plik doc

uniwersytet ludowy

opis uniwersytetu
UNIWERSYTETY LUDOWE I POWSZECHNE   Znamiennym zjawiskiem dla wielu krajów w końcu XIX w. było powstawanie instytucji oświatowych służących dokształcaniu osób dorosłych . Czołowe miejsce wśród tych instytucji zajmowały uniwersytety ludowe i uniwersytety powszechne . Pierwsze uniwersytety ludowe powstały w Danii , zaś ojczyzną uniwersytetów powszechnych była Anglia .   Twórcą koncepcji uniwersytetu ludowego był wybitny pisarz i polityk - Mikołaj Grundtvig (1783-1872)...

plik doc

Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy.

Zagadnienie do egzaminu z Historii wychowania.
Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy Od stulecia nauka była domeną Kościoła. Od około 1300 roku nastąpił szybki rozwój wiedzy. Powstają uniwersytety, które są najstarszymi, podstawowymi typami europejskiej wielo-wydziałowej wyższej uczelni, które mają prawa nadawania stopni naukowych. Pierwsze uniwersytety powstały na terenie Europy Zachodniej. Wielkie uniwersytety założono w takich miejscach, jak Bolonia, Paryż...

plik doc

GERONTOLOGIA

gerontologia, działy, subdyscypliny, starzenie się, wskaźniki, ageizm, koncepcje dopuszczająco - wyzwalające - erikson, archley, theory, chorowanie, uniwersytety trzeciego wieku
Ćw. 1 Gerontologia z grec. Geron-starzec, logos-nauka Procesem starzenia i człowiekiem starym interesuje się wiele nauk m.in.:       Filozofia       Historia       Medycyna       Biologia       Psychologia      ...

plik doc

andragogika

materiały egzamin z andragogiki
1.WSPÓŁDZIAŁANIE ANDRAGOGIKI Z DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI Andragogika wchodzi w skład nauk społecznych z wyodrębnionym przedmiotem badań i swoistymi zadaniami. Jest ona ściśle związana z wieloma dyscyplinami naukowymi: społecznymi, przyrodniczymi, z których czerpie niezbędna dla siebie przesłanki teoretyczne. Przy formułowaniu celów wychowania dorosłych wykorzystuje ona wyniki badań takich nauk jak: historia, filozofia, etyka, estetyka, socjologia, ekonomika, pe...

plik doc

SOCJOLOGIA (dsw)


SOCJOLOGIA I. 8.10.2008 Orientacje socjologiczne a aspekty społeczne Aspekty społeczeństwapopulacjawspólnotaPozycje i rolerelacjedziałanieregułyZdarzenia Orientacje socjologicznedemograficznaxgrupowaxsystemowaxaktywistycznaxstrukturalnaxkulturowaxpolowax Rola- dynamiczny aspekt statusu Działanie- opis zachowania wraz z intencjami Zdarzenia- można je opisać w małych i wielkich polach (Np. polu edukacji) Zmiana polowa- w całym polu, np. ZUS dla całego społeczeństwa...

plik doc

Biblioteka Załuskich

Biblioteka Załuskich
Biblioteka Załuskich Kultura oświecenia w służbie narodu Edukacja Edukacja w Polsce wymagała wielu zmian. Szkoły uczyły rzeczy zbędnych, nieprzydatnych w życiu. Kształtowały także u swoich wychowanków fanatyzm religijny, niechęć do obcych, konserwatyzm. Aby polepszyć standardy szkolnictwa powołano do istnienia Komisję Edukacji Narodowej. Była to instytucja świecka, całkowicie oddzielona od Kościoła. Wprowadzono naukę ojczystego języka, nauk przyrodniczych, hist...

plik doc

Historia myśli pedagogicznej

Szkolnictwo w XVII i XVIII wieku w Polsce i Europie,
UNIWERSYTETY W XII i XIII wieku w Europie Zachodniej następują zmiany spowodowane rozkwitem rzemiosła i handlu, co spowodowało rozkwit i powstanie miast, do których przybywała młodzież z różnych krajów europejskich. europejskich tym czasie następuje także gwałtowny wzrost zainteresowań naukowych, które mają wpływ na oświatę. Średniowiecze nie bez powodu nazywa się mianem „małego renesansu”. Bezpośrednimi czynnikami na zaistniałą sytuac...

plik doc

Prawo - definicje

Wyjaśnienie podstawowych definicji z prawa
Prawo Moralność - to takie normy, które mówią nam co jest dobre a co złe. Sprawiedliwość - to wartość Prawo ? zespól norm ustanowionych i uznawanych przez państwo, które sprawuje nad nim kontrolę przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny ? język tekstów prawnych podlegający ogólnym regułom języka z pewnymi wyjątkami. Zdolność prawna ? to możliwość bycia podmiotem prawa, czyli możliwość nabywania praw i obowiązki. W Po...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,