plik doc

Ośrodkowy układ nerwowy

Anatomia OUN
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY ćw. IVA. Układ nerwowy ośrodkowy ? w ustroju spełnia nadrzędną funkcję. Do niego należy:a) mózgowie (encephalon) ? znajduje się w jamie czaszkib) rdzeń kręgowy (medulla spinalis) ? znajduje się w kanale kręgowymB. Układ nerwowy obwodowy, do którego zaliczamy:a) nerwy czaszkowe (nervi craniales) ? 12 par b) nerwy rdzeniowe (nervi spinales) ? 31 parCzynnościowo układ nerwowy dzielimy na:A. Układ somatyczny ? obejmujący nerwy zaopatrujące ciało. Należą do...

plik doc

Układ nerwowy zarodka,wady cewy nerwowej,kwas foliowy,FAS

przedmiot: Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 6 notatka z wykładu Rozwój układu nerwowego zarodka, rodzaje wad cewy nerwowej, zapobieganie wadom cewy nerwowej-kwas foliowy, FAS
Rozwój układu nerwowego zarodka Po dwóch tygodniach od zapłodnienia wytwarza się płytka nerwowa W 22 dniu po zapłodnieniu zaczyna zamykać się od środka w kierunku obu końców W ciągu tygodnia jej tworzenie będzie zakończone Typy rozszczepów kręgosłupa przepuklina oponowa przepuklina op...

plik doc

Układ nerwowy i oddechowy

Notatka z fizjologii zwierząt Krzymowskiego.
Nerwowy Budowa i funkcja neuronów Część gruczołowa przysadki Przewodzenie informacji w obrębie neuronu Mechanizm działanie hormonów Móżdżek Typy układu nerwowego wg. Pawłowa 1-szy i 2-gi układ sygnałów ( drugi u człowieka) Oddechowy wymiana gazowa w płucach i tkankach (w płucach i na obwodzie) scharakteryzuj regulacje oddychania mechanizm oddychania u ptaków oddychanie płucne odruchy nieswoiste modyfikujące oddech BUDOW...

plik doc

Anatomia - Układ Nerwowy

układ nerwowy, włókna nerwowe, budowa zwojów, nerwy rdzeniowe, nerwy czaszkowe, choroby układu nerwowego
Włókna nerwowe Włókna dośrodkowe ? zwane również czuciowymi są obwodowymi wypustkami komórek ?pozornie jednobiegunowych? znajdujących się w zwojach rdzeniowych i w zwojach nerwów czaszkowych. Wypustki dośrodkowe tych komórek wnikają przez korzenie tylne nerwów do rdzenia kręgowego lub też mózgowia. Zazwyczaj odróżnia się trzy typy włókien czuciowych : Włókna eksteroceptywne ? prz...

plik doc

Układ nerwowy

..
?Związek między stopniem rozwoju układu nerwowego a rozwojem intelektualnym.? Ewolucja to proces nagromadzania się w populacji z pokolenia na pokolenie zmian genetycznych. W jej wyniku organizmy osiągają coraz większe zróżnicowanie i bardziej skomplikowaną budowę. Kręgowce są najlepiej rozwiniętymi zwierzętami z wszystkich grup systematycznych. Kontrolowanie i koordynacja tak zbudowanych organizmów wymagała wykształcenia doskonałego układu sterującego. Rolę tę pełnią dwa układy:...

plik docx

układ nerwowy

notatki z układu nerwowego ładnie opracowane

Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego

Przesącz krwii→ komory boczne→ otwory międzykomorowe→ komora trzecia→wodociąg mózgu→ komora czwarta→ jama podpajęczynówkowa→ wypustki opony pajęczej→ krew żylna

Drogi czuciowe (rzutowe wstępujące)

Drogi czucia głębokiego

Zwoje czuciowe→ jądro smu...

plik doc

Autonomiczny układ nerwowy

układ nerwowy
Autonomiczny układ nerwowy. Autonomiczny układ nerwowy, zaopatruje we włókna nerwowe te części organizmu, które nie podlegają świadomej kontroli. Można go podzielcie na dwie części- układ współczulny i układ przywspółczulny. Oba układy unerwiają te same narządy, lecz maja przeciwstawne działania. W każdym układzie na drodze z ośrodkowego układ nerwowego do unerwionego napadu leża dwa neurony. Układ nerwowy współczulny: przygotowuje organizm do działania. Włókna opuszcz...

Ostatnie wyszukiwania