plik pdf

PiDZ Klub Pracy, resort Ministerstwa Pracy i Edukacji, outplacement

Pedagogika II rok Materiały z poradnictwa i doradztwa zawodowego Klub Pracy Struktura i opis instytucji wchodzących w skład resortu Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Edukacji Outplacement
Poradnictwo i Doradztwo Zawodowe temat: KLUB PRACY cd Program szkolenia Klubu Pracy (wg Alicji Kosteckiej) • Składa się z 20 sesji • Każda sesja to wzorzec scenariusza zajęć szkoleniowych • Sesje następują po sobie w określonej kolejności od 1 do 20, aby uczestnicy Klubu Pracy jak najszybciej i najle...

plik txt

tpl ściąga

rozpuszczalniki stosowane w lekach,Losy leku
Lek – ka¿da substancja, niezale¿nie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego, a tak¿e roœlinnego), wprowadzana do organizmu w celu osi¹gniêcia po¿¹danego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, podawana w œciœle okreœlonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikuj¹ca procesy fizjologiczne w taki sposób, ¿e hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Okreœlenie lek stosuje siê te¿ w stosunku do substan...

plik doc

FARMACJA Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej TPL

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej dla farmacji dla Technologii Postaci Leku (TPL)
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej - Farmakopea Polska (FP IV, FPV, FPVI, FP VII, FP VIII). - L. Krówczyński (red.) Ćwiczenia z Receptury Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1994 i nowsze - S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska: Farmacja Stosowana Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2003 - ST. Bukowski : Receptura. Zarys technologii leka...

plik pdf

ANTYBITYKI TPL

Wszystko z antybiotyków
Leki do oczu Receptura leków do oczu Płynne postacie leków do oczu Guttae ophthalmicae, Oculoguttae  Guttae ophthalmicae oleosae  Collyria, Solutiones ophthalmicae  Suspensiones ophthalmicae  Emulsiones ophthalmicae  Iniectiones ophthalmicae   Półstałe i stałe postacie leków do oczu Unguenta ophthalmica, Oculenta  wkładki do oczu (Inserty)  systemy terapeutyczne do oczu  proszki do sporządzania kropli i płynów do oczu Wodne krople do oczu najczęście...

plik doc

syropy tpl

referat z techniki pstaci lekow
SYROPY, ELIKSIRY, MIODY Elżbieta Sokal Tech. Farmacji Zespół 23 A SYROPY Syropem nazywamy płynną postać leku przeznaczoną do podawania doustnego. Są lepkie, mają słodki smak, gęste i są stężonymi roztworami sacharozy(stężenie min. 45% wag.), innych cukrów lub alkoholi wielowodorotlenowych w wodzie, wyciągach roślinnych, sokach owocowych lub mieszaninach tych rozpuszczalników. Podstawowym syropem jest syrop zwykły. Służy jako nośnik dla wielu substancji...

plik doc

tpl

wykłady
Proszki (Pulvis, Pulveres, Pulvis, Pulv.) Proszki to postać leku złożona z równomiernie rozdrobnionych (sproszkowanych 0,5 mm) substancji stałych. Proszki – sposób sproszkowania:       grubo sproszkowane – (pulvis grossus) – sito 0,5 mm       średnio sproszkowane – ( pulvis medius) – sito 0,315 mm       miałko sproszkowane – ( pulvis tennus, pulvis subitilus) – sito 0,16 mm       bardzo miałko sproszkowane–( pulvi...

plik doc

tpl

synonimy
Ichtyol - Ichtammol, Ammonii bituminosulfonas Phenobarbitalum, Luminalum, Gardenalum, Aephenalum, Lepinal (Acidum phenylaethylbarbitalum) Papaverinum (i) chydrochloridum, - Papaverinum chydrohloricum, Papaverinum muriaticum Prednisolon - Encortolon, Ultracorten (H), Dehydrohydrocortisonum Ethanolum 760g/l, Aethanolum 95°, Alcohol 95°, Spiritus Vini, Spiritus rectificatus, Spiritus 95°, Spiritus concentratus Talcum - Talcum depuratum, Talcum venetum, Łojek Magnesii oxidum - M...

Ostatnie wyszukiwania