plik doc

uniwersytet ludowy

opis uniwersytetu
UNIWERSYTETY LUDOWE I POWSZECHNE   Znamiennym zjawiskiem dla wielu krajów w końcu XIX w. było powstawanie instytucji oświatowych służących dokształcaniu osób dorosłych . Czołowe miejsce wśród tych instytucji zajmowały uniwersytety ludowe i uniwersytety powszechne . Pierwsze uniwersytety ludowe powstały w Danii , zaś ojczyzną uniwersytetów powszechnych była Anglia .   Twórcą koncepcji uniwersytetu ludowego był wybitny pisarz i polityk - Mikołaj Grundtvig (1783-1872)...

plik doc

Ferma Ogrodniczo – Pszczelarska ,,Pszczelin”

Opis Uniwersytetu zwanego ,, Pszczelin"
Ferma Ogrodniczo – Pszczelarska ,,Pszczelin”       Ferma Ogrodniczo - Pszczelarska została założona w 1900 roku dla młodzieży męskiej w podwarszawskim Brwinowie – była pierwszym tego typu Uniwersytetem Ludowym w Polsce. W 1898 roku uzyskano zgodę Ministerstwa Rolnictwa w Petersburgu na otwarcie placówki, która oficjalnie funkcjonowała pod nazwą „Ferma Ogrodnicza”, zaś potocznie była nazywana „Pszczelinem” od Towarzystwa Pszczelnic...

plik doc

Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy.

Zagadnienie do egzaminu z Historii wychowania.
Narodziny i rozwój najstarszych uniwersytetów Europy Od stulecia nauka była domeną Kościoła. Od około 1300 roku nastąpił szybki rozwój wiedzy. Powstają uniwersytety, które są najstarszymi, podstawowymi typami europejskiej wielo-wydziałowej wyższej uczelni, które mają prawa nadawania stopni naukowych. Pierwsze uniwersytety powstały na terenie Europy Zachodniej. Wielkie uniwersytety założono w takich miejscach, jak Bolonia, Paryż...

plik docx

Samokształcenie - Dogoteriapia

Praca samokształceniowa z rehabilitacji na temat dogoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, rok akademicki 2012/13

Praca samokształceniowa

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

plik docx

Ekonomia Uniwersytet Łódzki

Pytania na egzamin z Ekonomii Uniwersytet łódzki

Wykład 2 Po odjęciu od przychodów rzeczywiście poniesionych kosztów otrzymujemy zysk ekonomiczny. FAŁSZ Makroekonomia bada m.in. powiązania danej gospodarki z gospodarka światową. PRAWDA Bezrobocie jest poważniejszym problemem niż inflacja to przykład sądu pozytywnego. FAŁSZ Funkcja aplikacyjna ekonomii polega na wykorzystywaniu wniosków płynących...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,