plik rtf

Pedagogika radykalnego humanizmu


Pedagogika radykalnego humanizmu Erich Fromm: Filozof, psycholog, założyciel Instytutu Psychoanalitycznego. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań było zjawisko nazizmu. Swoimi poglądami na temat m. in. socjalizacji, autorytetu, posłuszeństwa, etyki zachowań społecznych, uczenia się i nauczania wpłynął na postrzeganie rzeczywistości wychowawczej. Jest jednym z nielicznych filozofów krytycznych, którzy pytając o zło w procesie socjalizacji poszukuje przyczyn przemocy, zniszczenia,...

plik rtf

Systemy pedagogiczne

Erich Fromm
Erich Fromm Biografia Fromm Erich‭ (‬ur.‭ ‬23‭ ‬marca‭ ‬1900‭ ‬r.‭ ‬we‭ ‬Frankfurcie nad Menem w‭ ‬Niemczech,‭ ‬zm.‭ ‬18‭ ‬marca‭ ‬1980‭ ‬r.‭ ‬w‭ ‬Muralto k.‭ ‬Locarno,‭ ‬Tessin w‭ ‬Szwajcarii‭) ‬– niemiecki‭ ‬filozof,‭ ‬socjolog,‭ ‬psycholog i‭ ‬psychoanalityk pochodzenia‭ ‬żydowskiego. Młodość‭ Erich Fromm urodzony w‭ ‬1900‭ ‬roku,‭ ‬sam o sobie pisze:‭ ‬"Byłem wychowany w religijnej żydowskiej rodzinie i pisma‭ ‬Starego Testamentu oddziaływały na moją wyobraźnię i kształ...

plik doc

Indywidualny Program Resocjalizacji

jak sie pisze ipr
INDYWIDUALNY PROGRAM RESOCJALIZACJI:  Zakład prowadzi proces resocjalizacji wychowanka z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga przy współudziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zakładu. Indywidualny plan resocjalizacji obejmuje w szczególności: 1) rodzaje i formy oddziaływań resocjalizacyjnych, do których wychowanek zostanie włączony, z podaniem przewidywanego czasu ich...

plik doc

psychologia- zagadnienia

behawioryzm, warunkowania....
Psychologia 1. dr Węgrzecka ?Zarys Psychologii? 2. Zimbardo, Rudi ? ?Psychologia i życie? 1995 3. Ciarwini ? ?Wywieranie wpływu na ludzi? 4. Kozielecki ? ?Koncepcje psychologiczne człowieka? 5. Skrawań ? ?Psychologia? Tom I. Rozdział II ? Psychologiczne koncepcje człowieka Wykład 1 Podstawowe koncepcje człowieka Psychologia ? nauka o zachowaniu i procesach psychicznych kierujących tym zachowaniem Życie psychiczne (psychika) ? całokształt pro...

plik doc

Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2

ćwiczenia 1 i 2
Pedagogika społeczna, ćwiczenia 1 i 2 OBSZAR ZAGADNIEŃ Pedagogika społeczna ? przedmiot, zakres, zadania, geneza Prezentacja poglądów wybranego przedstawiciela pedagogiki społecznej w Polsce (H.Radlińska, R.Wroczyński, A.Kamiński) Wyjaśnienie pojęć: środowisko naturalne, środowisko wychowawcze, środowisko społeczne, siły ludzkie, siły społeczne Typologia podstawowych środowisk społecznych - ich pojęcie i funkcje w perspektywie zadań pedagogiki społeczn...

plik doc

wykłady z fizjologii

wykłady z fizjologii człowieka z jednej z AM
Fizjologia na podstawie wykładów Upgrade 2000/2001 Wskazówki:       Kolejność wykładów została zmieniona w stosunku do roku 2000/2001, aby tworzyły jakąś całość (mniej lub bardziej logiczną.)       Zaniechano podziału na kolejne wykłady, zastąpiono go podziałem na tematy.       W rodziale Regulacja krążenia, większość pozostawiono po staremu (tzn. z roku 1998/1999), a w podrozdziale „st...

plik doc

Czynność gruczołów dokrewnych

Czynność gruczołów dokrewnych
Streszczenie Układ wewnątrzwydzielniczy człowieka składa się z gruczołów dokrewnych, które wydzielają substancje zwane hormonami. Nazwa hormon pochodzi z języka greckiego co oznacza- „pobudzam”. Wydzielina tych gruczołów przedostaje się bezpośrednio do krwi, a następnie wraz z nią, jest transportowana do narządów docelowych. Czynność ich jest regulowana przez podwzgórze, które stanowi niewielki obszar w podstawie przedniej części mózgu. Je...

plik pdf

przewlekła niewydolność serca

samopielęgnacja pacjenta z niewydolnością serca
Dorota Koper, Grzegorz Senatorski Problemy pielęgnacyjne u pacjentów z niewydolnością krążenia w świetle teorii Dorothy Orem Nursing problems of patients with circulatory failure in the light of Dorothea Orem’s Theory Dorota Koper, Grzegorz Senatorski Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii AUTOR DO KORESPONDENCJI: Dorota Koper ul. Poznańska 16/8 08-110 Siedlce e-mail: dorota.koper2@neostrada....

plik doc

100 lat samotności - streszczenie

strezczenie lektury
Márquez Gabriel Garcia "Sto lat samotności" Sto lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza. Opublikowana po hiszpańsku w roku 1967, a po polsku w roku 1974. Stanowi ona szczytowe osiągnięcie realizmu magicznego. Książka jest uważana powszechnie za arcydzieło. Metaforycznie opisuje ona całą historię Kolumbii. Obejmuje 100 lat życia w małym miasteczku Macondo, którego realia oparte były, jak napisał sam Marquez, na autentycznych doświadczeniach autora. Streszczen...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,