plik doc

Matma ćwiczenia z Płuciennikiem

matma
Na samym początku nauki przyswoisz podstawy analizy matematycznej. Między innymi nauczysz się badać zachowanie funkcji jednej zmiennej. Będziesz się zastanawiał, kiedy Twoja funkcja będzie rosła, a kiedy będzie malała, kiedy osiągnie lokalnie największą wartość, a kiedy najmniejszą. Jeżeli dowolne zjawisko ekonomiczne, np. przyrost wielkości popytu (zmienna zależna f(x)) uzależnisz od dochodów ludności (zmienna niezależna x), to będzie Ciebie interesowało, przy jakich dochodach popyt...

plik docx

Komendy Maple


Geometria - komendy Maple

1) Równania i układy równań

* definiowanie zmiennych - a:=(Pi);

* obliczanie wartości funkcji - r1:=wzór funkcji; r1(wartość liczbowa);

* zamiana na ułamek zwykły - convert((ułamek d...

plik pdf

L02NEFiR

Lista 2 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 2 do zajęć z matematyki – LS NE FiR Wyznacznik macierzy, określoność formy kwadratowej A1. Obliczyć wyznacznik następujących macierzy:  1 5 4 1 5 4      3 5 a)   − 1 7  , b)  − 2 3 7  , c)  0 3 7  , d)     0 2 1 0 0 1     oraz macierzy e) AA , f) A A, g) D i h) D z zadania A5. z listy 1. T T 2 1  3 1   −1 7  2 3 2 1 2 3 0 −8 2 1 3 2 4 1 5  2 . 5  2 3 2...

plik pdf

L03NEFiR

Lista 3 | Wydział: NE | Kierunek: FiR | dr Arkadiusz Maciuk (UE Wrocław)
Lista zadań nr 3 do zajęć z matematyki – LS NE FiR Równania macierzowe, wektory i wartości własne macierzy A1. Rozwiązać układy równań z zadania A1. z listy 1 metodą macierzy odwrotnej. A2. Obliczyć macierze odwrotne dla macierzy z zadania A1. z listy 2 (o ile, oczywiście, istnieją). A3. Znaleźć macierz X spełniającą równanie AXB = C dla: a) A =   1 2 , B = 3 5    2 1   1 1 , C =     1 3   3 8...

plik pdf

zginanie


ZGINANIE PŁASKIE BELEK PROSTYCH WYKRESY SIŁ POPRZECZNYCH I MOMENTÓW ZGINAJĄCYCH Zginanie płaskie: wszystkie siły zewnętrzne czynne (obciążenia) i bierne (reakcje) leżą w jednej wspólnej płaszczyźnie przechodzącej przez oś belki Zginanie proste: kierunek wektora momentu zginającego pokrywa się z kierunkiem osi symetrii przekroju poprzecznego belki. Do wyznaczania sił wewnętrznych wykorzystuje się metodę myślowych przekrojów. Przy stałym przekroju belki granicami odcinków, w których należ...

plik pdf

Zginanie płaskie belek prostych

zginanie płaskie belek prostych
ZGINANIE PŁASKIE BELEK PROSTYCH WYKRESY SIŁ POPRZECZNYCH I MOMENTÓW ZGINAJĄCYCH Zginanie płaskie: wszystkie siły zewnętrzne czynne (obciążenia) i bierne (reakcje) leżą w jednej wspólnej płaszczyźnie przechodzącej przez oś belki Zginanie proste: kierunek wektora momentu zginającego pokrywa się z kierunkiem osi symetrii przekroju poprzecznego belki. Do wyznaczania sił wewnętrznych wykorzystuje się metodę myślowych przekrojów. Przy stałym przekroju belki gran...

plik doc

Matematyka - wzory

Notatki z wykładów i ćwiczeń, bez rozwiązanych zadań ;) idealne na koło!
ELEMENTY ALGEBRY WYŻSZEJ       Wprowadzenie do rachunków wektorów wektor – skończony ciąg liczb rzeczywistych       , oznaczenie wektora ciąg liczbowy                   współrzędne wektorów n – ustalone                   przestrzeń liniowa np.     &n...

plik docx

Auomatyka

notatki z wykładów

Nieliniowe układy regulacji

Układ nieliniowy- nazywa się układy regulacji opisane nieliniowymi równaniami różniczkowymi lub algebraicznymi

Jeżeli chociaż jeden z elementów układu jest nieliniowy to ca...

plik doc

matma...ćw

majma
Pojęcia całki       - jest to działanie odwrotne do pochodnej. Wzory: 1.                               Przykład:       Przykład: Przykład: Przykład: Przykład: Przykład:       Przykład: Uproszczenia możliwe w obliczeniach: Uproszczenie 1.       Wyprowadzenie: Rozwiążmy poniższy przy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,