plik pdf

Algorytm BLS u dziecka

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci (Ratownicy medyczni z obowiązkiem udzielenia pomocy)
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci Wołaj o pomoc (Ratownicy medyczni z obowiązkiem udzielenia pomocy) Udrożnij drogi oddechowe NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO? 5 oddechów ratowniczych Nadal nie reaguje? (brak oznak krążenia) 15 uciśnięć klatki piersiowej 2 oddechy ratownicze Po 1 minucie RKO zadzwoń 112 lub narodowy numer ratunkowy 997 (przyp. tłum.) NIE REAGUJE? Ryc. 6.1. Algorytm BLS u dzieci...

plik doc

ZNACZENIE DWUPODMIOTOWEJ RELACJI W WYCHOWANIU DZIECKA


ZNACZENIE DWUPODMIOTOWEJ RELACJI W WYCHOWANIU DZIECKA Wstęp Papież Jan Paweł II, w Liście do Rodzin (n. 16), odpowiadając na pytanie: ?na czym polega wychowanie??, stwierdza, że, jest ono ?obdarzaniem człowieczeństwem, - obdarzaniem dwustronnym?. Tak więc wychowanek, zgodnie z tym stwierdzeniem, staje się również podmiotem, a nie tylko przedmiotem oddziaływań wychowawczych. On także obdarowuje, czyli wychowuje swego wychowawcę. Relacja wychowawcza ma więc być dwupodmiotowa. Warto...

plik doc

studium przypadku dziecka zdolnego

studium przypadku dziecka zdolnego literatura Niebrzydowski, Sękowski
Studium dziecka zdolnego Właściwości, które decydują o różnicach pomiędzy osiągnięciami ludzi w różnych dziedzinach nazywamy zdolnościami. Z. Pietrasiński mówi, że zdolności to takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu. Zdolności podzielono na...

plik doc

Rola literatury w życiu dziecka


Rola literatury w życiu dziecka Literatura dla najmłodszych, kołysanki, wyliczanki, piosenki, zagadki , krótkie, wierszowane bajeczki z morałem lub bez, opowiadania oparte na ludowych wzorcach lub historyjki ? z życia? , wreszcie baśnie , a potem klechdy i baśnie literackie otwierają dziecko na świat, ludzi, siebie samego. Sprawia to regularny, więc uspokajający rytm słów, a także głębia obrazów uwalniająca maluczka od dziecięcych urazów i komple...

plik doc

Postawy rodzicielskie i ich znaczenie dla rozwoju dziecka


CHARAKTERYSTYKA POSTAW RODZICIELSKICH I ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA       Postawy rodzicielskie są uważane przez wielu badaczy za czynnik, od którego w dużej mierze zależy rozwój dziecka i jego przyszłość. Z pewnością są tym czynnikiem życia rodzinnego, który daje o sobie znać najwcześniej - nie tylko wtedy, gdy dziecko pojawi się na świecie, ale już w łonie matki.       Rozwój młodego człowieka, przygotowanie go do odpowiedzialnego, dojrzałego fun...

Ostatnie wyszukiwania