plik doc

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem

wypracowanie
Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie? Spotkałem się kiedyś z porównaniem wynalazku Gutenberga do odkrycia nowej i nieznanej galaktyki. W jego wyniku powstaje nowy wszechświat, który poznać może nawet zwykły człowiek pod warunkiem, że ?zakupił wejściówkę?, to jest posiada umiejętność czytania i pisania. Obawiam się, że ja w prawdzie wejściówkę posiadam, lecz nie często korzystam z możliwo...

plik odt

konspekt ZACZAROWANA ZAGRODA

konspekt do omowienia lektury zaczarowana zagroda - oceniony na 5 ;)
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Czas trwania: 90 minut. temat: Poznajemy Antarktydę i jej mieszkańców. Termin realizacji: klasa II semestr II Wymagania programowe:       opiekuńczość wobec zwierząt       ogólna ciekawość świata       przestrzeganie zasad panujących w grupie       czytanie utworów literackich i lektur       wypowiadanie się zdaniami p...

plik doc

eksplikacja wiersza J. Przybosia "Z Tatr"

konspekt lekcji z wykorzystaniem metody eksplikacji
Natalia Dwornikowska Temat: ……………………………………………………………… Uczeń samodzielnie uzupełnia pierwszą część tematu w późniejszej fazie lekcji.. Eksplikacja wiersza Juliana Przybosia „Z Tatr”. Cele lekcji:       poznanie wiersza Juliana Przybosia „ Z Tatr”;       analiza fotografii przez pryzmat kontekstu literackiego;       doskonalenie umiejętności interpretacji tekstu poetyckiego;   &nb...

plik doc

Teoria literatury - Sart

Omówienie tegoż artykułu.
Czym jest literatura? - Czy Sart mówi o literaturze jednorodnej? - Nie, wyraźnie oddziela poezję od prozy. - Co łączy poetę i prozaika? - Tylko proces pisania ? ruch piórem na napierze. - Do czego porównuje poezję? - Do malarstwa, muzyki. Poeta kontempluje słowo, jak malarz barwę, a muzyk dźwięk. - Jak odnoszą się do języka poeci, a jak zwykli ludzie? - Dla zwykłych ludzi słowa odsyłają do rzeczy, a dla poetów słowa są rzeczami. Poeci ?odmawiają...

plik doc

Kliniczna - dysleksja rozwojowa

Referat z psychologii klinicznej na temat dysleksji rozwojowej.
DYSLEKSJA ROZWOJOWA Dysleksja rozwojowa (dawniej określana jako: ?wrodzona ślepota słowna?, rozwojowa aleksja, legastenia, bradysleksja) to zespół specyficznych trudności w uczeniu się przy co najmniej przeciętnej inteligencji, sprawnych narządach ruchu oraz zmysłach wzroku i słuchu, właściwej opiece wychowawczej oraz dydaktycznej. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uw...

plik doc

psychologia

psychologia wychowania
Agata Kościelak Wykład z Przedmiot psychologia wychowania Psychologia wychowania (pedagogiczna) – jest to nauka zajmująca się badaniem psychologicznym zagadnień kształcenia ( nauczania i uczenia się) i wychowania miedzy innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowywana proces uczenia się nauki czytania , pisania, rozwijania zdolności, nabywania pojęć, zainteresowań, przekonań...

plik doc

specyficzne trudnosci

zawiera potrzebne informacje o specyfikach trudnosci...
Specyficzne trudności w uczeniu się 1. Wprowadzenie Termin specyficzne trudności w uczeniu się nie odnosi się do szczególnej, ściśle określonej grupy uczniów, lecz raczej do tych cech zachowania, które przeszkadzają w przyswajaniu wiedzy i w stosowaniu jej. Trudności te mogą pojawiać się u dzieci na wszelkich poziomach zdolności intelektualnych; niekiedy występują pojedynczo, lecz częściej w większej liczbie i w różnym natężeniu. (...

plik rtf

TEZY DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA OGÓLNA

w
TEZY DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA OGÓLNA  ROK AKADEMICKI 2008/2009  1. Proszę wyjaśnić pojęcia pedagogika i pedagogia  Pedagogika – nauka o wychowaniu, jedna z nauk o człowieku. pedagogia - czyli praktyka wychowawcza, zespół umiejętności i czynności wychowawczych. 1. Pojęcie nauki i jej funkcje Nauka – to zbiór zadań opisujących rzeczywistość, zadania te wymagają pewnej systematyzacji i muszą być ustalone na podstawie pozasubiektywnych … Funkcje: Funkcja diagnostyczna – po...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,