plik txt

tpl ściąga

rozpuszczalniki stosowane w lekach,Losy leku
Lek – ka¿da substancja, niezale¿nie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego, a tak¿e roœlinnego), wprowadzana do organizmu w celu osi¹gniêcia po¿¹danego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, podawana w œciœle okreœlonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikuj¹ca procesy fizjologiczne w taki sposób, ¿e hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Okreœlenie lek stosuje siê te¿ w stosunku do substan...

plik doc

FARMACJA Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej TPL

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej dla farmacji dla Technologii Postaci Leku (TPL)
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej - Farmakopea Polska (FP IV, FPV, FPVI, FP VII, FP VIII). - L. Krówczyński (red.) Ćwiczenia z Receptury Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1994 i nowsze - S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska: Farmacja Stosowana Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2003 - ST. Bukowski : Receptura. Zarys technologii leka...

plik doc

syropy tpl

referat z techniki pstaci lekow
SYROPY, ELIKSIRY, MIODY Elżbieta Sokal Tech. Farmacji Zespół 23 A SYROPY Syropem nazywamy płynną postać leku przeznaczoną do podawania doustnego. Są lepkie, mają słodki smak, gęste i są stężonymi roztworami sacharozy(stężenie min. 45% wag.), innych cukrów lub alkoholi wielowodorotlenowych w wodzie, wyciągach roślinnych, sokach owocowych lub mieszaninach tych rozpuszczalników. Podstawowym syropem jest syrop zwykły. Służy jako nośnik dla wielu substancji...

plik doc

Pytania i odpowiedzi z zakresu pedagogiki

Czy i w jakim sensie zasadne jest określenie pedagogiki nauką lub używanie pojęcia „nauka” w pedagogice. Zrozumienie przełomu jaki jest właściwy współczesnej myśli filozoficznej jak i naukowej - analiza interesów poznawczych J. Habermasa. Przełom antypozytywistyczny zapoczątkowany był filozoficzną myślą Kanta i kontynuowany w dziełach Hegla. Przełom ten polega między innymi na tym, iż samowiedza tak zwanych nauk przyrodniczych oraz nauk społecznych dokonuje nie przyrodnicze, ale społeczne racj...

plik odt

Wpływ płci męskiej na realizowanie praktyki pielęgniarskiej

Pielęgniarstwo jest jednym z najstarszych zawodów świata, niewątpliwie kojarzonym z domeną kobiecą, gdyż to właśnie kobiety odcisnęły największe piętno w tej profesji. Na typowo żeński obraz tego zawodu wpłynęło również wiele stereotypów przeniesionych na grunt pielęgniarstwa np. , że pielęgniarstwo wymaga cech osobowości, które posiadają tylko i wyłącznie kobiety czy też, „pokutujący od wieków stereotyp , że pielęgnacją chorych i potrzebujących powinny zajmować się wyłącznie kobiety...”...

plik pdf

ANTYBITYKI TPL

Wszystko z antybiotyków
Leki do oczu Receptura leków do oczu Płynne postacie leków do oczu Guttae ophthalmicae, Oculoguttae  Guttae ophthalmicae oleosae  Collyria, Solutiones ophthalmicae  Suspensiones ophthalmicae  Emulsiones ophthalmicae  Iniectiones ophthalmicae   Półstałe i stałe postacie leków do oczu Unguenta ophthalmica, Oculenta  wkładki do oczu (Inserty)  systemy terapeutyczne do oczu  proszki do sporządzania kropli i płynów do oczu Wodne krople do oczu najczęście...

plik docx

Pracoholizm

Pracoholizm Termin pracoholizm(ang. workaholizm),czyli uzależnienie od pracy, po raz pierwszy został użyty przez psychologa Wayna Oatesa w 1968 roku, poprzez analogię do terminu alkoholizmu, opartego na wewnętrznym przymusie picia alkoholu. Uzależnienie te dotyka ludzi dorosłych, czyli odpowiedzialnych za efekty podejmowanych decyzji. Pracoholikiem można stać się w każdym wieku i w każdym zawodzie. Mówiąc najprościej pracoholizm to stan uzależnienia od swojej pracy, który ma charakter obsesyjno...

plik doc

tpl

synonimy
Ichtyol - Ichtammol, Ammonii bituminosulfonas Phenobarbitalum, Luminalum, Gardenalum, Aephenalum, Lepinal (Acidum phenylaethylbarbitalum) Papaverinum (i) chydrochloridum, - Papaverinum chydrohloricum, Papaverinum muriaticum Prednisolon - Encortolon, Ultracorten (H), Dehydrohydrocortisonum Ethanolum 760g/l, Aethanolum 95°, Alcohol 95°, Spiritus Vini, Spiritus rectificatus, Spiritus 95°, Spiritus concentratus Talcum - Talcum depuratum, Talcum venetum, Łojek Magnesii oxidum - M...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,