plik doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY

Prawo cywilne z umowami w administracji
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY Gałęzie prawa:       prawo konstytucyjne – prawo publiczne       prawo administracyjne – prawo publiczne       prawo finansowe – prawo publiczne       prawo karne – prawo publiczne       prawo procesowe – prawo publiczne       prawo cywilne – prawo prywatne       prawo pracy – prawo p...

plik pdf

Algebra - Teoria podzielności

Podsumowanie algebraicznej teorii podzielności.
Algebra - Teoria podzielno ci Twierdzenia: 1. a a 2. d 3. a,b 4. a b 5. a b Definicja: Liczba d to najwi kszy wspólny dzielnik liczb n1,…, nk d = (n1,…, nk) , je eli: 1. d ni ∀i = 1,…,k 2. ∀c ( ∀i c ni ) d = (a,b) Definicja: Liczba m to najmniejsza wspólna wielokrotno m = [n1,…, nk] , je eli: 1. ni m ∀i = 1,…,k 2. ∀M ( ∀i ni M ) m = [a,b] Twierdzenia: ab = (a,b) [a,b] abc = (ab,ac,bc) [a,b,c] (n1, n2,…, nk-1, nk) = ((n1, n2,…, nk-1), nk) Twie...

plik pdf

Algebra - Teoria podzielności

Podsumowanie teorii podzielnosci.
Algebra - Teoria podzielno ci Twierdzenia: 1. a a 2. d 3. a,b 4. a b 5. a b Definicja: Liczba d to najwi kszy wspólny dzielnik liczb n1,…, nk d = (n1,…, nk) , je eli: 1. d ni ∀i = 1,…,k 2. ∀c ( ∀i c ni ) d = (a,b) Definicja: Liczba m to najmniejsza wspólna wielokrotno m = [n1,…, nk] , je eli: 1. ni m ∀i = 1,…,k 2. ∀M ( ∀i ni M ) m = [a,b] Twierdzenia: ab = (a,b) [a,b] abc = (ab,ac,bc) [a,b,c] (n1, n2,…, nk-1, nk) = ((n1, n2,…, nk-1), nk) Twierdzenie: Równa...

plik doc

PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY

prawo cywilne
PRAWO CYWILNE Z UMOWAMI W ADMINISTRACJI – WYKŁADY Gałęzie prawa:       prawo konstytucyjne – prawo publiczne       prawo administracyjne – prawo publiczne       prawo finansowe – prawo publiczne       prawo karne – prawo publiczne       prawo procesowe – prawo publiczne       prawo cywilne – prawo prywatne       prawo pracy – prawo prywatne Już w III w. n.e....

plik doc

Istota i zakres socjologii wiedzy

Definicja i podział socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy i teoria ideologii, Epistemologia a socjologia wiedzy, Dwa podziały socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy wg Kanta i Hegla - podsumowanie
Istota i zakres socjologii wiedzy a)Definicja i podział socjologii wiedzy Socjologia wiedzy jest jedną z najmłodszych dziedzin socjologii. Dyscyplina ta przeżyła swój złoty okres w dwudziestych i trzydziestych latach dwudziestego wieku. Wtedy też ukształtowały się jej główne systemy teoretyczne,...

plik doc

Prawo pracy wykład 2

wykład 2. prawo pracy dnia 28.02.09r Stosunek pracy umowa o pracę, dzieło, zlecenie Zasady prawa pracy.
Przedmiot : Prawo pracy dnia : 28 luty 2009 rok Wykład 2 Temat: Zasady prawa pracy i stosunek prawny Zasady prawa pracy: Prawo do pracy ( każdy znajduje pracę wg swoich potrzeb). Prawo do gwarantowania przez państwo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązek pracodawcy poszanowania praw pracownika. Zasada równości p...

plik doc

MEDIA oralność i piśmienność cd wizualizacja Rudolf Arnheim

wykład 6
Media w edukacji wykład 6 temat: ORALNOŚĆ I PIŚMIENNOŚĆ cd Oralność wtórna tworzona jest wraz z takimi mediami jak telefon, radio, telewizja oraz różnorodnymi nośnikami dźwięku rejestrowanego przy pomocy urządzeń elektronicznych w przeciwieństwie do pierwotnej, oralność wtórna umożliwia bardziej swobodną oraz świadomą partycypację w świecie, gdyż wzbogacona zostaje o pismo i druk, które mają duże znaczenie w procesach wytwarzania, działania, a także użytkowani...

plik docx

Psychologia i socjologia, dr Iwanek, I semestr bez. wew.

05.10.2010 Bibliografia: 1) Jan Strejlau- Psychologia, podręcznik akademicki 3 tomy, Podstawy Psychologii 2) Zimbardo- Psychologia i życie PWN 2004 r. Warszawa 3) Tomaszewski T.- Podręcznik, Główne idee współczesnej psychologii 4) Abraham Maslow- W stronę psychologii istnienia; PAX W-wa 1986 r. 5) Łukaszewski Wiesław- Osobowość. Struktura i funkcje regulacyjne. W-wa 1974 r. Psychologia od grek. Psycho- dusza, logos- słowo; myśl, rozumowanie, nauka empiryczna (badawcza) zajmująca się badan...

plik docx

MECHANIKA PŁYNÓW I

1. Zjawisko włoskowatości: Inaczej kapilarnośc. Zjawisko wznoszenia się cieczy (gdy menisk jest wklśsły – zwilżanie) i opadanie cieczy ( gdy menisk jest wypukły ) w cienkich kapilarach spowodowanie dodatkowym ciśnieniem. 2. Zjawisko napięcia powierzchniowego: zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą. Polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją (dla powierzchni wypukłej przyciągający do w...

plik doc

cenzura manipulacja i perswazja

Wybrane i omówione zagadnienia obowiązkowe na zaliczenie Stylistyki.
Cenzura Naszą podróż po świecie cenzury rozpoczniemy od przyjrzenia się, czym to zjawisko w ogóle jest. Według definicji stricte encyklopedycznej, pod tym pojęciem rozumiemy kontrolę wypowiedzi oraz innych form ludzkiej ekspresji. Samo słowo "cenzura" pochodzi od łacińskiego "censor". Oznaczało ono urząd w starożytnym Rzymie, do którego obowiązków należało przeprowadzanie spisów ludności oraz dbanie o szeroko pojęte oby...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,