plik doc

nauki pomocnicze

Jest to streszczenie na końcowy egzamin / kolokwium z nauk pomocniczych.
Bibliografia: - jedna z dyscyplin wchodzących w skład bibliologii - metodyka sporządzania spisów bibliograficznych - uporządkowany spis dokumentów Znacznie: ustala chwilę, gdy dzieło stało się dostępne i jego odbiór (wznowienia, artykuły o nim, polemiki, wpływ na inne sztuki) oraz kolejność wydań, co jest bardzo ważne dla badań. Dokument - wszelkiego rodzaju utrwalona informacja, myśl ludzka. Najwięcej graf...

plik rtf

Psychologia - Układ nerwowy

Układ nerwowy a) Podział układu: Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> itd.
a) Podział układu: Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> mózgowie, rzdeń kręgowy 2. obwodow...

plik doc

Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego

Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego
Zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego Dychawica oskrzelowa Astma to przewlekła zapalna choroba dróg oddechowych u podatnych osób.: Objawom zapalenia zwykle towarzyszy rozlane, choć o zmiennym nasileniu upośledzenie drożności dróg oddechowych i nasilenie reaktywności oskrzeli na różne bodźce. Obturacja jest często odwracalna pod wpływem leczenia lub samoistnie. Objawy podmiotowe- jednak żaden nie jest swoisty dla tej choroby:...

plik doc

układ oddechowy

krótki opis układu oddechowego
Praca z Biomedycznych podstaw rozwoju na temat: ?Układ oddechowy? Do przemian fizykochemicznych, zachodzących w organizmie, jest niezbędny tlen, którego głównym źródłem jest powietrze atmosferyczne, pobierane przez układ oddechowy. Powietrze wchodzi przez nozdrza przednie do jamy nosowej (cavum nasi), podzielonej przegrodą nosa (septum nasi) i przepływa przez szereg przestrzeni, ograniczonych małżowinami nosowymi (conchae nasales). Małżowiny są pokryte boga...

plik docx

OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

oznaczanie poziomu glukozy we krwi, hiperglikemia, hipoglikemia

OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

Pielęgniarka w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 2.09.1997 roku posiada prawo do samodzielnego wykonywania testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy...

plik doc

UKŁAD POKARMOWY- żołądek

układ pokarmowy- żołądek
UKLAD POKARMOWY ZOLADEK-Leki wymiotne:APOMORFINA-lek wymiot o dzial osrodkowym,jest agonista rec dopaminerg(odruch wymiot jest bezp pobudzany przez dopamine,osrodek wymiotny znajduje się w dnie komory czwartej mozgu).Wymioty nastep bardzo szybko po wstrzyknieciu i utrz się do kilkunastu min.Podana doustnie nie dziala bo rozklada się w przew pok.W dawkach wyzszych od max pow depresje oddechowa i nadmierne dzial wymiotne.Objawy te znosi nalokson i inni antag rec opioi...

plik doc

Zakażenia układu moczowego

Zakażenia układu
Zakażenia układu moczowego (ZUM) Zakażenia układu moczowego stanowią 30-40% zakażeń szpitalnych, są więc najczęstszą postacią kliniczna infekcji występujących wśród hospitalizowanych pacjentów. Narządy układu moczowego (nerki, moczowody, pęcherz, cewka moczowa) umiejscowione są w miednice małej, w przestrzeni pozaotrzewnowej. Z wyjątkiem dystalnej części cewki, układ moczowy pozbawiony jest flory naturalnej. Drobnoustroje kolonizujące ujście cewki moczowej pochodzą ze sk...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,