plik doc

Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia)

Pacjent z kolejnym udarem mózgu, tabelka
PROBLEM CEL PLAN REALIZACJA OCENA       Unieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn Niedopuszczenie do przykurczy       Ćw. bierne       Częsta zmiana pozycji ciała z zastosowaniem udogodnień       Toaleta ciała, jamy ustnej i p/odleżynowa       Zmiana bielizny osobistej i pościelowej       Dbanie o czystość       Oklepywanie pleców       Wietrzenie Sali       Karmienie i nawodnienie       Zmiana p...

plik doc

Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu

Proces pielęgnowania pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Pacjent K.A lat 78 po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. W skutek udaru nastąpił paraliż lewych kończyn. Od kilku lat leczony na nadciśnienie. U chorego występują odleżyny 2 stopnia w okolicy krzyżowej oraz na piętach. Od dwóch dni ma podwyższoną temperaturę 37 przechodzącą w gorączkę 38,5. Pacjent karmiony dojelitowo, nie przyjmuje nic doustnie.
DIAGNOZA CEL DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE OCENA - podwyższona temperatura...

plik doc

Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu

Pacjent K.A lat 78 po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. W skutek udaru nastąpił paraliż lewych kończyn. Od kilku lat leczony na nadciśnienie. U chorego występują odleżyny 2 stopnia w okolicy krzyżowej oraz na piętach. Od dwóch dni ma podwyższoną temperaturę 37 przechodzącą w gorączkę 38,5. Pacjent karmiony dojelitowo, nie przyjmuje nic doustnie.
DIAGNOZA CEL DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE OCENA -podwyższona temperatura ciała (37-38) -obniżenie temperatury ciała -stosowanie okładów chło...

plik docx

Udar Mózgu

W tej notatce znajduje opis udaru mózgu, przyczyny oraz objawy a także jak udzielać pierwszej pomocy

Udar mózgu                                                                                                                                                zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia cz...

plik doc

Proces pielęgnowania niedokrwienny udar mózgu POZ

Bardzo dobry proces najlepszy na POZ
PROBLEM PIELĘGNIACYJNY CEL PIELĘGNACJI PLANOWANIE DZIAŁANIA REALIZACJA DZIAŁANIA OCENA WYNIKÓW 1. Niewydolność w zakresie samoopieki i samopielęgnacji 2. Możliwość wystąpienia przykurczów z powodu długotrwałego unieruchomienia. 3. Zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym 4. Podwyższone parametry ciśnienia tętniczego krwi 5. Podenerwowanie pacjenta spowodowane trudnościami w porozumiewaniu się z żoną 1. Zapewnienie komf...

plik doc

udar mózgu - rehabilitacja

Postępowanie fizjoterapeutyczne po udarze mózgu
REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU Rehabilitacja jest bardzo ważnym elementem leczenia udaru. Należy ją rozpocząć jak najszybciej. Zaraz po udarze inne części mózgu, poprzez tworzenia neurologicznych połączeń przejmują czynności tych uszkodzonych. Intensywna rehabilitacja przyczynia się do szybszego tworzenia tych połączeń. Następstwem naczyniowych uszkodzeń mózgu są niedowłady bądź porażenia połowicza, rzadziej zaś cztero-kończynowe. Fizjotera...

plik doc

Udar mózgu

Udar
Temat: „Udar”       1. Udar mózgu - to nagłe zaburzenie krążenie mózgowego wskutek niedokrwienia (zatkanie przez zakrzep lub zator naczynia mózgowego) albo krwawienia z nagle pękniętego naczynia krwionośnego. Wiodącymi przyczynami udarów są nadciśnienie tętnicze oraz zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych, malformacje naczyniowe (tętniaki, naczyniaki), choroby serca wady serca, zwłaszcza wada zastawki dwudzielnej, zawały mięśnia sercowego).       Podzi...

Ostatnie wyszukiwania