plik doc

pedagogika społeczna

znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, z pierwszej strony tekstu, prócz odpowiedzi na pytania od13 do18
Pedagogika społeczna 1 funkcje rodziny według wybranego autora (M. Ziemska Z Tyszka) 2 Przemiany współczesnej rodziny w Polsce 3 Problemy współczesnej rodziny w Polsce 4 Założenia w pracy pedagogicznej Józefa Czesława Babickiego 5 etapy zespołu badań wg Heleny Radlińskiej 6 określenie pojęcia środowiska 7 składniki środowiska wg Radlińskiej 8 ogólne założ...

plik docx

socjologia rodziny wykłady

notatki z wykładu

Socjologia rodziny- subdyscyplina socjologii której przedmiotem jest rodzina, jej związki pomiędzy społeczeństwem globalnie oraz wszystko co dzieje się wewnątrz rodziny

Badania nad rodziną rozpoczął Le Play który dokonał opisu rodziny robotniczej opracował kwestionariusz określający strukturę, doc...

plik doc

Socjologia - opracowanie dot. rodziny

Socjologiczne ujęcie rodziny, jej funkcje, rodzaje itp.
Opracowanie na podstawie „Rodzina jako środowisko wychowania” w „Socjologia wychowania – wybrane elementy” Funkcje rodziny wg Szczepańskiego:       stratyfikacyjna – nadaje wszystkim członkom rodziny dany status społeczny, niejako „zachęca” do kontynuacji uprawianych w obrębie rodziny zawodów (takich jak np. prawnik, lekarz, nauczyciel, rzadziej przejmowanie gospodarstw wiejskich) bądź przejmowania rodzinnych firm...

plik docx

Problem granic w rodzinach rekonstruowanych

W rodzinach rekonstruowanych istnieje niejasność związana z określeniem granic. Granica pozwala zrozumieć różnice charakteryzujące przynależność członków do grupy, np. doświadczenia, rytuały, wierzenia. Granice mogą być: ? Fizyczne, np. odgrodzenie płotem od sąsiadów, ? Psychologiczne, np. zażyłość członków rodziny. Wg E. Shoter?a rodzinę nuklearną wyróżnia poczucie solidarności. Fizyczne granice wytyczają obszar, gdzie członkowie rodziny żyją, psychiczne zaś tyczą się autorytetu i uczuć....

plik docx

KARTA PROFILAKTYKI I PIELĘGNACJI ODLEŻYN

KARTA PROFILAKTYKI I PIELĘGNACJI ODLEŻYN

KARTA PROFILAKTYKI I PIELĘGNACJI ODLEŻYN

plik odt

gotowa sciaga z socjologii

gotowa ściąga z socjologii na kolokwium o rodzinie i rożne pojęcia
Wychowanie-działalność świadoma i celowa zmierzająca do rozwoju człowieka oraz przygotowująca do życia w społeczeństwie czyli są to nieświadome poczynania domu,szkoły i innych instytucji, grupa społeczna. Środowisko wychowawcze-odrębne środowisko społeczne które grupa wytwarza dla osobnika, mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu. Zasada izomorfizmu(współbieżność,współzależność rozwoju społecznego i osob...

plik doc

trudności wychowawcze

Notatka opisuję przyczyny niepowodzeń i trudności dzieci w nauce
1. Przyczyny trudności wychowawczych można podzielić na trzy źródła:  I - tkwiące w środowisku rodzinnym, II - tkwiące w środowisku szkolnym,  III - tkwiące w uczniu. I - Tkwiące w środowisku rodzinnym.  a) Warunki materialne rodziny (niskie zarobki, bezrobocie, ciasnota mieszkaniowa, brud i niechlujstwo w mieszkaniu, więcej niż skromne jego urządzenie i wyposażenie). Badacze zwracają jednak uwagę, że nie same warunki maj...

plik doc

Psychologia wychowania

Pojęcia do egzaminu z przedmiotu: Psychologia wychowania
Psychologia wychowania WYKŁAD POJĘCIA: Przedmiot, zadania, związki z innymi naukami. Cykl życia rodziny. Style wychowania. Modele socjalizacji. Postawy rodzicielskie, oparte na trzech wymiarach i ich konsekwencje. Charakterystyka systemów rodzinnych: Systemy rodzinne wg Fielda. Rodzina z problemem alkoholowym (fazy przystosowania do życia w takiej rodzinie). Wzory funkcji w rodzinie alkoholowej- role przyjmowane...

plik doc

problemy z pisaniem

ddddd
Proces pielęgnowania z oddziału chirurgicznego. Obserwacja Pacjentka H.J., lat 21, zamieszkała w Goli została przyjęta na oddział chirurgii 26.07.2007r. Przyjęta z powodu dolegliwości bólowych, których przyczyną był wyrostek robaczkowy. Wykonano chorej zabieg operacyjny polegający na usunięciu wyrostka robaczkowego w dniu 27.07.2007r. Stan pacjentki w dniu dzisiejszym średni. Pacjentka przed zabiegiem odczuwała ból i niepokój. Przed zabiegiem przygotowano pole operacyjn...

plik doc

problemy z pisaniem

ddddd
Proces pielęgnowania z oddziału chirurgicznego. Obserwacja Pacjentka H.J., lat 21, zamieszkała w Goli została przyjęta na oddział chirurgii 26.07.2007r. Przyjęta z powodu dolegliwości bólowych, których przyczyną był wyrostek robaczkowy. Wykonano chorej zabieg operacyjny polegający na usunięciu wyrostka robaczkowego w dniu 27.07.2007r. Stan pacjentki w dniu dzisiejszym średni. Pacjentka przed zabiegiem odczuwała ból i niepokój. Przed zabiegiem przygotowano pole operacyjn...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,