plik rtf

Psychologia - Układ nerwowy

Układ nerwowy a) Podział układu: Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> itd.
a) Podział układu: Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> mózgowie, rzdeń kręgowy 2. obwodow...

plik doc

Autonomiczny układ nerwowy

układ nerwowy
Autonomiczny układ nerwowy. Autonomiczny układ nerwowy, zaopatruje we włókna nerwowe te części organizmu, które nie podlegają świadomej kontroli. Można go podzielcie na dwie części- układ współczulny i układ przywspółczulny. Oba układy unerwiają te same narządy, lecz maja przeciwstawne działania. W każdym układzie na drodze z ośrodkowego układ nerwowego do unerwionego napadu leża dwa neurony. Układ nerwowy współczulny: przygotowuje organizm do działania. Włókna opuszcz...

plik docx

układ pokarmowy

układ pokarmowy notatki

Układ pokarmowy 

1. Budowa układu pokarmowego: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek (wpust żołądka, dno żołądka, trzon żołądka, odźwiernik), jelito cienk...

plik doc

układ hormonalny

układ hormonalny w pigułce
Hormony w organizmach żywych pełnią rolę regulacyjną, będąc ważnym mechanizmem homeostazy. Wraz z układem nerwowym i regulacją na poziomie tkankowym, układ hormonalny stanowi niezbędny mechanizm przystosowawczy do zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W skład układu hormonalnego wchodzą liczne gruczoły dokrewne i wyspecjalizowane tkanki, których zadaniem jest produkowanie wyspecjalizowanych substancji regulujących rozmaite funkcje...

plik docx

autonomiczny układ nerwowy

autonomiczny układ nerwowy -farmakologia-tech farmaceutyczny

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY = UKŁAD WEGETATYWNY Jest on częścią układu nerwowego regulującą czynności życiowe, które są niezależne od naszej woli tzw. układ mimowolny, odpowiedzialny za oddychanie, trawienie, krążenie, wydzielanie ciepła, pracy gruczołów wewnątrzwydzielniczych, pracy narządów wewnętrznych jamy brzusznej itp. Dzieli się on na: - część współczulną = sympatyczną - część przywspółczulną = parasympatyczn...

plik doc

Układ nerwowy

..
?Związek między stopniem rozwoju układu nerwowego a rozwojem intelektualnym.? Ewolucja to proces nagromadzania się w populacji z pokolenia na pokolenie zmian genetycznych. W jej wyniku organizmy osiągają coraz większe zróżnicowanie i bardziej skomplikowaną budowę. Kręgowce są najlepiej rozwiniętymi zwierzętami z wszystkich grup systematycznych. Kontrolowanie i koordynacja tak zbudowanych organizmów wymagała wykształcenia doskonałego układu sterującego. Rolę tę pełnią dwa układy:...

plik doc

anatomia ukł.pokarmowy

układ pokarmowy
Układ Pokarmowy Ściana przewodu pok. Prawie na całej długości ma budowę czterowarstwową: Błona śluzowa, najbardziej wew., warstwa Błona podśluzowa, znajduje się pod bł. śl. Błona mięśniowa Błona surowicza Ad.1 Błona śluzowa pokryta jest nabłonkiem, który w obrębie jamy ustnej, gardła i przełyku jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, natomiast począwszy od wpustu żołądka aż do dolnej cz. Kanału odbytu jest j...

plik docx

Autonomiczny układ nerwowy

Notatki z anatomii, pielęgniatstwo, układ nerwowy

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY mięśnie gładkie, mięsień sercowy, gruczoły część współczulna i przywspółczulna kontrola ośrodki autonomiczne w kresomózgowiu miejsce integracje obu części podwzgórze podwzgórze: jądra przednie-jądro przykomorowe i nadwzrokowe jądra środkowe- brzuszno-przyśrodkowe i grzbietowo-przyśrodkowe jądra tylne- jądra ciała suteczkowatego rdzeń przedłużony: ośrodek naczynioruchowy cz. Górna i dolna o. zwaln...

plik rtf

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy
Układ wewnątrzwydzielniczy, czyli układ dokrewny wytwarza hormony uwalniane prosto do krwi, skąd pochodzi nazwa. W obrębie układu dokrewnego występują wysoko wyspecjalizowane narządy, a uwalniane przez nie hormony regulują czynność niektórych docelowych narządów, gdzie biorą udział w metabolizmie, procesach wzrostu, regeneracji czy dojrzewaniu i zachowaniu gatunku. 1. Gruczoły dokrewne właściwe: przysadka mózgowa, szyszynka, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarcz...

plik doc

anatomia, układ kostny

układ kostny
UKŁAD KOSTNY Układ kostny stanowi bierny element aparatu ruchu. Głównym zadaniem szkieletu, jako zrębu budowy całego organizmu, jest pełnienie funkcji podporowej, ruchowej i amortyzacyjnej. Oprócz tego wiele elementów kostnych stanowi ochronę narządów trzewnych i nerwowych (np. klatka piersiowa, czaszka). Inną funkcją układu kostnego jest wytwarzanie elementów morfotycznych krwi przez szpik kostny. Bez szkieletu ciało człowieka byłoby zwiotczałą, bezkształ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,