plik doc

socjologia pytania na egzamin

pytania ktore wystepuja na egzaminie z socjologii
1.Charyzma to: forma legitymizacji władzy 2.Antysemityzm to: wszystko to razem 3.rozwój społeczny cechuje się wszystkimi poniższymi cechami prócz jednej. Której? Jest reakcją na zmiany w środowisku 4.Górnicy to: kategoria zawodowa 5.Stereotyp to: uproszczony i jednostronny obraz rzeczywistości 6.Zjawisko tzw. „kręgu Kula”/wymiany darów społecznościach wyspiarskich Polinezji/opisał: B.Malinowski 7.Ewolucja społeczna w ujęciu Spenc...

plik pdf

Silnik dwuprzepływowy - charakterystyki

Obliczenie charakterystyk silnika dwuprzepływowego zakładając obieg idealny.
POLITECH IKA RZESZOWSKA Im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH SIL IKI LOT ICZE I KOSMICZ E Laboratorium Temat: Charakterystyki idealnego silnika dwuprzepływowego Wykonał: Kieś Dariusz Celem pracy było obliczenie ciągu jednostkowego i jednostkowego zużycia paliwa dla pięciu silników dwuprzepływowych, przy założeniu obiegu idealnego, a następnie por...

plik doc

Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~

Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych
Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych Zakreśl prawidłową odpowiedź, którą znajdziesz wśród pięciu wskazanych wariantów. We wszystkich przypadkach jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, a pozostałe cztery są błędne. Właściwą odpowiedź znajdziesz w kluczu, który zamieszczony jest na końcu. Korzystaj jednak z klucza dopiero po zakreśleniu własnych wyborów. W normalnej praktyce uniwersyteckiej egzamin zdany to co najmniej 120...

plik pdf

Charakterystyki idealnego silnika jednoprzepływowego

Charakterystyki idealnego silnika jednoprzepływowego, opis bez obliczeń, porównanie rzeczywistego ciągu jednostkowego i jednostkowego zużycia paliwa dla silnika rzeczywistego i dla obiegu idealnego.
POLITECH IKA RZESZOWSKA Im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH SIL IKI LOT ICZE I KOSMICZ E Laboratorium Temat: Charakterystyki idealnego silnika jednoprzepływowego Wykonał: Kieś Dariusz Celem pracy było obliczenie ciągu jednost...

plik pdf

Silnik jednoprzepływowy z dopalaczem - charakterystyki

Obliczenie charakterystyki silnika jednoprzepływowego z dopalaczem zakładając obieg idealny.
POLITECH IKA RZESZOWSKA Im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH ? 诲诲 矐 矒 矒 SIL IKI LOT ICZE I KOSMICZ E Laboratorium Temat: Charakterystyki idealnego silnika jednoprzepływowego z dopalaczem. ̺ Wykonał: Kieś Dariusz Celem pracy było obliczenie ciągu jednostkowego i jednostkowego zużycia paliwa dla pięciu silników jednoprzepływowych...

plik doc

Powstanie świata wg.Biblii

Konspekt lekcji języka polskiego podręcznik \"Między nami\"
Aldona Kowalczyk Kolegium Nauczycielskie UMCS Radom Konspekt lekcji języka polskiego klasa 1 gimnazjum Temat: Powstanie świata według Biblii. Strategie- emocjonalna, poszukująca Metody ? słowne ( poszukujące ? heureza), działań praktycznych Forma pracy ?jednostkowa, zbiorowa Środki dydaktyczne ?podręcznik ?Słowa na czasie? wyd. Nowa Era, blok rysunkowy, kredki . Cele: - Zapoznanie się z Biblią Uczeń wie...

plik pdf

Kobieta w literaturze - monografia

Wykład monograficzny na temat obrazu kobiety w literaturze od czasów najdawniejszych.
Kobiety (i mężczyźni) w literaturze. Mity - pierwotna wiedza dotycząca wszystkiego, istnieją rozmaite rodzaje mitów, nawet wewnątrz kultury. Mit archaiczny – wielość bogów, silnie związany z żeńskimi boginiami samorodnymi natura to jedna, wielka całość, w jej ramach istnieje wielość bogów, którzy łączą się w pary i są wewnętrznie sprzeczni. Mit nowoczesny – jeden Bóg – jednoznaczny, idealny Nie wiadomo, c...

plik doc

psychologia kliniczna wykłady

pomoc naukowa:)
Psychologia kliniczna(dział psych stosowanej)-zajmuje się profilaktyką i diagnostyką zaburzeń psychicznych i zachowania czyli zaburzeniami regulacji stosunków jednostki z otoczeniem. Za jej ojca uważa się Witmera który w 1896 na Uniwersytecie w Pensylwani w Filadelfi założył klinikę psychologiczną a swe metody badań określił mianem klinicznej. PK- zajmuje się: zdrowiem psychicznym jego normą i patologią, sposobami określania i diagnozowania normy o patologii i czynnikami wp...

plik doc

test prawo karne skarbowe -J. sawicki

:)
1. W prawie karnym skarbowym błąd co do prawa dotyczy: błędnej kwalifikacji prawnej czynu niezrozumienia przepisu nieświadomości bezprawności czynu nieświadomości karalności czynu 2. Idealny zbieg przepisów uregulowany w k.k.s. dotyczy: zbiegu przepisów o przestępstwie skarbowym i wykroczeniu skarbowym zbiegu ciągów przestępstw skarbowych przestępstwa skarbowego ciągłego zbiegu przepisów o przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym i przestępstwie lub wykroczeniu powszechny...

plik doc

socjologia

opracowanie pytań
Socjologia pytania wszystkie jakie zostały podane: Wymień nazwiska trzech wielkich osób mających swój dorobek w psychologii i wymień, za co są cenieni? Rodzina jako grupa społeczno wychowawcza. Przedstaw funkcje rodziny. Opisz zasady społecznego dowodu słuszności. Przedmiot psychologii społecznej. Interpretacja definicji. Społeczny dowód słuszności jako mechanizm wpływu społecznego. Podaj przykład. Zasada kontrastu i jej zastosowanie. Wywieranie wpływu na inn...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,