, Niemiec i Włoch

Notka zawiera skrotowy opis ustroi poszczaegolnych państw
FrancjaNiemcyWłochyUstrój politycznyUstrój polityczny Francji opiera się na konstytucji Francji, która głosi, że państwo francuskie jest niepodzielną, laicką , demokratyczną oraz socjalną republiką, zgodnie ze zdaniem: La France est une République indivisible, laďque, démocratique et sociale.(fr.)Ustrój polityczny R F N to demokratyczna republika federalna z jedynym w swoim rodzaju systemem kanclersko-parlamentarnym. P...

plik doc

SYSTEM POLITYCZNY RP

politologia
SYSTEM POLITYCZNY Czas zaborów: Ustrój polityczny na ziemiach polski Polacy byli aktywni w ramach 3 systemów zaborczych:Austrii(forma wyłaniania przedstawicielstwa to: pochodzenie,1907 wprowadzenie wyborów demokratycznych do Izby poselskiej,wielu Polków weszło do kurii) ,Prus(wybory dwustopniowe-nie sprawiedliwe,głowsy najbogatszych były ważniejsze) i Rosji(dwuizbowe przedstawicielstwa,car miał prawo sankcji czyli zatwierdzania). Okres I wojny prawie nic nie zmienił w sytuacj...

plik doc

Platon

PLATON. PROGRAM KSZTAŁCENIA. WYCHOWANIE RZĄDCÓW-FILOZOFÓW.
PLATON (427 -347 r. p.n.e.) Platon był uczniem Sokratesa. Jaki pierwszy w literaturze europejskiej pojął on ogromną rolę wychowania. Jakkolwiek sądził, że człowiek już rodzi się z gotowym charakterem i skłonnościami, jednakże twierdził iż przyrodzone uzdolnienie nie wystarczy, a że wychowanie może wady złagodzić lub zwiększyć, zdolności rozwijać, lub zdusić. Od niego pochodzi formuła, że „dobrej jest to wychowanie, które ciału i du...

plik odt

USTRÓJ PAŃSTWA A ?MODEL? ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

za omówienie tego tematu dostałam 5,0...
USTRÓJ PAŃSTWA A „MODEL” ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Aby w sposób ciekawy przedstawić państwu owy temat najpierw rozpocznę od ogólnego wyjaśnienie czym jest ustrój państwa. Ustrojem politycznym nazywamy ogół regulacji prawnych, które dotyczą organizacji, kompetencji, a także wzajemnych powiązań organów władzy państwowej. Ustrój polityczny jest nazywany również systemem politycznym. W...

plik pdf

Odmiany terroryzmu

Odmiany terroryzmu, praca na ćwiczenia z Terroryzmu na Świecie.
Cechy charakterystyczne - wyznaczniki terroryzmu:     gloryfikacja siły jako najskuteczniejszej metody walki politycznej, okrucieństwo i brak skrupułów moralnych w podejmowanych akcjach, wzbudzenie silnego i powszechnego poczucia zagrożenia poprzez zastraszenie, uzyskanie rozgłosu i zaistnienie w mediach. Problem definicji: Termin "terroryzm" jest współcześnie nadużywany zarówno przez środki masowego przekazu, jak i in...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,