plik docx

Typy rodzin

Typy rodziń: rodzina związków itp

Typy rodzin:

1.Rodzina związków:

- daje dzieciom silne poczucie indywidualnej tożsamości i bezpieczeństwa oraz umiejętność właściwego odnoszenia się do innych

- taka rodzina za...

plik doc

Typy społeczeństw

notatki wykonane na wykładzie
WYKŁAD 1 TYPY SPOŁECZEŃSTW SOCJOLOGIA BADA (w systematyczny sposób) -funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa, grup, instytucji itd. -społeczne reguły, procesy, struktury -więzi i grupy społeczne itd. TYPY SPOŁECZEŃSTW (6) Myśliwsko-zbierackie Kopieniackie Pasterskie Rolnicze Przemysłowe Postindustrialne Myśliwsko-zbierackie a. najstarsze b. brak nadwyżek żywności Kopieniackie a. powstało między XII a X w pne b. społeczeństwo o...

plik doc

typy społeczeństw społeczeństwo tradycyjne

4 dostalam ;p
TYPY SPOŁECZEŃSTW. SPOŁECZEŃSTWO TRADYCYJNE wykonały: Dominika Ługowska i Karolina Marszałkowska SPIS TREŚCI 1. Słownikowa definicja społeczeństwa 3 2. Internetowa definicja społeczeństwa 4 3. Typy społeczeństw 5 4. Informacje ogólne o typach społeczeństw 6-7 5. Społeczeństwo industrialne (przemysłowe) 8-9 6. Społeczeństwo postindustri...

plik doc

Typy gleb na świecie

Typy gleb na świecie - opis
Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych (głównie organizmów żywych, klimatu i wody) i podlegająca stałym przemianom. Gleba składa się z trzech faz: stałej ? obejmującej cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o różnym stopniu rozdrobnienia ciekłej ? wody, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne tworzące roztwór glebowy gazowe...

plik doc

Typy rodzin

5typów rodzin :chaotyczna, prawidłowa, władzy,nadopiekuńcza,uwikłana
Typy rodzin: 1.RODZINA CHAOTYCZNA –pozbawiona więzi, źle zorganizowana, występują ciągle konflikty, dzieci są ignorowane lub wykorzystywane, nie ma bliższych związków pomiędzy rodzicami i dziećmi. ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI : - nie jest autentycznym związkiem, mało miłości lub jej brak - grożą sobie wzajemnie rozwodem. STYL RODZICELSKI: - brak konsekwencji w wychowaniu dzieci, - rodzice kierują się nastrojami, - dzieci pra...

plik doc

Typy rodzin

5typów rodzin :chaotyczna, prawidłowa, władzy,nadopiekuńcza,uwikłana
Typy rodzin: 1.RODZINA CHAOTYCZNA –pozbawiona więzi, źle zorganizowana, występują ciągle konflikty, dzieci są ignorowane lub wykorzystywane, nie ma bliższych związków pomiędzy rodzicami i dziećmi. ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI : - nie jest autentycznym związkiem, mało miłości lub jej brak - grożą sobie wzajemnie rozwodem. STYL RODZICELSKI: - brak konsekwencji w wychowaniu dzieci, - rodzice kierują się nastrojami, - dzieci pra...

plik docx

Typy lekozależności według WHO

Typy lekozależności według Światowej Organizacji Zdrowia. Klasyfikacja, charakterystyka, sposoby zapobiegania i leczenia.

Lekozależność (lekomania) według definicji opracowanej przez Komitet Ekspertów WHO jest stanem psychicznym, a często także fizycznym, spowodowanym nadużywaniem leków lub używek, wywołującym potrzebę stałego przyjmowania jednego lub wielu z nich celem uzyskania określone...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,