plik doc

Platon

PLATON. PROGRAM KSZTAŁCENIA. WYCHOWANIE RZĄDCÓW-FILOZOFÓW.
PLATON (427 -347 r. p.n.e.) Platon był uczniem Sokratesa. Jaki pierwszy w literaturze europejskiej pojął on ogromną rolę wychowania. Jakkolwiek sądził, że człowiek już rodzi się z gotowym charakterem i skłonnościami, jednakże twierdził iż przyrodzone uzdolnienie nie wystarczy, a że wychowanie może wady złagodzić lub zwiększyć, zdolności rozwijać, lub zdusić. Od niego pochodzi formuła, że „dobrej jest to wychowanie, które ciału i du...

plik pdf

platon

wszystko o platonie
PLATON Platon: uczeń Sokratesa, dokonał najwyższych osiągnięć, koncepcja człowieka Platona była zbliżona do Sokratesa; założenie metafizyczne: dualizm świata i człowieka ISTOTA CZŁOWIEKA: Według Platona istotą człowieka jest dusz; dualizm duszy i ciała, ale Platon radykalizuje ten dualizm- radykalny dualizm- człowiek jest dusza władającą ciałem Platon uważa, że dusza jest nieświadomym „ja” człowieka Myślenie czyste= myślenie pojęciowe Dusza- jest substancją natury duchow...

plik doc

„Uczta” Platona

filozofia
„Uczta” Platona Na temat miłości i rozumienia jej w epoce starożytnej, człowiek współczesny może dowiedzieć się, między innymi z "Uczty" Platona. Dialog ten, autorstwa tak wielkiego i bezcennego filozofa kultury europejskiej, jest niezwykłym kunsztem literackim. Można nawet nadać mu tytuł arcydzieła. Jak sama nazwa wskazuje, dialog opisuje to co miało miejsce podczas jednej z starożytnych greckich uczt. Jednak ta uczta była nieco inna, ze względu na charakter i dyskusje jakie wte...

plik doc

Platon- alegoria jaskini

Krótka praca dotycząca jaskini Platona
? TO CO NAPRAWDĘ ISTNIEJE, NIE ISTNIEJE, ISTNIEJE TO, CO JEST POZA TYM? Platon Platońskie poglądy metafizyczne, przedstawione w alegori jaskini, były chyba jednymi z najbardziej wpływowych na rozwój nauki i kultury europejskiej. Platon, jeden z największych filozofów okresu klasycznego, w siódmej księdze ?Państwa? poruszy...

plik doc

Platon- alegoria jaskini

Krótka praca dotycząca jaskini Platona
? TO CO NAPRAWDĘ ISTNIEJE, NIE ISTNIEJE, ISTNIEJE TO, CO JEST POZA TYM? Platon Platońskie poglądy metafizyczne, przedstawione w alegori jaskini, były chyba jednymi z najbardziej wpływowych na rozwój nauki i kultury europejskiej. Platon, jeden z największych filozofów okresu klasycznego, w siódmej księdze ?Państwa? poruszy...

plik pdf

Platon - uczta + opracowanie

treść + opracowanie
Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk , który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. PLATON UCZTA 1 Wstęp tłumacza Niepodobna z korzyścią i z przyjemnością należytą przeczytać Uczty Platońskiej, jeżeli się nie zna, choć w ogólnym zarysie, historii ruchu umysłowego, na którego tle to dzieło wyrosło; niepodobna wszystkiego wydobyć z tego dzieła i nacieszyć się ws...

plik doc

Filozofia na egzamin

Podstawy filozofii na egzamin
ARYTOTELES (384-322 r. p.n.e.), który był uczniem Akademii Platona przez całe dwadzieścia lat. Arystoteles nie był Ateńczykiem. Pochodził z Macedonii, ale przybył do Aten i wstąpił do Akademii, kiedy Platon miał sześćdziesiąt jeden lat. Najbardziej interesowała go żywa przyroda. Był nie tylko ostatnim z wielkich greckich filozofów, lecz takie pierwszym wielkim biologiem Europy Arystoteles natomiast zajmował się procesami zachodzącymi w przyrodzie. Platon...

plik doc

Platon

System filozof. Platona. Ontologia Platona.
PLATON system filozoficzny Platona PLATON – stworzył dualistyczną koncepcję bytu – podzielił to co istnieje na to co jest istnieniem rzeczywistym, trwałym, który nazwał światem idei, a drugi to materia. Idea – pojęcie filozoficzne, wprowadził je Platon. Jest to niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany. Idea wiąże się z tym, że istnieją dwa byty, dwa światy: 1) świat niedoskonały, zmieniający się, nietrwały; 2) świat doskona...

plik docx

Platon

Poglądy Platona

POGLĄDY PLATONA

KONCEPCJA IDEI

Założeniem filozofii Platona był Sokratejski pogląd, że wiedza pewna zawarta jest w pojęciach. To jednak co u Sokratesa dotyczyło jedynie pojęć etycznych Platon rozszerzył na pojęcia wsz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,