plik doc

Definicja prawa


Co to jest prawo? Prawo- to system norm prawnych, regulujących określone stosunki społeczne, norm pochodzących od państwa, zabezpieczonych możliwością użycia przez państwo środków przymusu. Prawo wyznacza wzorce zachowań, które powinny być respektowane przez społeczeństwo i określa zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. Prawo dzieli się na gałęzie prawa, które zawierają normy prawne do siebie podobne i regulują podobne stosunki społeczne. Trzy podstawowe gałęzie prawa:  ...

plik doc

urlopy

rodzaje urlopow
Art. 14 Kod. pracy -pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy, oraz o urlopach wypoczynkowych art.152-167 K.p. Urlop wypoczynkowy-art. 152 K.P, pracownikowi przysługuje prawo do:corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu.Rozróżnia się dwa rodzaje urlopów wypoczynkowych:Urlopy podstawowe – przysługują wszystkim pracownikom po ustalonym okresie zatrudnienia, Urlopy dodatkowe – przysługują niektórym grupom pracowników...

plik doc

prawo cywilne - Oświadczenie woli i prokura

prawo cywilne wykład 2 dnia 19 kwiecień 2009 rok oświadczenie woli prokura pełnomocnictwo
Prawo cywilne dnia 19 kwiecień 2009 r. Wykład 2 Oświadczenie woli- następuje przy podpisywaniu umowy między dwoma stronami. Musi to być forma pisemna zrozumiała nawet dla osób trzecich. Rodzaje czynności prawnej : jednostronne ? czynności , które dochodzą do skutku przez oświadczenie woli przez jedną stronę np. Testament. Dwustronne ? czynności skład...

plik docx

umowy

rodzaje umów

Pierwszym krokiem związanym z podjęciem pracy jest zawarcie umowy o pracę. Polega to na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę.   Pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy w określonym miejscu i czasie, a pracodawca zobowiązuje się, iż zapłaci za to określone wynagrodzenie. Umowa o pracę powinna zawierać: - określenie rodzaju umowy, - jasno określo...

plik docx

umowy

rodzaje umów

Pierwszym krokiem związanym z podjęciem pracy jest zawarcie umowy o pracę. Polega to na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę.   Pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy w określonym miejscu i czasie, a pracodawca zobowiązuje się, iż zapłaci za to określone wynagrodzenie. Umowa o pracę powinna zawierać: - określenie rodzaju umowy, - jasno określo...

plik doc

prawo opis umów


Umowa spedycji - WZÓR UMOWY Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Umowa składu - WZOR UMOWY Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Pobierz bezpłatny wzór umowy. Umowa ubezpieczenia – uregulowana w kodeksie cywilnym umowa, na pod...

plik doc

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego-ćwiczenia 10h

Notatka zawiera definicje z przeprowadzonych (10 godzin) ćwiczeń z metod i technik obsługi ruchu turystycznego.
*PRODUKT TUR.-tzw. „pakietem” jest mieszanka składników atrakcji turystycznych, infrastruktury w ich sąsiedztwie oraz dostępności do nich, czyli transportu, drog i parkingu. *ATRAKCJA TUR.-decyzja o podrozy do wybranego miejsca dyktowana jest wysoką oceną jego atrakcyjnej. Pod tym pojeciem rozumiemy istnienie specyficznej cechy „przyciągającej” turystow na pewne tereny, dzieki wa...

plik doc

Historia kultury

Przydatne pojęcia:)
Pojęcia na historię kultury: Noc św. Bartłomieja- rzeź hugenotów(protestantów), 23/24 sierpnia 1572r.-Paryż , przyczyna: ślub Małgorzaty(katolicka Księżniczka) z przywódcą hugenotów (francuscy kalwiniści) Henrykiem Burbonem. Elekcja- wybór monarchy na zjeździe szlachty, np. elekcja vivente rege(wybór następcy za życia króla) Folwark- duże gospodarstwo rolno-handlowe, produkujące gł. Na sprzedaż. Posługuje się pracą chłopów pańszczyźnianych lub siła najemną. Human...

plik doc

Prawo rodzinne i spadkowe.

Notatki z prawa rodzinnego, pełny materiał.
Prawo Spadkowe SPADEK - jest to ogół praw i obowiązków przechodzących ze spadkodawcy na spadkobiercę lub kilku współspadkobierców - ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących z chwilą jego śmierci na określoną osobę lub osoby (chodzi tutaj o prawa i obowiązki zarówno istniejące w chwili śmierci jak i jeszcze nie istniejące np. obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek) Co obejmuje spadek ? Spadek obejmuje prawa i obowiązki (w...

plik doc

prawo pracy

opracowanie
PP EGZAMIN 1. Rozwój historyczny prawa pracy. 2. Pojecie prawa pracy i podmioty prawa pracy. Prawo pracy – prawo, które reguluje stosunki między pracownikiem a pracodawcą (stosunek pracy). Cechy prawa pracy. Prawo pracy zajmuje się tylko (reguluje):       relacje, w które wchodzi człowiek (praca człowieka a nie np. zwierzęcia czy maszyny)       wykonywanie działalności w celu zarobkowym a nie np. hobby, sport amatorski, chyba że na czyjeś z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,