plik docx

proces pielęgnowania-interna

Proces pielęgnowania pacjenta w oddziale internistycznym z odmiedniczkowym zapaleniem nerek

Pacjentka  H.P. lat 68, w II dobie pobytu w szpitalu.  Została przyjęta do oddziału w trybie nagłym z powodu wysokiej temperatury ciała, wymiotów, silnego bólu w nadbrzuszu i okolicy lędźwiowej. Od 5 lat choruje na cukrzycę insulinozależną. Ze względu na bolesność przy oddawaniu moczu pacjentka od 2 dni ograniczała spożywanie płynów. Poziom glukozy we krwi wynosił 325 mg%, Tętno 98 , RR 1...

plik odt

rehabilitacja

esej-rehabilitacja
REHABILITACJA REHABILITACJA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU. Opis Pacjentki: Dnia 7.06.2010 , przez roku przez pogotowie została przywieziona do SPPZOZ letnia pacjentka z objawami: -bólem i zawrotami głowy, -intensywnymi wymiotami, -zaburzeniem mowy,słuchu. Parametry życiowe: temp.36,6 stopni, ciśnienie: 130/80 mmHg, tętno:74/min, R...

plik odt

rehabilitacja

rehabilitacja- udar mózgu
REHABILITACJA REHABILITACJA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU. Opis Pacjentki: Dnia 7.06.2010 , przez roku przez pogotowie została przywieziona do SPPZOZ letnia pacjentka z objawami: -bólem i zawrotami głowy, -intensywnymi wymiotami, -zaburzeniem mowy,słuchu. Parametry życiowe: temp.36,6 stopni, ciśnienie: 130/80 mmHg, tętno:74/...

plik doc

Badanie neurologiczne

Zasady prowadzenia badania, wywiad, Ocena reakcji otwierania oczu, Ocena mowy , Ocena reakcji ruchowej itp
Badanie neurologiczne Zasady prowadzenia badania       Z uwagi na szeroki zakres prowadzonych ocen, należy zapoznać pacjenta z planem badania, określić sposób zachowania się pacjenta       podczas badania nie okazywać badanemu zniecierpliwienia i lekceważyć jego wypowiedzi,       badanie prowadzi się w pozycji siedzącej, stojącej...

plik doc

proces pielęgnowania

pacjent po udarze krwotocznym, proces pielęgnowania
PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA PO UDARZE KRWOTOCZNYM MÓZGU Pacjent l.65, trakcie pobytu w sklepie poczuł nagły, bardzo silny ból głowy, mdłości, wystąpiły wymioty i napad padaczkowy z krótką utratą przytomności. Chorego na oddział neurologii przywiozła karetka pogotowia. Dolegliwości: utrzymujący się ból głowy, nudności, wymioty, afazja, zaburzenia świadomości, sztywno...

plik doc

wywiad ginekologiczny

wywiad gineko
      Wywiad ginekologiczny Kobieta, lat 55, po operacji usunięcia mięśniaków macicy. W 3 dobie po operacji. Mięśniaki wykryte podczas badania kontrolnego w gabinecie ginekologicznym oraz po wykonaniu USG narządów rodnych. Pierwsza miesiączka w 12 roku życia, regularna co 29 dni. Ostatnia miesiączka 9.02.2013r., bolesna w drugim dniu cyklu miesiączkowego. Pacjentka po cięciu cesarskim, wykonanym w 1999r., z powodu pośladkowego ułożenia płodu. Dziecko urodz...

plik doc

wywiad ginekologiczny

wywiad gineko
      Wywiad ginekologiczny Kobieta, lat 55, po operacji usunięcia mięśniaków macicy. W 3 dobie po operacji. Mięśniaki wykryte podczas badania kontrolnego w gabinecie ginekologicznym oraz po wykonaniu USG narządów rodnych. Pierwsza miesiączka w 12 roku życia, regularna co 29 dni. Ostatnia miesiączka 9.02.2013r., bolesna w drugim dniu cyklu miesiączkowego. Pacjentka po cięciu cesarskim, wykonanym w 1999r., z powodu pośladkowego ułożenia płodu. Dziecko urodz...

plik odt

proces pielęgnowania - interna

Proces pielęgnowania - choroba niedokrwienna serca, nadczynność tarczycy
      HISTORIA PIELĘGNOWANIA Pacjentka lat 65. Data urodzenia: Data przyjęcia: Tryb przyjęcia: Planowany Powód przyjęcia do szpitala: Pacjentka lat 65 została przyjęta do szpitala w trybie planowanym ze skierowaniem ze szpitala miejskiego. Pacjentka w chwili przyjęcia zgłaszała mrowienia kończyn, zawroty głowy, piekący ból w okolicy żołądka oraz ogólne osłabienie siły mięśniowej. Diagnoza lek...

plik odt

proces pielęgnowania - interna

proces pielęgnowania pacjenta z chorobą niedokrwienną serca i nadczynnością tarczycy
      HISTORIA PIELĘGNOWANIA Pacjentka lat 65. Data urodzenia: Data przyjęcia: Tryb przyjęcia: Planowany Powód przyjęcia do szpitala: Pacjentka lat 65 została przyjęta do szpitala w trybie planowanym ze skierowaniem ze szpitala miejskiego. Pacjentka w chwili przyjęcia zgłaszała mrowienia kończyn, zawroty głowy, piekący ból w okolicy żołądka oraz ogólne osłabienie siły mięśniowej....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,