plik doc

Ustawa o partiach politycznych z 1997 r.

PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PARTII POLITYCZNYCH W ŚWIETLE USTAWY O PARTIACH POLITYCZNYCH Z DNIA 27 CZERWCA 1997 ROKU.
PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PARTII POLITYCZNYCH W ŚWIETLE USTAWY O PARTIACH POLITYCZNYCH Z DNIA 27 CZERWCA 1997 ROKU       Pierwszy rozdział ustawy o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 roku rozpoczyna art. 1 ust. 1 zawierający definicje partii politycznej, według której „partia polityczna jest dobrowolna organizacją, stawiającą sobie za ce...

plik doc

społki z oo

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy, charakterystyka spółki, organy spółki, działalność spółki
PRZEDSIĘBIORCA W ROZUMIENIU USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ       Pojęcie przedsiębiorcy Wolność gospodarcza traktowana jest w Konstytucji RP przede wszystkim jako zasada ustrojowa na gruncie prawa publicznego, stanowiąca jeden z zasadniczych elementów społecznej gospodarki rynkowej określonej w art. 20 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja RP, Dz. U. nr 78...

plik odt

Prawo Konstytucyjne

ćwiczenia 21.03.2010
PRAWO KONSTYTUCYJNE ćwiczenia dn. 20.03.2010 jakie sa zagadnienia konstytucji szczegolowa nazwa to taka cecha ktora jest rowniez istotna. - w roznych krajach i punktach w czasie z inna nazwa kojarzy sie akt roznej nazwy... np. Konstytucja 3maja kiedys nie byl konstytucja nia byl kazdy inny akt parlamentu ustanawiany przez parlament. W obecnej chwili w niemczech jest konstytucja ktora nazywa sie ustawa zasadnicza. W 89 w kwietniu nastapila I nowelizacja tzw nowela...

plik doc

Proces legislacyjny-czyli jak powstaje ustawa?

Procedura powstania ustawy
Proces legislacyjny Aby ustawa mogła być uchwalona, projektodawca musi wnieść do Sejmu, a ściślej - jak chce polska tradycja parlamentarna - do laski marszałkowskiej, inicjatywę ustawodawczą, czyli projekt ustawy z wnioskiem o jej rozpatrzenie przez izbę. Zgodnie z obowiązującą konstytucją podmiotami uprawnionymi do występowania z inicjatywą ustawodawczą są: prezydent, rząd, Senat, posłowie (grupa co najmniej 15 posłów lub komisja sejmowa), a także grupa co najm...

plik docx

Organizacja i kompetencje Rady 500 w Atenach

I.Organizacja i kompetencje Rady 500 w Atenach (1) Rada Pięciuset - organ zarządu państwa w starożytnych Atenach. Rada powstała w ramach reform przeprowadzonych przez Klejstenesa. Jak sama nazwa wskazuje, uczestniczyło w niej 500 członków powołanych na drodze losowania spośród pełnoprawnych obywateli. Rada dzieliła się na dziesięć zespołów, które pełniły stałą służbę przez jedną z dziesięciu części roku. Codziennie drogą losowania wybierano przewodniczącego komisji, który przez 24 godzin...

plik doc

Piractwo komputerowe

Formy piractwa komputerowego według ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz nielegalne kopiowanie układów scalonych zabronionych przez ustawę z 30.03.2000r. prawo własności pr
Temat referatu: Formy piractwa komputerowego według ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz nielegalne kopiowanie układów scalonych zabronionych przez ustawę z...

plik docx

Prawo oświatowe – Arkadiusz Fastyn

„Podstawy prawne i organizacyjne oświaty” Źródła prawa oświatowego: konstytucja (art. 70 obowiązek nauki do 18 roku życia), ustawa o systemie oświaty, ustawy zwykłe, karta nauczyciela i ustawa szczególna prawa pracy (ustawa o zawodzie nauczyciela), prawo o szkolnictwie wyższym, akty podstawowe (rozporządzenia ministra edukacji, umowy międzynarodowe, statuty szkół, regulaminy szkół i rad pedagogicznych), część prawa administracyjnego (nierówno rzędność stron prawa), prawo cywilne (równorzędność...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,